مهم ترین ویژگی طوطی داستان چیست؟ از متن دو دلیل بیاورید صفحه 47 فارسی چهارم

الینا مولایی

پیغامش را به دوستانش داد تا راه فراری برایش پیدا کنند.و یکی از طوطیان هندوستان با لرزیدن راه فرار را به طوطی بازرگان آموخت

ناشناس

ویژگی این بود که خودشو زد به مردن و آزاد شد

نویسنده

ویژگیش این بود که خودشوزدبه مردن وازاد شد

ناشناس

جواب میشه باهوش و زیرک

نویسنده

باهوش و شکر سخن

جواب درک مطلب صفحه ۴۷ کتاب ادبیات فارسی پایه چهارم مهم ترین ویژگی طوطی داستان چیست؟ از متن دو دلیل بیاورید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آزادی یکی از نعمت های بزرگ است.
مشورت گرفتن از دوستان در کارها.

ناشناس : اگر برپشت برگ شمعدانی وازلین بمالیم اکسیژن از طریق روزنه ها وارد برگ نمیشود وسر انجام گیاه پژمرده میشود.

ناشناس : باهوش بودچون برای دوستانش پیغام داد که چه کار کند ، بالرزیدن طوطی منظور اورا فهمید.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
4

جواب میشه باهوش و زیرک

۵ 2 سال قبل
3

مرسی

نویسنده 2 سال قبل
5

ویژگیش این بود که خودشوزدبه مردن وازاد شد

ناشناس 2 سال قبل
3

ویژگیش این بود که خودشوزدبه مردن وازاد شد

الینا مولایی 2 سال قبل
19

پیغامش را به دوستانش داد تا راه فراری برایش پیدا کنند.و یکی از طوطیان هندوستان با لرزیدن راه فرار را به طوطی بازرگان آموخت

ناشناس 2 سال قبل
9

ویژگی این بود که خودشو زد به مردن و آزاد شد

-1
امیر 2 سال قبل

کوردلبللدیهلعال

-2
هانده خطیبی 2 سال قبل

نه خیر خیر خیر من جواب میخوام 😈😭

ناشناس 2 سال قبل
0

ویژگی مهم باهوش بودن وجرات ورزی اوبود

نازنین 2 سال قبل
-1

ویژگی اواین بود که باهوش وجرات بسیاری داشت

نویسنده 2 سال قبل
0

مهم ترین ترین حرفی که طوطی زده بود چیه

نویسنده 2 سال قبل
1

پیغامش را به دوستانش داد و دوستانش به او راه فرار را یاد دادند

ناشناس 2 سال قبل
-1

لر عزلاال

نویسنده 2 سال قبل
-2

هیچی

ناشناس 2 سال قبل
-1

هیچی

نویسنده 2 سال قبل
1

1خوش زبانی 2 باهوشی3 وقتی بازرگان کار طوطی هندی را بهش گفت طوطی او را درک کرد 🦜🦜 اسم آوا

نویسنده 2 سال قبل
3

باهوش بودش. بود.چون که برای دوستانش

نویسنده 2 سال قبل
0

نه نمیدانم

ناشناس 2 سال قبل
1

نمیدونم

نمیفهمم 2 سال قبل
1

بد

نویسنده 2 سال قبل
3

باهوش و شکر سخن

سوگل بیگدلی 2 سال قبل
0

باهوش و شکر سخن

ناشناس 2 سال قبل
-2

دوست من در هندوستان با کار خود راه هوایی را به من آموخت

فاطمه کاوسی 2 سال قبل
0

دو دلیل داشت1 این که از بازرگان خواست تا به طوطی هایی که آزاد بودند پیغام برساند2 به خوبی منظور طوطی هندی را درک کرد👋👋👋

برای پاسخ کلیک کنید