میان وظایف حکومت ها و وظایفی که در نمودار بالا می بینید چه شباهت هایی می توانید پیدا کنید صفحه 50 مطالعات اجتماعی پنجم

جواب فعالیت صفحه ۵۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم میان وظایف حکومت ها و وظایفی که در نمودار بالا می بینید چه شباهت هایی می توانید پیدا کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نوشتن قانون و مقررات اردو امور اجرایی رسیدگی به اطلاعات و حفظ ایمنی رسیدگی به اطلاعات و حفظ ایمنی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نادیا 6 روز قبل
0

قانون ومقررات اردو امور اجرایی رسیدگی به اطلاعات وحفظ ایمنی رسیدگی به اطلاعات و حفظ ایمنی

برای پاسخ کلیک کنید