منظور از عبارت از هفت خان گذشتن چیست صفحه 41 فارسی ششم

نویسنده

منظور از هفت خان رستم گذشتن این است که فردی توانسته است مشکلاتش را خوب حل کند یا از مشکلات سخت عبور کرده است

نویسنده

کاری را با سختی و دشواری زیاد انجام دادنخانم معلم پایه ششم هستم

نویسنده

یعنی هرگاه کسی کار بسیار دشوار دو سختی انجام دهد می گویند از هفت خان رستم گذ شته است

نویسنده

از هفت خان گذشتن چیسیت

اسرا

یعنی مثل رستم با سختی و دشواری کار ی با پیروزی انجام دهیم

جواب درک مطلب صفحه ۴۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم منظور از عبارت از هفت خان گذشتن چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همانطور که رستم برای نجات دادن پادشاه ایران از دست دیوان سختی های زیادی را پشت سر گذاشت وقتی کسی کاری را با سختی و دشواری زیادی انجام دهد این عبارت را به کار می برند.

رضا : وقتی ما بخواهیم از کاری دشواروسخت عبور کنیم می گویند از هفت خان گذشتن چون رستم با هفت غول بزرگ مبارزه کردو همه را شکست داد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 10 ماه قبل
-2

نیوشا ❤❤❤❤❤❤❤❤عالی

ماه 10 ماه قبل
-1

گذشتن از هفت مرحله دشوار و سخت

درسته ؟

0
🥰 12 روز قبل

بله

رضا 10 ماه قبل
7

وقتی ما بخواهیم از کاری دشواروسخت عبور کنیم می گویند از هفت خان گذشتن چون رستم با هفت غول بزرگ مبارزه کردو همه را شکست داد

نویسنده 10 ماه قبل
1

وقتی کسی از کار خیلی خیلی سخت رد شود میکند از هفت خان گذشته که برای این که از چنگ یک فرد فرار کرده

نویسنده 10 ماه قبل
1

کاری را با سختی و دشواری زیاد انجام دادنمژگان

چلم 10 ماه قبل
1

ازاوگذشته

ناشناس 10 ماه قبل
-1

وقتی که به سختی بتوانیم کاری را انجام دهیم می گوییم از هفت خان رستم گذشن

نویسنده 10 ماه قبل
1

یعنی که خودم هم نمیدونم

علی اکبر شهبازی 10 ماه قبل
5

گذشتن آز کاری سخت خطر

نویسنده 10 ماه قبل
1

ساکت باش❌ تعداد پاسخ های صحیح

سبحان 10 ماه قبل
-1

منظور از عبارت از هفت خان گذشتن چیست

نویسنده 10 ماه قبل
-2

از هفت خان گذشتن

1
نورالله اسحاقزهی 10 ماه قبل

نورالله اسحاقزهی هستم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

شاید شنیده باشید که.هر گاه کار بسیار دشواری را باسختی به پیروزیبرسانیممیگویند از هفت خان گدشته ایم

2
راست میگگ 10 ماه قبل

راست میگوید

نویسنده 10 ماه قبل
0

از دشواری های زیاد گذشتن

فاطمه بارگاهی کلاس ششم دبستان ایمان بارگاهی 10 ماه قبل
2

منظور از هفت خان رستم گذشتن یعنی چ

نویسنده 10 ماه قبل
0

من بلد نیستم لطفا بهم بگید

ناشناس 10 ماه قبل
0

منظور این است که توانستع مراحل دشواری را پشت سر بگذارد و به موفقیت برسد

2
ناشناس 10 ماه قبل

این به نظرم درسته

😳 10 ماه قبل
2

وقتی کسی بخواد بهجنگ بره کار دشواری رو به سر میره سونهاز هفت خان گذشتن میگویند البته به طور خلاصه گفتنا

نویسنده 10 ماه قبل
0

سلام من هیچ چیزی بلد نیستم اومدم از شما یاد بگیریم

نویسنده 10 ماه قبل
2

مثلاوقتی یه کاری راباسختی انجام میدهیم ویک کاردشواری راانجام می دهیم می گویندفلانی ازهفت خان رستم گذشته است

ایناس 10 ماه قبل
3

ازهفت خان گذشتن یعنی اگر کسی هفت مرحله ی سخت و دشوار را پشت سر بگزارد میگویند از هفت خان گذشته مثل رستم که هفت مرحله سخت را پشت سر گذشته و به رستم میگویند از هفت خان گذشته

-2
علیرضابیرانوند 10 ماه قبل

درسته

نویسنده 10 ماه قبل
0

دانش زبانی

نویسنده 10 ماه قبل
0

همان

نویسنده 10 ماه قبل
-1

چیز های سخت پشت سر گذاشتن

😀😀 10 ماه قبل
-2

خیلی عالی گفتی آفرین

خیخیتیهسختستستیتیخیحنی 10 ماه قبل
-2

سلام خوبی چه خبر چیکار میکنی عیدتون مبارک باشه نمازوروزه هاتون قبول حق با شمابوده

یلدا 10 ماه قبل
1

عالی 😘💞💗🍭💋خیلی خوب بود.

نویسنده 10 ماه قبل
3

ماکاری دشواری بخواهیم انجام بدهیم وبه پایان برسانیم می گویندازهفت خان گذشته است

عسل 10 ماه قبل
-2

عــــــــــــالــــــــــــــــــی بــــــــــــــــود😍😍😍😘😘😘

نویسنده 10 ماه قبل
-2

وقتی کسی کار سخت ویا دشواری را پشت سر می گذارد این عبارت را به کار می برند

سودا رحیمی 10 ماه قبل
0

یعنی کاری را با زحمت وسختی های فراوان ان جام دادن وقتی کسی کارش را به سختی فراوان انجام میدهد این سخن انجا بکار میرودسودا رحیمی

Nazanin 10 ماه قبل
-2

سلام یعنی کار بسیار سختی را با دشواری های زیاد انجام دهیم

الین ارژند 10 ماه قبل
-2

یعنی اگر ما هفت مرحله دشوار و سخت را به پایان برسانیم به ان میگوین از هفت خان رستم گذشتن

-1
!!!!!!!! 10 ماه قبل

تا یه حدی درسته

این جواب درسته 10 ماه قبل
-1

این جواب درسته

نویسنده 10 ماه قبل
-2

یعنی کار مشکل را به ثمر رساندن

من🎃🎄 10 ماه قبل
-2

منظور این است (( نمیدونمممممم))

نویسنده 10 ماه قبل
2

مراحل دشواری راباموفقیت پشت سر بگذاری

نویسنده 10 ماه قبل
-1

یعنی: کاری را با سختی و. دشواری زیاد انجام دادن

نویسنده 10 ماه قبل
5

یعنی با تلاش از هفت خان گذشته

نویسنده 10 ماه قبل
-1

سلام

نویسنده 10 ماه قبل
5

همانطور که رستم برای نجات دادن پادشاه ایران از دست دیوان ویرگولهمانطور ک سختی های زیادی کشید شیر وقتی که کسی مانند او همچین کاری می کند

نویسنده 10 ماه قبل
1

پارمیدا

-1
ناشناس 10 ماه قبل

یعنی کاری را با سختی به پایان گذا شته است

0
نویسنده 10 ماه قبل

یعنی مراحل بسیار دشواری را با موفقیت پشت گذاشتن

علی 10 ماه قبل
-1

یعنی کاری را با دشواری و سختی انجام دادن

نویسنده 10 ماه قبل
0

یعنی هیچی

مریم 10 ماه قبل
2

کار خیلی سخت

نویسنده 10 ماه قبل
0

هالقتماراک کل آب آن ممکنپ تا لببتن تا اما الان ما الان ما را غاین فیلم به عنوان یک منبع آگاه دراین فیلم را بر عهده گرفت تا لببتن این استاین فیلم به کارگردانی و بازیگری را قرار دهید این است که از این است فیلم را بر عهده گرفت و به همین دلیل قانع کننده ای در عفونی و گرمسیری شهرستان این فقط یک منبع دیگر هم ع

نویسنده 10 ماه قبل
1

یعنی مراحل دشواری را با موفقیت پشت سر گذاشتن

ناشناس 10 ماه قبل
-1

یعنی مراحل بسیار دشواری را با موقفیتپشت سر گذاشتن

نویسنده 10 ماه قبل
3

کاری را با سختی و دشواری انجام دادن

نازیقبلا بهتر ین کارها را انجام ما...👍 10 ماه قبل
-1

مثلا نویسنده هسی

نویسنده 10 ماه قبل
4

منظوراز عبارت از هفت خان گذشتن چیست؟

نویسنده 10 ماه قبل
-1

یعنی از هفت مرحله سخت گذشتن با سختی

نویسنده 10 ماه قبل
2

همانطور که رستم برای نجات دادن پادشاه ایران از دست دیوانسختی های زیادی را پشت سر گذاشت

بهار 10 ماه قبل
0

راست میگی عزیزم 😂😂

نویسنده 10 ماه قبل
0

کاری را با سختی و دشواری زیاد انجام دادن

نویسنده 10 ماه قبل
-1

علیرضا

نویسنده 10 ماه قبل
-1

یه چیزی بگید

نویسنده 10 ماه قبل
2

نمیدونم

نویسنده 10 ماه قبل
6

عسلوقتی میخواهیم از کاری دشوار و سخت عبور کنیم میگوییم گذشتن از هفت خان رستم

ناشناس 10 ماه قبل
-1

دوستان جواب بدین من الان جواب میدهمحالین

نویسنده 10 ماه قبل
2

سمايعني از کار دشواری گذشتن .

محمد قاسمی 10 ماه قبل
3

منظور از اینکه کار بزرگی را به دشواری سختی انجام دادن

-2
علی 10 ماه قبل

ب۷فععرحلخعحلبحعللباحبلجبلار تاب ندارند تر ترفیع اره دبزر

-2
نویسنده 10 ماه قبل

همانطورکه رستم برای نجات دادن پادشاه ایران از دست دیوان سختی های زیادی

selena:88 10 ماه قبل
3

یعنیکاری که براتون خیلی دشوار بودع باشع و شما اون رو به خوبی پشت سر بزارید

نویسنده 10 ماه قبل
0

یعنی گذشتن از کار دشوار و سخت

👑NEGIN👑 10 ماه قبل
6

یعنی گذشتن از هفت مرحله دشوار که به آن هفت خوان رستم میگوییممثال: مسابقات ریاضیشاید هفت مرحله نباشه اما مرحله دشواری داره تازه به هر چی که هفت مرحله داشت فقط هفت خان رستم نمیگن بلکه به تمام کار های دشواری که انجام دادی در آن کار موفق شدی میگن هفت خان رستم

نویسنده 10 ماه قبل
1

وقتی از کاری بسیار دشوار عبور کرد میگویند از هفت خان گذشتن

نویسنده 10 ماه قبل
-2

یعنی گذشتن از سختی ها و دشواری ها

نویسنده 10 ماه قبل
-2

جواب رضابه نظر من عالیه

نویسنده 10 ماه قبل
-1

از کار سخت گذشتن رو هفت خان گذشتن می گویند

ناشناس 10 ماه قبل
0

یعنی مراحل بسیار دشواری را با موفقیت پشت سر گذاشتن

نویسنده 10 ماه قبل
4

جواب اصلی یعنی مراحل بسیار دشورای را با موفقیت پشت سر گذاشتن ناشناس

نویسنده 10 ماه قبل
14

منظور از هفت خان رستم گذشتن این است که فردی توانسته است مشکلاتش را خوب حل کند یا از مشکلات سخت عبور کرده است

-1
اشتب گفتی داص 10 ماه قبل

اشتب گفتی داش

0
اشتب گفتی داص 10 ماه قبل

ن

نویسنده 10 ماه قبل
4

یعنی اینکه همه ی سختی رستم را گذشتن و تمام شدن آن وبه موفقیت رسیدن استمحدثه رضایی خوشرو 🥰🥰🥰🥲🥰🥰

نویسنده 10 ماه قبل
1

یعنی مراحل بسیار دشواری را پشت سر گذاشته است

Arezoo 10 ماه قبل
2

یعنی مراحل سختط را پشت سر گذاشتن

1
بله درسته 10 ماه قبل

یعنی مراحل سخت راپشت سر گذاشتن

نویسنده 10 ماه قبل
8

از هفت خان گذشتن چیسیت

7
اسرا 10 ماه قبل

یعنی مثل رستم با سختی و دشواری کار ی با پیروزی انجام دهیم

نویسنده 10 ماه قبل
5

مرحله ی دشواری را پشت سر گذاستن

0
سارا گیلاسی 10 ماه قبل

یعنی وقتی ماکار بسیاردشوار وسختی را پشت سر می گذاریم می گویند ازهفت خان رستم گذشتن که رستم هفت مرحله را باموفقیعت به پایان رساند

1
نه عزیزم 10 ماه قبل

مرسی

نویسنده 10 ماه قبل
0

یعنی از هفت مرحله سخت عبور کردن

نویسنده 10 ماه قبل
0

سینا

نویسنده 10 ماه قبل
0

کار سخت دشواری را با موفقیت پشت سر گذاشتن

نویسنده 10 ماه قبل
1

من نمیدونم

نننننننننننن 10 ماه قبل
0

ننننننننن

اقا 10 ماه قبل
-2

ایشک چرا تقلب میکنی

نویسنده 10 ماه قبل
2

منظور این است که توانسته مراحل دشواری را پشت سر بگذارد و به موفقیت برسد

نویسنده 10 ماه قبل
1

میشه سوال یک صفحه ۴۱ رو بگیدمموننرگس

0
هفت خان درستم کذشته 10 ماه قبل

این مت بیسیار

ناشناس 10 ماه قبل
0

یعنی از هفت مرحله ی دشوار گذشتن

نویسنده 10 ماه قبل
0

یعنی که با تجربه است

نویسنده 10 ماه قبل
0

از هفت خان گذشته یعنی چی

نویسنده 10 ماه قبل
-2

هیچی

نویسنده 10 ماه قبل
0

یعنی خر بودن که بجنگی و بمیری کس بخور و

نویسنده 10 ماه قبل
-2

یعنی این که از همه چی بگذری و دشوارانه بجنگی و بمیری

نویسنده 10 ماه قبل
-1

بیا وسط

نویسنده 10 ماه قبل
-1

حاجی گنگش بالاس این هست ماله من درسته

نویسنده 10 ماه قبل
0

منظور از هفت خان گذشتن

نویسنده 10 ماه قبل
1

چی بنویسم اینجا من هنرمندم هر چی میخوایین بگین

نویسنده 10 ماه قبل
-1

از هفت خان گذشتن یعنی

نویسنده 10 ماه قبل
-2

ری

رویا 10 ماه قبل
-1

رتلژنذحه

ناشناس 10 ماه قبل
1

اگر بخواهیم از کار دشواری بگذریم می گوییم از هفت خان رستم گذشتیم

نویسنده 10 ماه قبل
-1

هتلتنذنپ

نویسنده 10 ماه قبل
0

بله

نویسنده 10 ماه قبل
0

استاد

نویسنده 10 ماه قبل
1

منطور از هفت خان گذشتن چیست

نویسنده 10 ماه قبل
0

یعنی مثل رستم با سختی بجنگیم و با دشواری پیروز شویم

نویسنده 10 ماه قبل
0

یعنی گذشتن از کارای سخت

نویسنده 10 ماه قبل
0

نمیدونم😂

نویسنده 10 ماه قبل
-2

Bjbfbfnfnfjbsjwj🙂🧟🛹🧟🛹💔⚡🌩️⚡🌩️⚡🏃🏃🛹🤞🎸💜🏃🎸🌩️🚑🚜🚜🚑😌😉🌊🍏🚂🧅🌛😩😓😲😕😩😦🤯😞🌞🌛🌞🌜

نویسنده 10 ماه قبل
2

درس هفت خان رستم خیلی برای بچه هایتان خوب هست خیلی بهشون کمک کنید کلاس ششم خیلی سخت است معصومه محمدی پناه

نویسنده 10 ماه قبل
1

گذشتن از هفت مرحله سخت

باران غلامی 10 ماه قبل
4

از هفت خوان گذشته درزندگی چیست؟؟؟؟

نویسنده 10 ماه قبل
-2

یعنی رستم درجنگ خود از هفت مرحله دشواری گذشت

نویسنده 10 ماه قبل
5

منظور از عبارت زیر چیست؟«از هفت خان گذشتن» جواب: وقتی کسی کاری را با سختی و دشواری زیادی انجام دهد این عبارت را به کار میبرند.

8
نویسنده 10 ماه قبل

یعنی هرگاه کسی کار بسیار دشوار دو سختی انجام دهد می گویند از هفت خان رستم گذ شته است

نویسنده 10 ماه قبل
-2

یعنی از هفت مرحله ی دشوار وسخت عبور کردن

نویسنده 10 ماه قبل
1

یعنی از هفت مرحله ی دشوار وسخت عبور کردن امیر محمد

نویسنده 10 ماه قبل
0

نمی دونم

نویسنده 10 ماه قبل
9

کاری را با سختی و دشواری زیاد انجام دادنخانم معلم پایه ششم هستم

نویسنده 10 ماه قبل
1

ممنون

برای پاسخ کلیک کنید