مقصود از آواهای دلنشین و نغمه های مهربانی چیست صفحه 34 فارسی ششم

نویسنده

نغمه های مهربانی و آواهای دلنشین یعنی آهنگ هایی که بر دل مینشیند وآواز ها و ترانه های مهرو محبت آمیز

نویسنده

محمد حسام قدیری

نویسنده

این سوال میشه لالایی وشعرداستانه های که پدران ومادران برای فرزرندان خود می گویند😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷

نویسنده

از نظر من هردو ي معني و تشبيه هم هستند

سهیل نژاد مهدی

نه خوبه نه بد

جواب درک مطلب صفحه ۳۴ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم مقصود از آواهای دلنشین و نغمه های مهربانی چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : این نغمه ها ، لالایی ها ، آواهایی هستند که از زمان تولد کودک دم گوش او زمزه میشوند و در پرورش صحیح کودک سهیم هستند .

مهدی : این آواها و نغمه ها لالایی ها ، ترانه ها و صحبت های کودکانه ای که پدر و مادر و دیگر کسانی که در پرورش کودک سهیم هستند از ابتدا به زبان فارسی در گوش نوزاد می خوانند و او را با این زبان پرورش می دهند و بزرگ می کنند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-2

اول۶خ

ناشناس 1 سال قبل
-2

جواب

ممدخان 2 سال قبل
-2

جواب😬😬😬😬😬

ناشناس 2 سال قبل
4

اواها

ناشناس 2 سال قبل
-2

این نغمه ها یکی از لالای های نوزادان است که پدر و مادر او را برای بچه هایشان میگزارند

ناشناس 2 سال قبل
-2

انشا در مورد صفحه ۳۴فارسی ششم

حبه انگور 2 سال قبل
-2

نغمه های مهربانی و دلنشین آهنگ هایی است که به دل میشینند و محبت آمیز هستند 🌹

فاطمه گذرانی 2 سال قبل
2

سلام دوستان

منظور از آوای دلنشین و نغمه های مهربانی اینکه ما از زمان کودکی با لالایی های پدر و مادر همراه بودیم

Mahdi Mohammdi 3 سال قبل
6

منم همینطور ولی جواب نمی نویسند

نویسنده 3 سال قبل
2

این آواها و نغمه ها لالایی ها و ترانه هایی هستند که مادر هااز ابتدای تولد برای کودکان خود میخوانند

Asal mansouri 3 سال قبل
2

من جواب می خوام جواب 😭

4
ماهسارا نویی چی کان 3 سال قبل

I have your opinion.

نویسنده 3 سال قبل
14

نغمه های مهربانی و آواهای دلنشین یعنی آهنگ هایی که بر دل مینشیند وآواز ها و ترانه های مهرو محبت آمیز

7
مرسی 3 سال قبل

خیلی موثر بود

نرگ 3 سال قبل
-1

نریمان شیت هستم کلگ وقنم لطفلا این سوال بودن چه

سوگند سادات کاظمی 3 سال قبل
-2

چیز های خوب و خوشایندی که برامون اتفاق می افتد

سوگند سادات کاظمی 3 سال قبل
1

اتفاق های خوب و خوشایند

نویسنده 3 سال قبل
-2

ازموقع لالایی کودک وپرورش صحیح کودک

1
نویسنده 3 سال قبل

یعنی لالایی های که مادران برای بچه ها زمزمه میکنن

واقعا که من جواب می خوام ولی‌ شما چی به من تحویل میدید 3 سال قبل
1

واقعا که من جواب می خواستم ولی شما چی بهمن تحویل دادید نظر منفیه

نویسنده 3 سال قبل
-2

مهربانی را دوست داشت

نویسنده 3 سال قبل
-2

چرا زبان موجودی زنده معرفی شده است

Rahaneh 3 سال قبل
1

این اواز ها و نغمه ها و لالایی ها ،صحبت های کودکانه ای ک پدر و مادر و دیگر کسانی که در پرورش کودک سهیم هستند از ابتدا به زبان فارسی در گوش نوزاد میخوانند و اورا بااین زبان پرورش میدهند

نویسنده 3 سال قبل
-2

حرف های خوبش و صداهای خوب

طاها 3 سال قبل
-2

حرف های خوبش و صداهای خوب

نمیگم 3 سال قبل
0

نمدونم😑😬

نویسنده 3 سال قبل
0

چرا خودتون جواب سوال رو نگفتید واقعا چرا ما جواب رو ارسال کنیم ؟؟؟؟؟؟ رها

سهیل نژاد مهدی 3 سال قبل
7

نه خوبه نه بد

1
یه نفر 2 سال قبل

راست میگه

نویسنده 3 سال قبل
-2

چون مهربان است

نویسنده 3 سال قبل
-2

صدای های دل نشین

سیدسپهرموسویجوا 3 سال قبل
-2

جواب صفحه 34 فارسی ششم رابگید

سیدسپهرموسویجوا 3 سال قبل
-2

جواب صفحه 34 فارسی ششم رابگید

سیدسپهرموسویجوا 3 سال قبل
-1

جواب صفحه 34 فارسی ششم رابگید

مهلا 3 سال قبل
0

خوب بود😊

نویسنده 3 سال قبل
4

عالی

1
دقیقا عالی 3 سال قبل

بله

نویسنده 3 سال قبل
9

محمد حسام قدیری

0
شاعر 3 سال قبل

👍

نویسنده 3 سال قبل
0

افرین

3
نویسنده 3 سال قبل

آوازهایی زیبا و خوب خلاصه درجه یک

نویسنده 3 سال قبل
8

از نظر من هردو ي معني و تشبيه هم هستند

نویسنده 3 سال قبل
2

نغمه های مهربانی

سارا 3 سال قبل
1

بد بود هیچ جا جواب ننوشته

نویسنده 3 سال قبل
8

این سوال میشه لالایی وشعرداستانه های که پدران ومادران برای فرزرندان خود می گویند😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷😷

هانا جون 3 سال قبل
-1

جمله سازی درباره نغمه کسی میدانه

نویسنده 3 سال قبل
-1

۱۲۷۴۹۷۴۹۳۷۳۸

نویسنده 3 سال قبل
1

من مهدیه محمدی هستم خیلی هم رضایت داشتم

نویسنده 3 سال قبل
1

۰

نویسنده 3 سال قبل
2

مقصود از آوا های دلنشین و نغمه های مهربانی چیست

نویسنده 3 سال قبل
1

لالایی و -آوا ها یی هستند که وقتی ما متولد میشویم دم گوش کودک زمزه میکنند و در پرورش کودک تاثیر میزارد ✔️✔️✔️✔️

نویسنده 3 سال قبل
0

نغمه آوای چیست؟اتیلا اکبری

محدثه 3 سال قبل
1

فارسی ششم مقصود از اوا های دلنشین ونغمه های مهربانی در متن درس چه بود

محدثه 3 سال قبل
3

مقصو د از اوا های دلنشین ونغمه های مهربانی در متن درس چه بود

نویسنده 3 سال قبل
-1

لتللففا

samyarzaraem 3 سال قبل
-1

عالی بود

نویسنده 3 سال قبل
-1

ن

نویسنده 3 سال قبل
-2

مقصود از اواهای دلنشین و نغمه های مهربانی چیست

نویسنده 3 سال قبل
-2

از آوای دلنشین های مهربانی چیست

نویسنده 3 سال قبل
-1

جواب درست کودمه

نویسنده 3 سال قبل
-2

نغمه

-2
بله 2 سال قبل

بله

نویسنده 3 سال قبل
0

هاه۸ا۷نا۶۷۹خخ

برای پاسخ کلیک کنید