منظور از مرز را پرواز تیری می دهد سامان چیست؟ صفحه 58 فارسی چهارم

نویسنده

یعنیاین تیراینده ایران را یا سرنوشت ایرانرا مشخص می کند👀امید وارم 🙏از پاسخ من نتیجه گرفتهباشید😙

نویسنده

یعنی سر نوشت و آینده کشور با پرتاب یک تیر معلوم میشود

ستایش 💋

بالا گفتم یعنی چی عزیزانم😇😇😇😇😇😇

ریحانه ابراهیم قزوینی 🌈🌹

یعنی پرواز یک تیر مرز را تعیین میکند

نویسنده

هر جایی که تیر فرود آید آنجا مرز تورانیان و ایرانیان خواهد شد

جواب درک مطلب صفحه ۵۸ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم منظور از مرز را پرواز تیری می دهد سامان چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : یک تیر، مرز یک کشور را تعیین می کند.

ثنا شعبانی : منظور این است که سر نوشت وآینده ی کشور با پرتاب یک تیر باید معلوم شود.

نویسنده : یعنی اون تیر تا مرز رفت ودر وسط درختی زده شد.

نویسنده : یعنی که آن تیر مرز ایران و توران را نشان داد و دیگر هیچ مشکلی نبود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
3

سلام خوبی دست گلت درد نکنه

فاطمه 1 سال قبل
-1

یک عدد تیر پرواز می کند و به هدفی

روی زمینی می خورد و به این وسیله

هد مرز کشور ایران و توران تئین می شود ومرز

سامان

پیدا می کند و مشخص

می شود

ناشناس 1 سال قبل
-2

بله

ناشناس 2 سال قبل
0

یعنی یک تیر که توسط ارش کمانگیر پرتاب شد مرز زا تعیین می کند

2
نازنین قرمانی 1 سال قبل

خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی خیلی عالی بود

خیلی خیلی خیلی خیلی عالی بود

خیلی خیلی خوب بود

0
شاینا 2 سال قبل

درسته

نازنین 2 سال قبل
-1

یعنی یک کشور و مرز آن با پرتاب یک تیر مشخص می شود🙂

0
ساجده 1 سال قبل

آفرین

نويسنده :sogjGoN 2 سال قبل
-1

منظور ازاین است که👇👇

آن جایی که تیر بر زمین افتد مرز دو کشور است👌👌👌😘😘💋💖

امی کوروش 2 سال قبل
3

بگین معنیش رو دیگه

-2
نويسنده :sogjGoN 2 سال قبل

منظور از این است که👇👇

آن جایی که تیر بر زمین افتد مرز دو کشور است 👌👌👌👌👌👌💋💋💖

Pooyanfar 2 سال قبل
1

مرز را انداختن تر تعیین میکند

ثنا شعبانی 2 سال قبل
0

منظور این است که سر نوشت وآینده ی کشور با پرتاب یک تیر باید معلوم شود

-1
ناشناس 2 سال قبل

یعنی پرتاب تیر مرز ایران و توران را مشخص می‌کند.

-1
مهتاب نجفیان 2 سال قبل

یعنی از این مرز تا خاور

نویسنده 2 سال قبل
-1

یعنی که آن تیر مرز ایران و توران را نشان داد و دیگر هیچ مشکلی نبود

نویسنده 2 سال قبل
3

ان تیر مرز ایران وتوران را مشخص می کند

نویسنده 2 سال قبل
-1

😛😛😛😛😛😛😛

نویسنده 2 سال قبل
-1

سامان🤞

محسن 2 سال قبل
-1

درست است

نویسنده 2 سال قبل
0

🌸

ارمیتا 2 سال قبل
2

منظور از مرز را پرواز تیری می دهد یا سا مان چیست؟

-1
رها 2 سال قبل

مرز را پرواز تیری میدهدسامان چیست

نویسنده 2 سال قبل
0

چرا آرش پس از پرتاب تیر جان داد

2
ستایش 2 سال قبل

چون تمام قدرتش تمام شده بود

ارمیتا 2 سال قبل
0

خوب بود

نویسنده 2 سال قبل
0

مفهوم (*مرزراپرواز تیری میدهد سامان چیست*)مفهوم این است که فقط یک تیر مرزیک کشور را معین میکند

زهرا 2 سال قبل
-1

منظوراز مرز راپرواز تیری میدهدسامان چیست

-2
یعنی آرش کمانگیر تیری رهاکرد که مرز ایران را مشخص کرد 2 سال قبل

یعنی آرش کمانگیر تیری رهاکرد که مرز ایران را مشخص کرد

نویسنده 2 سال قبل
-1

سرنوشت آینده ی یک کشور

هلنا حسینی 2 سال قبل
0

تیری که پرواز می کند آینده ی ایران و توران را نشان میدهد

نویسنده 2 سال قبل
-1

تیری که به پرواز در آمد آینده ی ایران و توران را نشان داد

نویسنده 2 سال قبل
5

تیری که به پرواز داد آرش جان خود را داد آرش تا ایران بشود بزرگ

خیر 2 سال قبل
-1

ببینید نه

ستایش 2 سال قبل
4

یعنی که یه تیر هرجا که بخوره مرز بین ایران و توران رو مشخص می کنه!

نویسنده 2 سال قبل
-2

جواب

نویسنده 2 سال قبل
0

یک تیر مرز یک کشور را تعیین می کند

نویسنده 2 سال قبل
-1

آیلار مقدس یعنی یعنی آن تیر از قله دماوند تا درخت بانظم ترتیب فرود می آید

نویسنده 2 سال قبل
-1

مرز رو یک تیر نظم میده

نویسنده 2 سال قبل
6

تیری که به پرواز درمی آید مرز ایران و توران رانشان میدهد ،راحیل بی باک

نویسنده 2 سال قبل
10

یعنیاین تیراینده ایران را یا سرنوشت ایرانرا مشخص می کند👀امید وارم 🙏از پاسخ من نتیجه گرفتهباشید😙

8
ستایش 💋 2 سال قبل

بالا گفتم یعنی چی عزیزانم😇😇😇😇😇😇

-2
ناشناس 2 سال قبل

سلام تکرار نظرات این وآن دردی را دوا نمی کند لطفآپاسخ صحیح را بدهید و وقت مردم را نگیرید متشکرم

ذذذ 2 سال قبل
0

سرزمین

ناشناس 2 سال قبل
0

سرنوشت و اینده ی کشور در دستان یک تیراست ویک تیر به اوضاع کشور نظم میبخشدرها ایزد پناه

-1
بله درسته 2 سال قبل

عالی عالی عالی. آفرین زرنگ بچه زرنگ ها می دانند

نویسنده 2 سال قبل
7

هر جایی که تیر فرود آید آنجا مرز تورانیان و ایرانیان خواهد شد

نویسنده 2 سال قبل
3

یعنی یک تیر مرز را منظم و دقیق مشخص میکند

انیسا اشرف 2 سال قبل
3

سرزمین میشه عزیزدلم

نویسنده 2 سال قبل
-1

منظور این است که با پرتاب کردن تیری مرز را سر و سامان می دهد . به نظر من.سید سما موسوی

نویسنده 2 سال قبل
0

با پرتاب کردن یک تیر مرز ایران و توران مشخص می شودستایش فیروزی

نویسنده 2 سال قبل
2

یعنی ارش کمانگیر تیری را پرتاب کرد تا مرز ایران و توران تعیین شوداسم:ارین

نویسنده 2 سال قبل
-2

پرتاب کردن تیری وضع مرز ایران و توران را مشخص خواهد کرد و به اوضاع سروسامان خواهد داد. زهرارکرک

نویسنده 2 سال قبل
0

از سایت نکس لود دريافت

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی ان تیر مرز ایران وتوران شد

نویسنده 2 سال قبل
-2

یعنی یک تیر را به سمتی پرت میکنیم واز دنیا ها رد میشود و انجا میشی. من کلاس دوم مم

نویسنده 2 سال قبل
-1

یعنی با یک تیر مرز کشور تعیین میشود

نویسنده 2 سال قبل
-1

ابوالفضل جعفری: مرز ایران وتوران را پرواز تیر میدهد سامان

سید ابوالفضل جعفری درچه 2 سال قبل
-2

مرز ایران وتوران را پرواز آن تیر میدهد سامان

سید ابوالفضل جعفری درچه 2 سال قبل
0

مرز ایران وتوران را پرواز آن تیر میدهد سامان

نویسنده 2 سال قبل
1

عالی عالی عالی. آفرین زرنگ بچه زرنگ ها می دانند

نویسنده 2 سال قبل
1

یعنی سرنوشت یک سرزمین به پریدن(پرواز کردن)یک تیر است

ههه 2 سال قبل
1

هههه

نویسنده 2 سال قبل
4

یعنی اینکه. محل فرود آمدن تیر مرز ایران را مشخص می کند.

نویسنده 2 سال قبل
-2

میخوام بدونم ادامش چی هست

نویسنده 2 سال قبل
1

سارینا منتظری ♥ جای فرود تیر مرز را مشخص می. کند

نویسنده 2 سال قبل
0

معنیش اینه من

ناشناس 2 سال قبل
-1

سامان گر به نزدیکی فرود آید خانه هامان تنگ

Mahla 2 سال قبل
4

یعنی یک تیرمرزیک کشور راتعیین می کند.

هستی 2 سال قبل
1

خیلی خیلی عالی بود

هستی 2 سال قبل
2

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی با پرتاب تیری سرنوشت مرز ها مشخص می شود

نویسنده 2 سال قبل
-1

محمدطاها .یعنی اون تیرتا مرز رفت و در وسطدرختی زده شد.

نویسنده 2 سال قبل
3

یعنی :باپرتاب تیر وضع مرزمشخص میشود

فرح 2 سال قبل
6

یعنی وقتی تیری را پرتاب کنیم مرز سامان پیدا میکند.

نویسنده 2 سال قبل
4

نویسنده درست می گوید همینی هست که نویسنده می گوید

نویسنده 2 سال قبل
-2

یعنی یک تیر معلوم مرز را نظم و ترتیب می دهد

هانا روشنی 2 سال قبل
1

یعنی پرتاب یک تیر که مرز را مشخس می کند

نویسنده 2 سال قبل
-1

نازنینیعنی این تیر مرز ایران و توران رو نشون میده

نویسنده 2 سال قبل
0

نازنین حاجیوندیعنی سرنوشت و آینده کشور با پرتاب تیر معلوم می شود

0
علی 2 سال قبل

درسته نازنین

نویسنده 2 سال قبل
-2

یعنی آرش با پرتاب کردن یک تیر باید مرز ایران و توران را مشخص کند

۰۰ 2 سال قبل
0

۰۰۰

ترلان 2 سال قبل
1

به نظر من این میشه

نویسنده 2 سال قبل
8

یعنی سر نوشت و آینده کشور با پرتاب یک تیر معلوم میشود

0
ناشناس 2 سال قبل

والا منم همينو ميگم به خدا اينا ديوانه هستند

نویسنده 2 سال قبل
0

منظور این است که آن تیر سرنوشت کشوررا تعیین می کند

نویسنده 2 سال قبل
0

منظور این است که سرنوشت ایران را یک تیر مشخص می کند سید عباس خلیلی

نویسنده 2 سال قبل
0

Fgyuig

نویسنده 2 سال قبل
0

یک تیر مرز دو کشور را نشان میدهد

نویسنده 2 سال قبل
0

یک تیر مرز یک کشور را تعیین میکند

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی آن تیر هر جا پرتاب شد آنجا مرز ایرانیان و تورانیان است

نویسنده 2 سال قبل
0

زشت

نویسنده 2 سال قبل
0

یک مرز یک کشور را سر و سامان میدهد

نویسنده 2 سال قبل
0

مرز را می دهد پرواز تیری نظم

نویسنده 2 سال قبل
0

مرز را میدهد پرواز تیری نظم است

هانیتا لکی 2 سال قبل
0

سلام من یک دانش اموز هستم خواستم بگم معنی این عبارک این هستش که ارش مرز بین ایران و توران رو بایک تیر مشخص کرد.

ارش مرز بین ایرانیان و تورانیان را با یک تیر مشخص کرد. 2 سال قبل
0

ارش مرز بین ایرانیان و تورانیان را با یک تیر مشخص کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی آینده و سرنوشت کشور و مرز باید با پرتاب یک تبر معلوم شود.

نویسنده 2 سال قبل
1

يعني عاليه عايه من از شما و همكارانتات بسيار تشكرمندم

تينا باتواني 2 سال قبل
0

والا عاليه عاليه خيلي عاليه من از شما و هم كاراتون تشكر مي كنم واقعاً كارتون عاليه و به درد بُخُره من خيلي از شما تشكر مندم عاليه حرف نداره اصلاً

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی بایک تیر کشور ایران وتهران مشخص میشود

نویسنده 2 سال قبل
0

مفهوم عبارت )مرز رو پرواز تیری می دهد سامان) چیست ؟

0
اسرا 2 سال قبل

یعنی آن جایی که تیز به زمین افتادم از دو کشور است

نویسنده 2 سال قبل
0

مفهوم عبارت(مرز را پرواز تیری می دهد سامان)چیست ؟یعنی پرتاب ۱ تیر آینده ی کشور را مشخص می کند.

نویسنده 2 سال قبل
1

سلام مهسا محمدي آیدغمیشی هستم ، ۱۰ سالمه از استان اصفهان، کلاس چهارم . آمده ام که مفهوم عبارت مرز را پرواز تیری می دهد سامان را بگویم : یعنی هر جایی که تیر فرو برود آنجا مرز کشور می شود،🌹

مهتاب نجفیان 2 سال قبل
1

مرز را پرواز تیری میاد سامان میدهد یعنه چه:« منظور از این که از این مرز تا خاور

فاطمه خانم 2 سال قبل
1

یعنی سرنوشت یک کشوررا یک تیر معلوم میکند یا🎐📀یا میتوان گفت :((اینده ی یک کشور 🔮دست یک تیر یا نیزه است”)💕

نویسنده 2 سال قبل
0

تیری که پرتاب شود مرز توران و ایران را نشان می دهد،محمد

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی اون تیر تا مرز رفت و در وسط درختی زده شد . این جمله در درس ششم آرش کمان گیر ، صفحه ۵۸

نویسنده 2 سال قبل
2

یعنی با پرتاب این تیر همجا را مرتب می کند

نویسنده 2 سال قبل
1

مرزرا پرواز تیری می دهد سامان

بی نام 2 سال قبل
1

محل فرو آمدن تیر مرز ایران را مشخص می کند

خاک 2 سال قبل
1

نه کصخل اشتباه

نویسنده 2 سال قبل
1

بلاعزل و بزغاله

نویسنده 2 سال قبل
1

یعنی تیر مرز ایران و توران را مشخص می کنند

مهدی 2 سال قبل
0

نمیدانم چیست

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی آن تیر جایی پرتاب شد که مرز ایران و توران را مشخص کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی مرز را بایک تیر مشخص میکند

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی مرز رو پرتاب میکند سامان

نویسنده 2 سال قبل
1

تیر مرز ایران وتوران

نویسنده 2 سال قبل
6

سلام و احترام معنی این بند : پرتاب یک تیر می تواند مرز را مشخص کند و شرایط را درست کند کمیل ثابت هستم

نویسنده 2 سال قبل
4

سلام

نویسنده 2 سال قبل
2

یعنی مرز ایران توران معلوم شد

نویسنده 2 سال قبل
1

عبارت های زیر ا معنی کنیدالف)مرز را پرواز تیری،میدهد سامانب) کارصدها،صدهزاران تیغه ی شمشیر کرد آرشج) می شنیدم اندر این گوهرفشانی، راز های جاودانی

نویسنده 2 سال قبل
2

یعنی با یک تیر یک کشور ساخته می شود

نویسنده 2 سال قبل
1

فقط بایک تیر مرزی به وجود می اید

نویسنده 2 سال قبل
0

مرز ایران و توران باپرتاب یک تیر مشخص خواهد شد

نویسنده 2 سال قبل
-2

محل فرود آمدن تیر،مرز ایران مشخص می کند

نویسنده 2 سال قبل
0

فاطمه رضایی

نویسنده 2 سال قبل
0

یک تیر سرنوشت مرز را میگوید

نویسنده 2 سال قبل
2

مرز را پرواز تیری،دهد سامان:با پرواز آن تیر مرز کشور شناخته میشود.

ممد۶۶۶ 2 سال قبل
4

مرز را پرواز تیری،دهد سامان:با پرواز آن تیر مرز کشور شناخته میشود.

نویسنده 2 سال قبل
0

سرنوشت و آینده ی کشور با یک تیر برای پرتاب منظم و مرتب می دهد

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمی دونم😊

نویسنده 2 سال قبل
0

یعنی بایک تیر مرز ایران و توران مشخص شد

عسل 2 سال قبل
-1

ازتزتدبدبدبدبدبددبدبدغدزدزدزدز. زوبوبوبوزو

نویسنده 2 سال قبل
2

منظور از این است که هر جا تیر فرود آمد آنجا مرز ایران و توران می شودامین مطلوبیان

نویسنده 2 سال قبل
3

یعنی که هر جا تیر فرود آمد آنجا مرز ایران و توران می شود

نویسنده 2 سال قبل
3

محمد مهدی:یعنی با پرواز تیر مرز مشخص می شود

نویسنده 2 سال قبل
5

من عسل هستم

ریحانه ابراهیم قزوینی 🌈🌹 2 سال قبل
7

یعنی پرواز یک تیر مرز را تعیین میکند

نویسنده 2 سال قبل
2

سلام برقی هستمیعنی تیر پشت سر هم پرواز میکند

برای پاسخ کلیک کنید