میزان حرکت در قسمت های مختلف بدن درباره انواع مفصل صفحه 43 علوم هشتم

جواب گفت و گو کنید صفحه ۴۳ کتاب علوم تجربی هشتم میزان حرکت در قسمت های مختلف بدن درباره انواع مفصل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : استخوان جمجمه (ثابت) مفصل لولایی در آرنج و زانو – مفصل گوی وکاسه که در اتصال ران با نیم لگن و اتصال بازو به استخوان کتف شانه وجود دارد – مفصل محوری در حرکت ساعد – مفصل لغزنده در استخوان مچ دست و پا وجود دارد همه متحرک هستند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 6 روز قبل
-2

باران

نویسنده 6 روز قبل
2

بعضی مفصل ها در جهت های خاصی می چرخند ؛مثل مفصل بین بازو وشانهبعضی مفصل ها دریک جهت مختلف حرکت می کنند مانند آرنجبعضی مفصل ها حرکتی ندارند مانند مفصل بین استخوان های جمجمه

برای پاسخ کلیک کنید