مهم ترین دلیل موفقیت کودتای 28 مرداد چه بود؟ صفحه 97 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

بروز اختلافات میان رهبران و گروه های پشتیبان . نهضت ملی شدن نفت

خادم المهدی

میان رهبران و گروه های سیاسی پشتیبان نهضت ملی شدن نفت اختلاف بروز کرد .اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنے تبدیل شد که این وضعیت ملت را دلسرد و دشمنان نهضت را امیدوار کرد

شادی امرلاهی نسب😘

خیلی خب بود مرسی

زهرا

جوابش درسته ؟

نویسنده

بروز اختلاف میان رهبران نهضت ملی

جواب فعالیت صفحه ۹۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم مهم ترین دلیل موفقیت کودتای 28 مرداد چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رهبران نهضت اسیر جاه طلبی و خودخواهی سیاسی اطرافیان خود شدند و نتوانستند از گسترش اختلافات درونی جلوگیری کنند. در نتیجه، اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنی تبدیل شد. این وضعیت، ملت را دلسرد و دشمنان نهضت را امیدوار کرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد امین عزیزان 1 سال قبل
-1

ببینید این غلطه حقوق بشر را رعایت کنید

به نظرتان این مبحث در مورد موفقیت کودتای 28 مرداد درسته گفته موفقیت اما شما میگید پس از مدتی میان رهبران و گروه های سیاسی پشتیبان قانون نهضت ملی شدن صنعت نفت اختلاف بروز کرد و این اقدامات باعث شد که اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنی تبدیل شود

آشنا 2 سال قبل
1

ـــــــــــَِــــــٍُــــــــــــٍٍَـــــــــٌْـــــــٍّــــــ

ناشناس 2 سال قبل
3

خوب بود

0
نویسنده 2 سال قبل

نمیدونم

زهرا 2 سال قبل
11

جوابش درسته ؟

17
شادی امرلاهی نسب😘 2 سال قبل

خیلی خب بود مرسی

نویسنده 2 سال قبل
33

بروز اختلافات میان رهبران و گروه های پشتیبان . نهضت ملی شدن نفت

خادم المهدی 2 سال قبل
22

میان رهبران و گروه های سیاسی پشتیبان نهضت ملی شدن نفت اختلاف بروز کرد .اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنے تبدیل شد که این وضعیت ملت را دلسرد و دشمنان نهضت را امیدوار کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

یا علی

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
1

انذر

نویسنده 2 سال قبل
3

بروز اختلاف میان رهبران نهضت ملی

برای پاسخ کلیک کنید