میان وظایف حکومت ها و وظایفی که در نمودار بالا می بینید چه شباهت هایی می توانید پیدا کنید صفحه 50 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم میان وظایف حکومت ها و وظایفی که در نمودار بالا می بینید چه شباهت هایی می توانید پیدا کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نوشتن قانون و مقررات اردو امور اجرایی رسیدگی به اطلاعات و حفظ ایمنی رسیدگی به اطلاعات و حفظ ایمنی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
-1

بمیری

ییلدیز 4 ماه قبل
-1

Miksllhjak!

Jnsjkql.

Hbdbjoow

Diopkibdji.

Biopkjdhu

?hehhiep

Bay%

ییلدیز 4 ماه قبل
1

رسیدگی مقررات آموزش فرهنگی به دیگران کشورهای اسلامی در پاریس امکانات بیشتر و دسترسی.

ناشناس 4 ماه قبل
1

رسیدگی به مقررات و شباهت اصلی شکایت به حفظ امینی

نادیا 4 ماه قبل
0

قانون ومقررات اردو امور اجرایی رسیدگی به اطلاعات وحفظ ایمنی رسیدگی به اطلاعات و حفظ ایمنی

برای پاسخ کلیک کنید