مهمترین ویژگی نویسنده کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب صفحه 101 فارسی چهارم

PPP

زبان کودکانه آن وبیان ساده تر داستان

ناشناس

اسم این نویسنده؟ مهدی تبریزی

نویسنده

مهم ترین ویژگی نویسنده کتاب داستان های خو برای بچه های خوب

جواب درک و دریافت صفحه ۱۰۱ کتاب ادبیات فارسی چهارم مهمترین ویژگی نویسنده کتاب قصه های خوب برای بچه های خوب از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : زبان کودکانه آن و بیان ساده تر داستان ها.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

الیققلغق

یسنا 1 سال قبل
0

ی

ناشناس 1 سال قبل
0

علاقه زیاد او به خواندن و مطالعه و داشتن پشتکار

PPP 2 سال قبل
5

زبان کودکانه آن وبیان ساده تر داستان

ناشناس 2 سال قبل
1

عالی

یسنا 2 سال قبل
-2

علاقه اون به خواندن و نوشتن

یسنا 2 سال قبل
0

کتاب هایش عالی است

ناشناس 2 سال قبل
0

اون کتاب هارا به زبان ساده ای می کرد

نویسنده 2 سال قبل
0

او کتاب را به زبان کودکانه و ساده تر بیان کردمهرآفرین عسگری مقدم هستم پایه ی چهارم ابتدایی

نویسنده 2 سال قبل
3

مهم ترین ویژگی نویسنده کتاب داستان های خو برای بچه های خوب

ناشناس 2 سال قبل
3

اسم این نویسنده؟ مهدی تبریزی

-1
آنیل کریمی هستم 2 سال قبل

آفرین

باریکلا

یگانه عظیمی 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

علاقه ی بسیار زیاد او به خواندن و مطالعه کردن و داشتن پشتکار تینا فلاح

-1
علیرضا میرزایی 2 سال قبل

علی رضا

سامان 2 سال قبل
1

زبان کودکانه نویسنده

نویسنده 2 سال قبل
0

زبان کودکامه آن و بیان ساده تر داستان ها

ریحانه 2 سال قبل
-2

او کتتب را ب زبان کودکانه و ساده تر بیان می کرد

برای پاسخ کلیک کنید