میانه روی و اعتدال در معاشرت یعنی چه صفحه 41 تفکر و سبک زندگی هشتم

ناشناس

یعنی در معاشرت تعادل داشته باشیم نه اونقدر مثلا به دیدار بقیه بریم و نه اونقدر با بقیه معاشرت نکنیم که نگران ما بشن

نویسنده

چرا مهدی همش میفرسته نمیدونم کاشکی بچه هابفرستن ار عضوتون هست ؟

جواب فعالیت صفحه ۴۱ کتاب تفکر و سبک زندگی هشتم میانه روی و اعتدال در معاشرت یعنی چه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

نفس میرباقری : به معنای انتخاب راه میانی و عدم تمایل به دوطرف.قران کریم به ان اشاره کرده وگفته است که میانه روی و اعتدال عبارتند از:اعتدال دربرنامه ریزی.اعتال در تغذیه.اعتدال درزندگی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
چطوری 9 ماه قبل
0

عالمان.

خوبی 9 ماه قبل
0

سلام

ناشناس 9 ماه قبل
2

جواو

ناشناس 1 سال قبل
0

یکی از اصول معاشرت میانترم روی است و مسلمانان مکلف اند که زندگی خویش را بر اساس اعتدال و میانه روی اداره کند

ناشناس 2 سال قبل
39

یعنی در معاشرت تعادل داشته باشیم نه اونقدر مثلا به دیدار بقیه بریم و نه اونقدر با بقیه معاشرت نکنیم که نگران ما بشن

نویسنده 2 سال قبل
0

میانه روی در اصول نعاشرت بسیار تا ثیر دارهو انام صادق میفرمیید خداونند میانه روی را دوست دارد و لی زیاده روی را دوست نداردعلی قربانی

نویسنده 2 سال قبل
5

چرا مهدی همش میفرسته نمیدونم کاشکی بچه هابفرستن ار عضوتون هست ؟

برای پاسخ کلیک کنید