نام چند نفر از افرادی که صلاحیت و تجربه دارند صفحه 20 مطالعات اجتماعی ششم

نویسنده

سجاد:مشاوره گرفتنو مشورت کردن ازافراد عاقل یکی ازراه هایی است که افراد را به قدم به آرزو هایشان نزدیک میکند

نویسنده

مشاوره گرفتن و مشورت کردن از افراد عاقل یکی از راه هایی است که افراد را قدم به قدم به آرزو هایشان نزدیک میکند.چراکه حضرت علی در این باره میفرماید با افراد عاقل و صاحب خرد مشورت کن تا از لغزش و پشتیبانی ایمن گردی.مشورت با آدم بدبین بسیار خطرناک است زیرا او جز سیاهی،بدبختی و شکست چیزی نمی بیند و صرفا افکار بدبینانه خود را به شیوه نصیحت به شما انتقال می دهد.زهرا هستم از تبریز

نویسنده

محمد سجاد منصوری: مشاوره گرفتن ومشورت کردن از افراد عاقل یکی از راه هایی است

نویسنده

با معلم مشاور مدرسه مادر و پدر

نویسنده

از پدر بزرگ ومادر بزرگ

جواب فعالیت صفحه ۲۰ کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم نام چند نفر از افرادی که صلاحیت و تجربه دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پدر و مادر, مشاور, روحانی مسجد و غیره.

نویسنده : مشورت پرسیدن نظر درمورد موضوع خاص و تجربه به انسان کمک می کند دید بهتری به امور افرادش داشته باشد و نکته جالب توجه این است که همان طور که قبلا دراین نامه خوانده اید ما نسبت به زندگی اتفاقات افراطیان هوشیار باشد.

زهرا : مشاوره گرفتن و مشورت کردن از افراد عاقل یکی از راه هایی است که افراد را قدم به قدم به آرزو هایشان نزدیک میکند. چراکه حضرت علی در این باره میفرماید با افراد عاقل و صاحب خرد مشورت کن تا از لغزش و پشتیبانی ایمن گردی. مشورت با آدم بدبین بسیار خطرناک است زیرا او جز سیاهی، بدبختی و شکست چیزی نمی بیند و صرفا افکار بدبینانه خود را به شیوه نصیحت به شما انتقال می دهد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
مریم 17 روز قبل
0

مادر پدر مشاور

ناشناس 1 ماه قبل
-2

ادامه

ناشناس 1 ماه قبل
1

زهرا ، آیدا @علی خوبیت

لینک 1 ماه قبل
1

چرامن سلام

-1
لینک 1 ماه قبل

ببخشید

ناشناس 1 ماه قبل
1

باید با کسانی مشورت کنیم که ما را به راه های خوبی میکشند وبا بزرگتر ها مشورت خوبی هست و بزرگ‌تر ها غیر مارا میخواهند که ما راه هایی دردسر نریم

1
لینک 1 ماه قبل

سلام من الماس هستم

ن 1 ماه قبل
1

بله می خواهم ببینم

ناشناس 1 ماه قبل
0

بله

ناشناس 2 ماه قبل
-1

ممنون خوب بود

زهرا 2 ماه قبل
1

عالی بود ممنون

ناشناس 2 ماه قبل
3

بله

علی 11 ماه قبل
0

عالِییییییییییییییییییییببببببببببییییییییییی

نویسنده 11 ماه قبل
2

مشورت پرسیدن نظر درمورد موضوع خاص و تجربه به انسان کمک می کند دید بهتری به امور افرادش داشته باشد و نکته جالب توجه این است که همان طور که قبلا دراین نامه خوانده اید ما نسبت به زندگی اتفاقات افراطیان هوشیار باشد

آیدا 11 ماه قبل
1

عالی است

زهرا 11 ماه قبل
4

دستتون درد نکنه

3
زهرا 11 ماه قبل

زهرا هستم از تبریز

1
سوگند 11 ماه قبل

خیلی عالی متشکرم

نویسنده 11 ماه قبل
7

مشاوره گرفتن و مشورت کردن از افراد عاقل یکی از راه هایی است که افراد را قدم به قدم به آرزو هایشان نزدیک میکند.چراکه حضرت علی در این باره میفرماید با افراد عاقل و صاحب خرد مشورت کن تا از لغزش و پشتیبانی ایمن گردی.مشورت با آدم بدبین بسیار خطرناک است زیرا او جز سیاهی،بدبختی و شکست چیزی نمی بیند و صرفا افکار بدبینانه خود را به شیوه نصیحت به شما انتقال می دهد.زهرا هستم از تبریز

سوگند 11 ماه قبل
3

جواب سوال راهیم می گی فعالیت ۲

نویسنده 11 ماه قبل
2

بایدازپدرومادرومشاورمدرسه یامعلم تصمیم بگیریم

نویسنده 11 ماه قبل
2

پدر مار پدر بزرگ مادر بزرگ مشاور نویسنده ها شاعر امیر حسین فلاح

ناشناس 11 ماه قبل
5

اسم ک

نویسنده 11 ماه قبل
5

معلم مشاور پدر مادر

نویسنده 11 ماه قبل
7

سجاد:مشاوره گرفتنو مشورت کردن ازافراد عاقل یکی ازراه هایی است که افراد را به قدم به آرزو هایشان نزدیک میکند

نویسنده 11 ماه قبل
6

محمد سجاد منصوری: مشاوره گرفتن ومشورت کردن از افراد عاقل یکی از راه هایی است

نویسنده 11 ماه قبل
5

از پدر بزرگ ومادر بزرگ

مطهره کاظمی. 11 ماه قبل
4

باید از با تجربه ها و بزرگ تر ها مثل استاد دانشگاه و بزرگتر ها کمک بگیریم.مطهره

نویسنده 11 ماه قبل
5

با معلم مشاور مدرسه مادر و پدر

نویسنده 11 ماه قبل
3

بتچهکسانی مشورت کنیم

نویسنده 11 ماه قبل
2

پدر و مادر معلم

نویسنده 11 ماه قبل
2

مادر، پدر، خواهر بزرگتر،مادربزرگ،پدر بزرگ،معلم ، مشاور، معون پرورشی و کسانی که بهشان ایمان داریم

نویسنده 11 ماه قبل
2

مثل پدر، مادر

مایده 11 ماه قبل
1

می تونیم از مدیر و معلم و پدر مادر مشورت بگیریموکسانی که ازون شناخت داریم مثل ؛خواهروبرادر بزرگ تر خاله ‘دایی’عمو’عمه و…….

نویسنده 11 ماه قبل
1

پدر مادر و مشاور

نویسنده 11 ماه قبل
1

رویا نجفی:ماباید هرچیز مهمی که هس رو از بزرگتر ها مون مشورت بگیریم

نویسنده 11 ماه قبل
0

لطفا مسائل خوبی به ما یاد دهید

نویسنده 11 ماه قبل
-1

انت

برای پاسخ کلیک کنید