مهم ترین دلیل موفقیت کودتای 28 مرداد چه بود؟ صفحه 97 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

بروز اختلافات میان رهبران و گروه های پشتیبان . نهضت ملی شدن نفت

خادم المهدی

میان رهبران و گروه های سیاسی پشتیبان نهضت ملی شدن نفت اختلاف بروز کرد .اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنے تبدیل شد که این وضعیت ملت را دلسرد و دشمنان نهضت را امیدوار کرد

شادی امرلاهی نسب😘

خیلی خب بود مرسی

زهرا

جوابش درسته ؟

ناشناس

خوب بود

جواب فعالیت صفحه ۹۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم مهم ترین دلیل موفقیت کودتای 28 مرداد چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : رهبران نهضت اسیر جاه طلبی و خودخواهی سیاسی اطرافیان خود شدند و نتوانستند از گسترش اختلافات درونی جلوگیری کنند. در نتیجه، اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنی تبدیل شد. این وضعیت، ملت را دلسرد و دشمنان نهضت را امیدوار کرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد امین عزیزان 3 ماه قبل
0

ببینید این غلطه حقوق بشر را رعایت کنید

به نظرتان این مبحث در مورد موفقیت کودتای 28 مرداد درسته گفته موفقیت اما شما میگید پس از مدتی میان رهبران و گروه های سیاسی پشتیبان قانون نهضت ملی شدن صنعت نفت اختلاف بروز کرد و این اقدامات باعث شد که اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنی تبدیل شود

آشنا 6 ماه قبل
0

ـــــــــــَِــــــٍُــــــــــــٍٍَـــــــــٌْـــــــٍّــــــ

ناشناس 7 ماه قبل
4

خوب بود

0
نویسنده 7 ماه قبل

نمیدونم

زهرا 7 ماه قبل
11

جوابش درسته ؟

17
شادی امرلاهی نسب😘 7 ماه قبل

خیلی خب بود مرسی

نویسنده 7 ماه قبل
33

بروز اختلافات میان رهبران و گروه های پشتیبان . نهضت ملی شدن نفت

خادم المهدی 7 ماه قبل
22

میان رهبران و گروه های سیاسی پشتیبان نهضت ملی شدن نفت اختلاف بروز کرد .اتحاد و همدلی به تفرقه و دشمنے تبدیل شد که این وضعیت ملت را دلسرد و دشمنان نهضت را امیدوار کرد

نویسنده 7 ماه قبل
0

یا علی

نویسنده 7 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
1

انذر

نویسنده 7 ماه قبل
3

بروز اختلاف میان رهبران نهضت ملی

برای پاسخ کلیک کنید