موقعیت سه شهر پاریس لیبرویل و کیپ تاون را با توجه به دایره روشنایی در اول تیر ماه و اول دی ماه توضیح دهید صفحه 13 مطالعات اجتماعی نهم

زهرا رجبی

نظری ندارم

جواب فعالیت صفحه ۱۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم موقعیت سه شهر پاریس لیبرویل و کیپ تاون را با توجه به دایره روشنایی در اول تیر ماه و اول دی ماه توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در تیر ماه خورشید به مدار رأس السرطان عمود می تابد و طول روزها درآن طولانی وشب ها کوتاه است (تابستان نیمکره شمالی) که شهر پاریس دراین موقعیت قرارگرفته است. درست درهمین زمان درنیمکره جنوبی (شهرکیپ تاون) کوتاه ترین روزها و بلندترین شب های سال مشاهده می شود (زمستان نیمکره جنوبی) و بعد از گذشت 6 ماه عکس این حالت ها در دو نیمکره اتفاق می افتد. (به نقشه های صفحه 13 توجه شود).

نویسنده : در مناطق مجاور استوا مسیر پیموده شده در دو منطقه ی تاریک و روشن همواره یکسان است و در نتیجه طول روز و شب همواره مساوی است.

توحید سردار : و در لیبرویل چون در مجاورت خط استوا است طول روز و شب مساوی است و این در اوایل بهار و پاییز اتفاق می افتد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 13 روز قبل
1

در مناطق مجاور استوا مسیر پیموده شده در دو منطقه ی تاریک و روشن همواره یکسان است و در نتیجه طول روز و شب.همواره.مساوی است

1
احمد 13 روز قبل

مرسی تونستم بنویسم عالی بود

زهرا رجبی 13 روز قبل
5

نظری ندارم

0
احمد 13 روز قبل

تو هم از روی نویسنده بخونی متوجه میشی خانم رجبی

مبینا 13 روز قبل
-2

من که هیچی نفمیدم ولی باشه

توحید سردار 13 روز قبل
2

و در لیبرویل چون در مجاورت خط استوا است طول روز و شب مساوی است و این در اوایل بهار و پاییز اتفاق می افتد.توحید سردار

نویسنده 13 روز قبل
0

نمیدانم

Kavin 13 روز قبل
-2

چرا در اول تیر ماه درناحیه ی قطبی شمال،طول روز۲۴ساعت و در مدار قطبی جنوب نیز طول یک شب ۲۴ساعت است؟

ناشناس 13 روز قبل
-2

ناشناس 13 روز قبل
1

عالییییییییی

برای پاسخ کلیک کنید