منظور از مرز را پرواز تیری می دهد سامان چیست؟ صفحه 58 فارسی چهارم

نویسنده

یعنیاین تیراینده ایران را یا سرنوشت ایرانرا مشخص می کند👀امید وارم 🙏از پاسخ من نتیجه گرفتهباشید😙

نویسنده

یعنی سر نوشت و آینده کشور با پرتاب یک تیر معلوم میشود

ستایش 💋

بالا گفتم یعنی چی عزیزانم😇😇😇😇😇😇

ریحانه ابراهیم قزوینی 🌈🌹

یعنی پرواز یک تیر مرز را تعیین میکند

نویسنده

هر جایی که تیر فرود آید آنجا مرز تورانیان و ایرانیان خواهد شد

جواب درک مطلب صفحه ۵۸ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم منظور از مرز را پرواز تیری می دهد سامان چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یک تیر، مرز یک کشور را تعیین می کند.

ثنا شعبانی : منظور این است که سر نوشت وآینده ی کشور با پرتاب یک تیر باید معلوم شود.

نویسنده : یعنی اون تیر تا مرز رفت ودر وسط درختی زده شد.

نویسنده : یعنی که آن تیر مرز ایران و توران را نشان داد و دیگر هیچ مشکلی نبود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 3 ماه قبل
1

یعنی یک تیر که توسط ارش کمانگیر پرتاب شد مرز زا تعیین می کند

-1
شاینا 3 ماه قبل

درسته

پرنیان 4 ماه قبل
-2

یعنی مرز ایران و توران فقط با یک تیر مشخص میشود امیدوارم از پاسخ من نتیجه گرفته باشید

نازنین 4 ماه قبل
0

یعنی یک کشور و مرز آن با پرتاب یک تیر مشخص می شود🙂

نويسنده :sogjGoN 4 ماه قبل
-2

منظور ازاین است که👇👇

آن جایی که تیر بر زمین افتد مرز دو کشور است👌👌👌😘😘💋💖

امی کوروش 5 ماه قبل
1

بگین معنیش رو دیگه

-1
نويسنده :sogjGoN 4 ماه قبل

منظور از این است که👇👇

آن جایی که تیر بر زمین افتد مرز دو کشور است 👌👌👌👌👌👌💋💋💖

nika 7 ماه قبل
-2

یعنی با یک تیر آینده معلوم می‌شود.. 🎀🎀

Pooyanfar 7 ماه قبل
-2

مرز را انداختن تر تعیین میکند

ثنا شعبانی 7 ماه قبل
-1

منظور این است که سر نوشت وآینده ی کشور با پرتاب یک تیر باید معلوم شود

-2
ناشناس 5 ماه قبل

یعنی پرتاب تیر مرز ایران و توران را مشخص می‌کند.

-2
مهتاب نجفیان 7 ماه قبل

یعنی از این مرز تا خاور

نویسنده 7 ماه قبل
-2

یعنی که آن تیر مرز ایران و توران را نشان داد و دیگر هیچ مشکلی نبود

نویسنده 7 ماه قبل
1

ان تیر مرز ایران وتوران را مشخص می کند

نویسنده 7 ماه قبل
-1

😛😛😛😛😛😛😛

نویسنده 7 ماه قبل
-1

سامان🤞

رها 7 ماه قبل
-2

منظور این است که از مرز خود پاسداری بایدکرد

-2
هلنا 7 ماه قبل

بله

محسن 7 ماه قبل
-1

درست است

نویسنده 7 ماه قبل
0

🌸

ارمیتا 7 ماه قبل
1

منظور از مرز را پرواز تیری می دهد یا سا مان چیست؟

-1
رها 7 ماه قبل

مرز را پرواز تیری میدهدسامان چیست

نویسنده 7 ماه قبل
1

چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد

1
ستایش 7 ماه قبل

چون تمام قدرتش تمام شده بود

ارمیتا 7 ماه قبل
-1

خوب بود

نویسنده 7 ماه قبل
-1

مفهوم (*مرزراپرواز تیری میدهد سامان چیست*)مفهوم این است که فقط یک تیر مرزیک کشور را معین میکند

زهرا 7 ماه قبل
-1

منظوراز مرز راپرواز تیری میدهدسامان چیست

1
یعنی آرش کمانگیر تیری رهاکرد که مرز ایران را مشخص کرد 7 ماه قبل

یعنی آرش کمانگیر تیری رهاکرد که مرز ایران را مشخص کرد

😇😇😇 7 ماه قبل
-2

مفهوم عبارت (مرزراپروازتیری می دهدسامان)چیستمفهوم این عبارت هستیعنی پرتاب شدن یک تیروضع مرزرانقط پرتاب کنداگر کتاب فارسی چهارم ببینید درصفحه 58درک مطلب سوال 2 همین نوشتیم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

سرنوشت آینده ی یک کشور

هلنا حسینی 7 ماه قبل
0

تیری که پرواز می کند آینده ی ایران و توران را نشان میدهد

نویسنده 7 ماه قبل
-1

تیری که به پرواز در آمد آینده ی ایران و توران را نشان داد

نویسنده 7 ماه قبل
5

تیری که به پرواز داد آرش جان خود را داد آرش تا ایران بشود بزرگ

خیر 7 ماه قبل
0

ببینید نه

ستایش 7 ماه قبل
5

یعنی که یه تیر هرجا که بخوره مرز بین ایران و توران رو مشخص می کنه!

ستایش 7 ماه قبل
-2

چون تمام قدرتش تمام شده بود

نگین 7 ماه قبل
-2

😍😍😍😍😍😍😍😍

نویسنده 7 ماه قبل
-1

جواب

نویسنده 7 ماه قبل
-2

یعنی بایک تیر کل وشور تعقیر می کنند

نویسنده 7 ماه قبل
0

یک تیر مرز یک کشور را تعیین می کند

نویسنده 7 ماه قبل
0

آیلار مقدس یعنی یعنی آن تیر از قله دماوند تا درخت بانظم ترتیب فرود می آید

نویسنده 7 ماه قبل
0

مرز رو یک تیر نظم میده

نویسنده 7 ماه قبل
6

تیری که به پرواز درمی آید مرز ایران و توران رانشان میدهد ،راحیل بی باک

نویسنده 7 ماه قبل
10

یعنیاین تیراینده ایران را یا سرنوشت ایرانرا مشخص می کند👀امید وارم 🙏از پاسخ من نتیجه گرفتهباشید😙

8
ستایش 💋 7 ماه قبل

بالا گفتم یعنی چی عزیزانم😇😇😇😇😇😇

-2
ناشناس 7 ماه قبل

سلام تکرار نظرات این وآن دردی را دوا نمی کند لطفآپاسخ صحیح را بدهید و وقت مردم را نگیرید متشکرم

ذذذ 7 ماه قبل
0

سرزمین

ناشناس 7 ماه قبل
0

سرنوشت و اینده ی کشور در دستان یک تیراست ویک تیر به اوضاع کشور نظم میبخشدرها ایزد پناه

-2
بله درسته 7 ماه قبل

عالی عالی عالی. آفرین زرنگ بچه زرنگ ها می دانند

نویسنده 7 ماه قبل
7

هر جایی که تیر فرود آید آنجا مرز تورانیان و ایرانیان خواهد شد

نویسنده 7 ماه قبل
4

یعنی یک تیر مرز را منظم و دقیق مشخص میکند

انیسا اشرف 7 ماه قبل
3

سرزمین میشه عزیزدلم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

منظور این است که با پرتاب کردن تیری مرز را سر و سامان می دهد . به نظر من.سید سما موسوی

نویسنده 7 ماه قبل
0

با پرتاب کردن یک تیر مرز ایران و توران مشخص می شودستایش فیروزی

نویسنده 7 ماه قبل
1

یعنی ارش کمانگیر تیری را پرتاب کرد تا مرز ایران و توران تعیین شوداسم:ارین

نویسنده 7 ماه قبل
-2

پرتاب کردن تیری وضع مرز ایران و توران را مشخص خواهد کرد و به اوضاع سروسامان خواهد داد. زهرارکرک

نویسنده 7 ماه قبل
0

از سایت نکس لود دريافت

نویسنده 7 ماه قبل
0

یعنی ان تیر مرز ایران وتوران شد

نویسنده 7 ماه قبل
-2

یعنی یک تیر را به سمتی پرت میکنیم واز دنیا ها رد میشود و انجا میشی. من کلاس دوم مم

نویسنده 7 ماه قبل
-1

یعنی با یک تیر مرز کشور تعیین میشود

نویسنده 7 ماه قبل
-1

ابوالفضل جعفری: مرز ایران وتوران را پرواز تیر میدهد سامان

سید ابوالفضل جعفری درچه 7 ماه قبل
-2

مرز ایران وتوران را پرواز آن تیر میدهد سامان

سید ابوالفضل جعفری درچه 7 ماه قبل
0

مرز ایران وتوران را پرواز آن تیر میدهد سامان

نویسنده 7 ماه قبل
2

عالی عالی عالی. آفرین زرنگ بچه زرنگ ها می دانند

نویسنده 7 ماه قبل
1

یعنی سرنوشت یک سرزمین به پریدن(پرواز کردن)یک تیر است

ههه 7 ماه قبل
1

هههه

نویسنده 7 ماه قبل
4

یعنی اینکه. محل فرود آمدن تیر مرز ایران را مشخص می کند.

نویسنده 7 ماه قبل
-2

میخوام بدونم ادامش چی هست

نویسنده 7 ماه قبل
1

سارینا منتظری ♥ جای فرود تیر مرز را مشخص می. کند

نویسنده 7 ماه قبل
0

معنیش اینه من

ناشناس 7 ماه قبل
-1

سامان گر به نزدیکی فرود آید خانه هامان تنگ

Mahla 7 ماه قبل
4

یعنی یک تیرمرزیک کشور راتعیین می کند.

هستی 7 ماه قبل
1

خیلی خیلی عالی بود

هستی 7 ماه قبل
2

عالی بود

نویسنده 7 ماه قبل
0

یعنی با پرتاب تیری سرنوشت مرز ها مشخص می شود

نویسنده 7 ماه قبل
-1

محمدطاها .یعنی اون تیرتا مرز رفت و در وسطدرختی زده شد.

نویسنده 7 ماه قبل
3

یعنی :باپرتاب تیر وضع مرزمشخص میشود

فرح 7 ماه قبل
6

یعنی وقتی تیری را پرتاب کنیم مرز سامان پیدا میکند.

نویسنده 7 ماه قبل
4

نویسنده درست می گوید همینی هست که نویسنده می گوید

نویسنده 7 ماه قبل
-2

یعنی یک تیر معلوم مرز را نظم و ترتیب می دهد

هانا روشنی 7 ماه قبل
1

یعنی پرتاب یک تیر که مرز را مشخس می کند

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نازنینیعنی این تیر مرز ایران و توران رو نشون میده

نویسنده 7 ماه قبل
0

نازنین حاجیوندیعنی سرنوشت و آینده کشور با پرتاب تیر معلوم می شود

0
علی 7 ماه قبل

درسته نازنین

نویسنده 7 ماه قبل
-2

یعنی آرش با پرتاب کردن یک تیر باید مرز ایران و توران را مشخص کند

۰۰ 7 ماه قبل
0

۰۰۰

ترلان 7 ماه قبل
1

به نظر من این میشه

نویسنده 7 ماه قبل
8

یعنی سر نوشت و آینده کشور با پرتاب یک تیر معلوم میشود

0
ناشناس 7 ماه قبل

والا منم همينو ميگم به خدا اينا ديوانه هستند

نویسنده 7 ماه قبل
0

منظور این است که آن تیر سرنوشت کشوررا تعیین می کند

نویسنده 7 ماه قبل
0

منظور این است که سرنوشت ایران را یک تیر مشخص می کند سید عباس خلیلی

نویسنده 7 ماه قبل
0

Fgyuig

نویسنده 7 ماه قبل
0

یک تیر مرز دو کشور را نشان میدهد

نویسنده 7 ماه قبل
0

یک تیر مرز یک کشور را تعیین میکند

نویسنده 7 ماه قبل
0

یعنی آن تیر هر جا پرتاب شد آنجا مرز ایرانیان و تورانیان است

نویسنده 7 ماه قبل
0

زشت

نویسنده 7 ماه قبل
0

یک مرز یک کشور را سر و سامان میدهد

نویسنده 7 ماه قبل
0

مرز را می دهد پرواز تیری نظم

نویسنده 7 ماه قبل
0

مرز را میدهد پرواز تیری نظم است

هانیتا لکی 7 ماه قبل
0

سلام من یک دانش اموز هستم خواستم بگم معنی این عبارک این هستش که ارش مرز بین ایران و توران رو بایک تیر مشخص کرد.

ارش مرز بین ایرانیان و تورانیان را با یک تیر مشخص کرد. 7 ماه قبل
0

ارش مرز بین ایرانیان و تورانیان را با یک تیر مشخص کرد

نویسنده 7 ماه قبل
0

یعنی آینده و سرنوشت کشور و مرز باید با پرتاب یک تبر معلوم شود.

نویسنده 7 ماه قبل
1

يعني عاليه عايه من از شما و همكارانتات بسيار تشكرمندم

تينا باتواني 7 ماه قبل
0

والا عاليه عاليه خيلي عاليه من از شما و هم كاراتون تشكر مي كنم واقعاً كارتون عاليه و به درد بُخُره من خيلي از شما تشكر مندم عاليه حرف نداره اصلاً

نویسنده 7 ماه قبل
0

یعنی بایک تیر کشور ایران وتهران مشخص میشود

نویسنده 7 ماه قبل
0

مفهوم عبارت )مرز رو پرواز تیری می دهد سامان) چیست ؟

0
اسرا 4 ماه قبل

یعنی آن جایی که تیز به زمین افتادم از دو کشور است

نویسنده 7 ماه قبل
0

مفهوم عبارت(مرز را پرواز تیری می دهد سامان)چیست ؟یعنی پرتاب ۱ تیر آینده ی کشور را مشخص می کند.

نویسنده 7 ماه قبل
1

سلام مهسا محمدي آیدغمیشی هستم ، ۱۰ سالمه از استان اصفهان، کلاس چهارم . آمده ام که مفهوم عبارت مرز را پرواز تیری می دهد سامان را بگویم : یعنی هر جایی که تیر فرو برود آنجا مرز کشور می شود،🌹

مهتاب نجفیان 7 ماه قبل
1

مرز را پرواز تیری میاد سامان میدهد یعنه چه:« منظور از این که از این مرز تا خاور

فاطمه خانم 7 ماه قبل
1

یعنی سرنوشت یک کشوررا یک تیر معلوم میکند یا🎐📀یا میتوان گفت :((اینده ی یک کشور 🔮دست یک تیر یا نیزه است”)💕

نویسنده 7 ماه قبل
0

تیری که پرتاب شود مرز توران و ایران را نشان می دهد،محمد

نویسنده 7 ماه قبل
0

یعنی اون تیر تا مرز رفت و در وسط درختی زده شد . این جمله در درس ششم آرش کمان گیر ، صفحه ۵۸

نویسنده 7 ماه قبل
2

یعنی با پرتاب این تیر همجا را مرتب می کند

نویسنده 7 ماه قبل
1

مرزرا پرواز تیری می دهد سامان

بی نام 7 ماه قبل
1

محل فرو آمدن تیر مرز ایران را مشخص می کند

خاک 7 ماه قبل
1

نه کصخل اشتباه

نویسنده 7 ماه قبل
1

بلاعزل و بزغاله

نویسنده 7 ماه قبل
1

یعنی تیر مرز ایران و توران را مشخص می کنند

مهدی 7 ماه قبل
0

نمیدانم چیست

نویسنده 7 ماه قبل
0

یعنی آن تیر جایی پرتاب شد که مرز ایران و توران را مشخص کرد

نویسنده 7 ماه قبل
0

یعنی مرز را بایک تیر مشخص میکند

نویسنده 7 ماه قبل
0

یعنی مرز رو پرتاب میکند سامان

نویسنده 7 ماه قبل
1

تیر مرز ایران وتوران

نویسنده 7 ماه قبل
6

سلام و احترام معنی این بند : پرتاب یک تیر می تواند مرز را مشخص کند و شرایط را درست کند کمیل ثابت هستم

نویسنده 7 ماه قبل
4

سلام

نویسنده 7 ماه قبل
2

یعنی مرز ایران توران معلوم شد

نویسنده 7 ماه قبل
1

عبارت های زیر ا معنی کنیدالف)مرز را پرواز تیری،میدهد سامانب) کارصدها،صدهزاران تیغه ی شمشیر کرد آرشج) می شنیدم اندر این گوهرفشانی، راز های جاودانی

نویسنده 7 ماه قبل
2

یعنی با یک تیر یک کشور ساخته می شود

نویسنده 7 ماه قبل
1

فقط بایک تیر مرزی به وجود می اید

نویسنده 7 ماه قبل
0

مرز ایران و توران باپرتاب یک تیر مشخص خواهد شد

نویسنده 7 ماه قبل
-2

محل فرود آمدن تیر،مرز ایران مشخص می کند

نویسنده 7 ماه قبل
0

فاطمه رضایی

نویسنده 7 ماه قبل
0

یک تیر سرنوشت مرز را میگوید

نویسنده 7 ماه قبل
2

مرز را پرواز تیری،دهد سامان:با پرواز آن تیر مرز کشور شناخته میشود.

ممد۶۶۶ 7 ماه قبل
4

مرز را پرواز تیری،دهد سامان:با پرواز آن تیر مرز کشور شناخته میشود.

نویسنده 7 ماه قبل
0

سرنوشت و آینده ی کشور با یک تیر برای پرتاب منظم و مرتب می دهد

نویسنده 7 ماه قبل
-1

نمی دونم😊

نویسنده 7 ماه قبل
0

یعنی بایک تیر مرز ایران و توران مشخص شد

عسل 7 ماه قبل
-1

ازتزتدبدبدبدبدبددبدبدغدزدزدزدز. زوبوبوبوزو

نویسنده 7 ماه قبل
2

منظور از این است که هر جا تیر فرود آمد آنجا مرز ایران و توران می شودامین مطلوبیان

نویسنده 7 ماه قبل
3

یعنی که هر جا تیر فرود آمد آنجا مرز ایران و توران می شود

نویسنده 7 ماه قبل
3

محمد مهدی:یعنی با پرواز تیر مرز مشخص می شود

نویسنده 7 ماه قبل
5

من عسل هستم

ریحانه ابراهیم قزوینی 🌈🌹 7 ماه قبل
7

یعنی پرواز یک تیر مرز را تعیین میکند

نویسنده 7 ماه قبل
2

سلام برقی هستمیعنی تیر پشت سر هم پرواز میکند

برای پاسخ کلیک کنید