منظور از عبارت از هفت خان گذشتن چیست صفحه 41 فارسی ششم

نویسنده

منظور از هفت خان رستم گذشتن این است که فردی توانسته است مشکلاتش را خوب حل کند یا از مشکلات سخت عبور کرده است

رضا

وقتی ما بخواهیم از کاری دشواروسخت عبور کنیم می گویند از هفت خان گذشتن چون رستم با هفت غول بزرگ مبارزه کردو همه را شکست داد

نویسنده

کاری را با سختی و دشواری زیاد انجام دادنخانم معلم پایه ششم هستم

نویسنده

یعنی هرگاه کسی کار بسیار دشوار دو سختی انجام دهد می گویند از هفت خان رستم گذ شته است

نویسنده

از هفت خان گذشتن چیسیت

جواب درک مطلب صفحه ۴۱ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم منظور از عبارت از هفت خان گذشتن چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : همانطور که رستم برای نجات دادن پادشاه ایران از دست دیوان سختی های زیادی را پشت سر گذاشت وقتی کسی کاری را با سختی و دشواری زیادی انجام دهد این عبارت را به کار می برند.

رضا : وقتی ما بخواهیم از کاری دشواروسخت عبور کنیم می گویند از هفت خان گذشتن چون رستم با هفت غول بزرگ مبارزه کردو همه را شکست داد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
فاطمه شریفی 2 سال قبل
4

فاطمه:کاری را با سختی و دشواری زیاد انجام دادن

ناشناس 2 سال قبل
0

هههه

ماه 3 سال قبل
1

گذشتن از هفت مرحله دشوار و سخت

درسته ؟

-1
🥰 2 سال قبل

بله

رضا 3 سال قبل
10

وقتی ما بخواهیم از کاری دشواروسخت عبور کنیم می گویند از هفت خان گذشتن چون رستم با هفت غول بزرگ مبارزه کردو همه را شکست داد

نویسنده 3 سال قبل
2

وقتی کسی از کار خیلی خیلی سخت رد شود میکند از هفت خان گذشته که برای این که از چنگ یک فرد فرار کرده

نویسنده 3 سال قبل
-2

کاری را با سختی و دشواری زیاد انجام دادنمژگان

چلم 3 سال قبل
0

ازاوگذشته

ناشناس 3 سال قبل
-2

وقتی که به سختی بتوانیم کاری را انجام دهیم می گوییم از هفت خان رستم گذشن

نویسنده 3 سال قبل
-2

یعنی که خودم هم نمیدونم

علی اکبر شهبازی 3 سال قبل
7

گذشتن آز کاری سخت خطر

نویسنده 3 سال قبل
-1

ساکت باش❌ تعداد پاسخ های صحیح

سبحان 3 سال قبل
-1

منظور از عبارت از هفت خان گذشتن چیست

نویسنده 3 سال قبل
-2

شاید شنیده باشید که.هر گاه کار بسیار دشواری را باسختی به پیروزیبرسانیممیگویند از هفت خان گدشته ایم

-1
راست میگگ 3 سال قبل

راست میگوید

نویسنده 3 سال قبل
0

از دشواری های زیاد گذشتن

فاطمه بارگاهی کلاس ششم دبستان ایمان بارگاهی 3 سال قبل
3

منظور از هفت خان رستم گذشتن یعنی چ

نویسنده 3 سال قبل
-2

من بلد نیستم لطفا بهم بگید

ناشناس 3 سال قبل
-2

منظور این است که توانستع مراحل دشواری را پشت سر بگذارد و به موفقیت برسد

1
ناشناس 3 سال قبل

این به نظرم درسته

😳 3 سال قبل
2

وقتی کسی بخواد بهجنگ بره کار دشواری رو به سر میره سونهاز هفت خان گذشتن میگویند البته به طور خلاصه گفتنا

نویسنده 3 سال قبل
-1

سلام من هیچ چیزی بلد نیستم اومدم از شما یاد بگیریم

نویسنده 3 سال قبل
1

مثلاوقتی یه کاری راباسختی انجام میدهیم ویک کاردشواری راانجام می دهیم می گویندفلانی ازهفت خان رستم گذشته است

ایناس 3 سال قبل
1

ازهفت خان گذشتن یعنی اگر کسی هفت مرحله ی سخت و دشوار را پشت سر بگزارد میگویند از هفت خان گذشته مثل رستم که هفت مرحله سخت را پشت سر گذشته و به رستم میگویند از هفت خان گذشته

-2
علیرضابیرانوند 3 سال قبل

درسته

نویسنده 3 سال قبل
0

دانش زبانی

نویسنده 3 سال قبل
-1

همان

نویسنده 3 سال قبل
-2

چیز های سخت پشت سر گذاشتن

😀😀 3 سال قبل
-2

خیلی عالی گفتی آفرین

خیخیتیهسختستستیتیخیحنی 3 سال قبل
-2

سلام خوبی چه خبر چیکار میکنی عیدتون مبارک باشه نمازوروزه هاتون قبول حق با شمابوده

یلدا 3 سال قبل
1

عالی 😘💞💗🍭💋خیلی خوب بود.

نویسنده 3 سال قبل
3

ماکاری دشواری بخواهیم انجام بدهیم وبه پایان برسانیم می گویندازهفت خان گذشته است

عسل 3 سال قبل
-1

عــــــــــــالــــــــــــــــــی بــــــــــــــــود😍😍😍😘😘😘

نویسنده 3 سال قبل
-2

وقتی کسی کار سخت ویا دشواری را پشت سر می گذارد این عبارت را به کار می برند

سودا رحیمی 3 سال قبل
0

یعنی کاری را با زحمت وسختی های فراوان ان جام دادن وقتی کسی کارش را به سختی فراوان انجام میدهد این سخن انجا بکار میرودسودا رحیمی

Nazanin 3 سال قبل
-2

سلام یعنی کار بسیار سختی را با دشواری های زیاد انجام دهیم

الین ارژند 3 سال قبل
-2

یعنی اگر ما هفت مرحله دشوار و سخت را به پایان برسانیم به ان میگوین از هفت خان رستم گذشتن

-2
!!!!!!!! 3 سال قبل

تا یه حدی درسته

این جواب درسته 3 سال قبل
-2

این جواب درسته

نویسنده 3 سال قبل
-2

یعنی کار مشکل را به ثمر رساندن

من🎃🎄 3 سال قبل
-2

منظور این است (( نمیدونمممممم))

نویسنده 3 سال قبل
2

مراحل دشواری راباموفقیت پشت سر بگذاری

نویسنده 3 سال قبل
-1

یعنی: کاری را با سختی و. دشواری زیاد انجام دادن

نویسنده 3 سال قبل
5

یعنی با تلاش از هفت خان گذشته

نویسنده 3 سال قبل
-1

سلام

نویسنده 3 سال قبل
5

همانطور که رستم برای نجات دادن پادشاه ایران از دست دیوان ویرگولهمانطور ک سختی های زیادی کشید شیر وقتی که کسی مانند او همچین کاری می کند

نویسنده 3 سال قبل
1

پارمیدا

-1
ناشناس 3 سال قبل

یعنی کاری را با سختی به پایان گذا شته است

0
نویسنده 3 سال قبل

یعنی مراحل بسیار دشواری را با موفقیت پشت گذاشتن

علی 3 سال قبل
-1

یعنی کاری را با دشواری و سختی انجام دادن

نویسنده 3 سال قبل
0

یعنی هیچی

مریم 3 سال قبل
2

کار خیلی سخت

نویسنده 3 سال قبل
0

هالقتماراک کل آب آن ممکنپ تا لببتن تا اما الان ما الان ما را غاین فیلم به عنوان یک منبع آگاه دراین فیلم را بر عهده گرفت تا لببتن این استاین فیلم به کارگردانی و بازیگری را قرار دهید این است که از این است فیلم را بر عهده گرفت و به همین دلیل قانع کننده ای در عفونی و گرمسیری شهرستان این فقط یک منبع دیگر هم ع

نویسنده 3 سال قبل
1

یعنی مراحل دشواری را با موفقیت پشت سر گذاشتن

ناشناس 3 سال قبل
-1

یعنی مراحل بسیار دشواری را با موقفیتپشت سر گذاشتن

نویسنده 3 سال قبل
3

کاری را با سختی و دشواری انجام دادن

نازیقبلا بهتر ین کارها را انجام ما...👍 3 سال قبل
-1

مثلا نویسنده هسی

نویسنده 3 سال قبل
4

منظوراز عبارت از هفت خان گذشتن چیست؟

نویسنده 3 سال قبل
-1

یعنی از هفت مرحله سخت گذشتن با سختی

نویسنده 3 سال قبل
2

همانطور که رستم برای نجات دادن پادشاه ایران از دست دیوانسختی های زیادی را پشت سر گذاشت

بهار 3 سال قبل
0

راست میگی عزیزم 😂😂

نویسنده 3 سال قبل
0

کاری را با سختی و دشواری زیاد انجام دادن

نویسنده 3 سال قبل
-1

علیرضا

نویسنده 3 سال قبل
-1

یه چیزی بگید

نویسنده 3 سال قبل
2

نمیدونم

نویسنده 3 سال قبل
6

عسلوقتی میخواهیم از کاری دشوار و سخت عبور کنیم میگوییم گذشتن از هفت خان رستم

ناشناس 3 سال قبل
-1

دوستان جواب بدین من الان جواب میدهمحالین

نویسنده 3 سال قبل
2

سمايعني از کار دشواری گذشتن .

محمد قاسمی 3 سال قبل
3

منظور از اینکه کار بزرگی را به دشواری سختی انجام دادن

-2
علی 3 سال قبل

ب۷فععرحلخعحلبحعللباحبلجبلار تاب ندارند تر ترفیع اره دبزر

-2
نویسنده 3 سال قبل

همانطورکه رستم برای نجات دادن پادشاه ایران از دست دیوان سختی های زیادی

selena:88 3 سال قبل
3

یعنیکاری که براتون خیلی دشوار بودع باشع و شما اون رو به خوبی پشت سر بزارید

نویسنده 3 سال قبل
0

یعنی گذشتن از کار دشوار و سخت

👑NEGIN👑 3 سال قبل
6

یعنی گذشتن از هفت مرحله دشوار که به آن هفت خوان رستم میگوییممثال: مسابقات ریاضیشاید هفت مرحله نباشه اما مرحله دشواری داره تازه به هر چی که هفت مرحله داشت فقط هفت خان رستم نمیگن بلکه به تمام کار های دشواری که انجام دادی در آن کار موفق شدی میگن هفت خان رستم

نویسنده 3 سال قبل
1

وقتی از کاری بسیار دشوار عبور کرد میگویند از هفت خان گذشتن

نویسنده 3 سال قبل
-2

یعنی گذشتن از سختی ها و دشواری ها

نویسنده 3 سال قبل
-2

جواب رضابه نظر من عالیه

نویسنده 3 سال قبل
-1

از کار سخت گذشتن رو هفت خان گذشتن می گویند

ناشناس 3 سال قبل
0

یعنی مراحل بسیار دشواری را با موفقیت پشت سر گذاشتن

نویسنده 3 سال قبل
4

جواب اصلی یعنی مراحل بسیار دشورای را با موفقیت پشت سر گذاشتن ناشناس

نویسنده 3 سال قبل
14

منظور از هفت خان رستم گذشتن این است که فردی توانسته است مشکلاتش را خوب حل کند یا از مشکلات سخت عبور کرده است

-1
اشتب گفتی داص 3 سال قبل

اشتب گفتی داش

0
اشتب گفتی داص 3 سال قبل

ن

نویسنده 3 سال قبل
4

یعنی اینکه همه ی سختی رستم را گذشتن و تمام شدن آن وبه موفقیت رسیدن استمحدثه رضایی خوشرو 🥰🥰🥰🥲🥰🥰

نویسنده 3 سال قبل
1

یعنی مراحل بسیار دشواری را پشت سر گذاشته است

Arezoo 3 سال قبل
2

یعنی مراحل سختط را پشت سر گذاشتن

1
بله درسته 3 سال قبل

یعنی مراحل سخت راپشت سر گذاشتن

نویسنده 3 سال قبل
8

از هفت خان گذشتن چیسیت

7
اسرا 3 سال قبل

یعنی مثل رستم با سختی و دشواری کار ی با پیروزی انجام دهیم

نویسنده 3 سال قبل
5

مرحله ی دشواری را پشت سر گذاستن

0
سارا گیلاسی 3 سال قبل

یعنی وقتی ماکار بسیاردشوار وسختی را پشت سر می گذاریم می گویند ازهفت خان رستم گذشتن که رستم هفت مرحله را باموفقیعت به پایان رساند

1
نه عزیزم 3 سال قبل

مرسی

نویسنده 3 سال قبل
0

یعنی از هفت مرحله سخت عبور کردن

نویسنده 3 سال قبل
0

سینا

نویسنده 3 سال قبل
0

کار سخت دشواری را با موفقیت پشت سر گذاشتن

نویسنده 3 سال قبل
1

من نمیدونم

نننننننننننن 3 سال قبل
0

ننننننننن

اقا 3 سال قبل
-2

ایشک چرا تقلب میکنی

نویسنده 3 سال قبل
2

منظور این است که توانسته مراحل دشواری را پشت سر بگذارد و به موفقیت برسد

نویسنده 3 سال قبل
1

میشه سوال یک صفحه ۴۱ رو بگیدمموننرگس

0
هفت خان درستم کذشته 2 سال قبل

این مت بیسیار

ناشناس 3 سال قبل
0

یعنی از هفت مرحله ی دشوار گذشتن

نویسنده 3 سال قبل
0

یعنی که با تجربه است

نویسنده 3 سال قبل
0

از هفت خان گذشته یعنی چی

نویسنده 3 سال قبل
-2

هیچی

نویسنده 3 سال قبل
-1

یعنی خر بودن که بجنگی و بمیری کس بخور و

نویسنده 3 سال قبل
-2

یعنی این که از همه چی بگذری و دشوارانه بجنگی و بمیری

نویسنده 3 سال قبل
-1

بیا وسط

نویسنده 3 سال قبل
-1

حاجی گنگش بالاس این هست ماله من درسته

نویسنده 3 سال قبل
0

منظور از هفت خان گذشتن

نویسنده 3 سال قبل
1

چی بنویسم اینجا من هنرمندم هر چی میخوایین بگین

نویسنده 3 سال قبل
-1

از هفت خان گذشتن یعنی

نویسنده 3 سال قبل
-2

ری

رویا 3 سال قبل
-1

رتلژنذحه

ناشناس 3 سال قبل
1

اگر بخواهیم از کار دشواری بگذریم می گوییم از هفت خان رستم گذشتیم

نویسنده 3 سال قبل
-1

هتلتنذنپ

نویسنده 3 سال قبل
0

بله

نویسنده 3 سال قبل
0

استاد

نویسنده 3 سال قبل
1

منطور از هفت خان گذشتن چیست

نویسنده 3 سال قبل
0

یعنی مثل رستم با سختی بجنگیم و با دشواری پیروز شویم

نویسنده 3 سال قبل
0

یعنی گذشتن از کارای سخت

نویسنده 3 سال قبل
0

نمیدونم😂

نویسنده 3 سال قبل
-2

Bjbfbfnfnfjbsjwj🙂🧟🛹🧟🛹💔⚡🌩️⚡🌩️⚡🏃🏃🛹🤞🎸💜🏃🎸🌩️🚑🚜🚜🚑😌😉🌊🍏🚂🧅🌛😩😓😲😕😩😦🤯😞🌞🌛🌞🌜

نویسنده 3 سال قبل
2

درس هفت خان رستم خیلی برای بچه هایتان خوب هست خیلی بهشون کمک کنید کلاس ششم خیلی سخت است معصومه محمدی پناه

نویسنده 3 سال قبل
1

گذشتن از هفت مرحله سخت

باران غلامی 3 سال قبل
4

از هفت خوان گذشته درزندگی چیست؟؟؟؟

نویسنده 3 سال قبل
-2

یعنی رستم درجنگ خود از هفت مرحله دشواری گذشت

نویسنده 3 سال قبل
5

منظور از عبارت زیر چیست؟«از هفت خان گذشتن» جواب: وقتی کسی کاری را با سختی و دشواری زیادی انجام دهد این عبارت را به کار میبرند.

8
نویسنده 3 سال قبل

یعنی هرگاه کسی کار بسیار دشوار دو سختی انجام دهد می گویند از هفت خان رستم گذ شته است

نویسنده 3 سال قبل
-2

یعنی از هفت مرحله ی دشوار وسخت عبور کردن

نویسنده 3 سال قبل
1

یعنی از هفت مرحله ی دشوار وسخت عبور کردن امیر محمد

نویسنده 3 سال قبل
0

نمی دونم

نویسنده 3 سال قبل
9

کاری را با سختی و دشواری زیاد انجام دادنخانم معلم پایه ششم هستم

نویسنده 3 سال قبل
1

ممنون

برای پاسخ کلیک کنید