میکروب سرماخوردگی از چه راهی وارد بدن میشود صفحه 96 علوم ششم

نویسنده

بیماری سرما خوردگی از راه تنفس وارد بدن می شود مثل بینی و دهان

جواب گفت و گو صفحه ۹۶ کتاب علوم تجربی پایه ششم میکروب سرماخوردگی از چه راهی وارد بدن میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : راه ورود میکروب سرما خوردگی به بدن، دهان یا بینی است اما در این بین آلودگی دست ها هم نقش مهمی دارند ویروس ها به دنبال سرفه، عطسه و یا حتی حرف زدن در هوا پخش می شوند و از طریق تماس دست ها با اشیای که آلوده به ویروس بوده اند نیز قابل انتقال می باشد. اگر دست های آلوده با چشم ها، دهان یا بینی تماس پیدا کند ویروس سرماخوردگی انتقال می یابد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

بیماری سرما خوردگی از راه تنفس وارد بدن می شود مثل بینی و دهان

Mahdis😍😍😍 2 سال قبل
1

ورود میکروب سرما خوردگی به بدن، دهان یا بینی است اما در این بین آلودگی دست ها هم نقش مهمی دارند ویروس ها به دنبال سرفه، عطسه و یا حتی حرف زدن در هوا پخش می شوند و از طریق تماس دست ها با اشیای که آلوده به ویروس بوده اند نیز قابل انتقال می باشد. اگر دست های آلوده با چشم ها، دهان یا بینی تماس پیدا کند ویروس سرماخوردگی انتقال می شود.

از طریق زباله ها هم میتوان دست رسی پیدا کرد (زباله ها)

نویسنده 2 سال قبل
10

بیماری سرما خوردگی از راه تنفس وارد بدن می شود مثل بینی و دهان

برای پاسخ کلیک کنید