مهارت های لازم برای دوست یابی و حفظ دوستان خوب صفحه 41 فارسی هشتم

Nazi

ارتباط موثردرست وسنجیده چیرگی به احساسات و هیجانات و مهار آنها

نویسنده

دوست خوب باید عقلو ایمان داشته باشد

زهرا

دوست خوب باید با ایمان باشد و میان مردم سخن چینی نکند و به دوست خود احترام بگذارد و …..

جواب گفت و گو صفحه ۴۱ کتاب ادبیات فارسی پایه هشتم مهارت های لازم برای دوست یابی و حفظ دوستان خوب از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : راه های دوست یابی: ۱) نیك خواهی 2) خوش بینی 3) خوش خلقی 4) فروتنی 5) بخشندگی 6) وفاداری و غیره.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Ashkan 4 ماه قبل
0

ب چ شکل ب احساسات مسلط با شیم

نویسنده 8 ماه قبل
4

دوست خوب باید عقلو ایمان داشته باشد

ناشناس 8 ماه قبل
1

دوست خوب باید موجب پیشرفت و موفقیت ما شود

فاطمه جمیر جوقی 8 ماه قبل
0

برای دوست یابی وحفظ دوستان به چه مهارت هایی نیاز داریم

زهرا 8 ماه قبل
3

دوست خوب باید با ایمان باشد و میان مردم سخن چینی نکند و به دوست خود احترام بگذارد و …..

نویسنده 8 ماه قبل
0

ارتباط موثردرست وسنجیده چیرگی به احساسات و هیجانات و مهار آنها

Nazi 8 ماه قبل
4

ارتباط موثردرست وسنجیده چیرگی به احساسات و هیجانات و مهار آنها

برای پاسخ کلیک کنید