نام چند نفر از افرادی که صلاحیت و تجربه دارند صفحه 20 مطالعات اجتماعی ششم

نویسنده

محمد سجاد منصوری: مشاوره گرفتن ومشورت کردن از افراد عاقل یکی از راه هایی است

نویسنده

سجاد:مشاوره گرفتنو مشورت کردن ازافراد عاقل یکی ازراه هایی است که افراد را به قدم به آرزو هایشان نزدیک میکند

نویسنده

مشاوره گرفتن و مشورت کردن از افراد عاقل یکی از راه هایی است که افراد را قدم به قدم به آرزو هایشان نزدیک میکند.چراکه حضرت علی در این باره میفرماید با افراد عاقل و صاحب خرد مشورت کن تا از لغزش و پشتیبانی ایمن گردی.مشورت با آدم بدبین بسیار خطرناک است زیرا او جز سیاهی،بدبختی و شکست چیزی نمی بیند و صرفا افکار بدبینانه خود را به شیوه نصیحت به شما انتقال می دهد.زهرا هستم از تبریز

نویسنده

با معلم مشاور مدرسه مادر و پدر

نویسنده

از پدر بزرگ ومادر بزرگ

جواب فعالیت صفحه ۲۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم نام چند نفر از افرادی که صلاحیت و تجربه دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پدر و مادر, مشاور, روحانی مسجد و غیره.

نویسنده : مشورت پرسیدن نظر درمورد موضوع خاص و تجربه به انسان کمک می کند دید بهتری به امور افرادش داشته باشد و نکته جالب توجه این است که همان طور که قبلا دراین نامه خوانده اید ما نسبت به زندگی اتفاقات افراطیان هوشیار باشد.

زهرا : مشاوره گرفتن و مشورت کردن از افراد عاقل یکی از راه هایی است که افراد را قدم به قدم به آرزو هایشان نزدیک میکند. چراکه حضرت علی در این باره میفرماید با افراد عاقل و صاحب خرد مشورت کن تا از لغزش و پشتیبانی ایمن گردی. مشورت با آدم بدبین بسیار خطرناک است زیرا او جز سیاهی، بدبختی و شکست چیزی نمی بیند و صرفا افکار بدبینانه خود را به شیوه نصیحت به شما انتقال می دهد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مریم 2 سال قبل
1

مادر پدر مشاور

ناشناس 2 سال قبل
5

زهرا ، آیدا @علی خوبیت

لینک 2 سال قبل
0

چرامن سلام

1
لینک 2 سال قبل

ببخشید

ناشناس 2 سال قبل
3

باید با کسانی مشورت کنیم که ما را به راه های خوبی میکشند وبا بزرگتر ها مشورت خوبی هست و بزرگ‌تر ها غیر مارا میخواهند که ما راه هایی دردسر نریم

2
لینک 2 سال قبل

سلام من الماس هستم

ن 2 سال قبل
1

بله می خواهم ببینم

ناشناس 2 سال قبل
1

بله

ناشناس 2 سال قبل
-1

ممنون خوب بود

زهرا 2 سال قبل
0

عالی بود ممنون

ناشناس 2 سال قبل
3

بله

علی 2 سال قبل
1

عالِییییییییییییییییییییببببببببببییییییییییی

نویسنده 2 سال قبل
3

مشورت پرسیدن نظر درمورد موضوع خاص و تجربه به انسان کمک می کند دید بهتری به امور افرادش داشته باشد و نکته جالب توجه این است که همان طور که قبلا دراین نامه خوانده اید ما نسبت به زندگی اتفاقات افراطیان هوشیار باشد

آیدا 2 سال قبل
1

عالی است

زهرا 2 سال قبل
5

دستتون درد نکنه

3
زهرا 2 سال قبل

زهرا هستم از تبریز

3
سوگند 2 سال قبل

خیلی عالی متشکرم

نویسنده 2 سال قبل
6

مشاوره گرفتن و مشورت کردن از افراد عاقل یکی از راه هایی است که افراد را قدم به قدم به آرزو هایشان نزدیک میکند.چراکه حضرت علی در این باره میفرماید با افراد عاقل و صاحب خرد مشورت کن تا از لغزش و پشتیبانی ایمن گردی.مشورت با آدم بدبین بسیار خطرناک است زیرا او جز سیاهی،بدبختی و شکست چیزی نمی بیند و صرفا افکار بدبینانه خود را به شیوه نصیحت به شما انتقال می دهد.زهرا هستم از تبریز

سوگند 2 سال قبل
3

جواب سوال راهیم می گی فعالیت ۲

نویسنده 2 سال قبل
2

بایدازپدرومادرومشاورمدرسه یامعلم تصمیم بگیریم

نویسنده 2 سال قبل
2

پدر مار پدر بزرگ مادر بزرگ مشاور نویسنده ها شاعر امیر حسین فلاح

ناشناس 2 سال قبل
5

اسم ک

نویسنده 2 سال قبل
5

معلم مشاور پدر مادر

نویسنده 2 سال قبل
6

سجاد:مشاوره گرفتنو مشورت کردن ازافراد عاقل یکی ازراه هایی است که افراد را به قدم به آرزو هایشان نزدیک میکند

نویسنده 2 سال قبل
6

محمد سجاد منصوری: مشاوره گرفتن ومشورت کردن از افراد عاقل یکی از راه هایی است

نویسنده 2 سال قبل
5

از پدر بزرگ ومادر بزرگ

مطهره کاظمی. 2 سال قبل
4

باید از با تجربه ها و بزرگ تر ها مثل استاد دانشگاه و بزرگتر ها کمک بگیریم.مطهره

نویسنده 2 سال قبل
5

با معلم مشاور مدرسه مادر و پدر

نویسنده 2 سال قبل
3

بتچهکسانی مشورت کنیم

نویسنده 2 سال قبل
2

پدر و مادر معلم

نویسنده 2 سال قبل
2

مادر، پدر، خواهر بزرگتر،مادربزرگ،پدر بزرگ،معلم ، مشاور، معون پرورشی و کسانی که بهشان ایمان داریم

نویسنده 2 سال قبل
2

مثل پدر، مادر

مایده 2 سال قبل
1

می تونیم از مدیر و معلم و پدر مادر مشورت بگیریموکسانی که ازون شناخت داریم مثل ؛خواهروبرادر بزرگ تر خاله ‘دایی’عمو’عمه و…….

نویسنده 2 سال قبل
1

پدر مادر و مشاور

نویسنده 2 سال قبل
1

رویا نجفی:ماباید هرچیز مهمی که هس رو از بزرگتر ها مون مشورت بگیریم

نویسنده 2 سال قبل
0

لطفا مسائل خوبی به ما یاد دهید

نویسنده 2 سال قبل
-2

انت

برای پاسخ کلیک کنید