میان وظایف حکومت ها و وظایفی که در نمودار بالا می بینید چه شباهت هایی می توانید پیدا کنید صفحه 50 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم میان وظایف حکومت ها و وظایفی که در نمودار بالا می بینید چه شباهت هایی می توانید پیدا کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نوشتن قانون و مقررات اردو امور اجرایی رسیدگی به اطلاعات و حفظ ایمنی رسیدگی به اطلاعات و حفظ ایمنی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
لیسا 2 ماه قبل
2

بف

لیسا 2 ماه قبل
-1

درست گفتی

ناشناس 2 ماه قبل
-1

بله

سلین 2 ماه قبل
0

دفاع از کشور در مقابل حمله‌ی دشمن

هما 2 ماه قبل
0

بله

ناشناس 2 ماه قبل
0

نه

ابلعاتعبوخعت 3 ماه قبل
1

میان وضایف اصلی حکومت ووضایفی که در نموداربالامیبینیدچه شباهت هایی میتوانیدپیداکنید؟

پریا 3 ماه قبل
-1

میان وضایف اصلی حکومت ووضایفی که در نموداربالامیبینیدچه شباهت هایی میتوانیدپیداکنید؟

ناشناس 1 سال قبل
0

بمیری

0
لیسا 2 ماه قبل

نه

ییلدیز 1 سال قبل
0

Miksllhjak!

Jnsjkql.

Hbdbjoow

Diopkibdji.

Biopkjdhu

?hehhiep

Bay%

ییلدیز 1 سال قبل
0

رسیدگی مقررات آموزش فرهنگی به دیگران کشورهای اسلامی در پاریس امکانات بیشتر و دسترسی.

ناشناس 1 سال قبل
0

رسیدگی به مقررات و شباهت اصلی شکایت به حفظ امینی

نادیا 1 سال قبل
1

قانون ومقررات اردو امور اجرایی رسیدگی به اطلاعات وحفظ ایمنی رسیدگی به اطلاعات و حفظ ایمنی

برای پاسخ کلیک کنید