نحوه برخورد خانواده و اطرافیان با شخصیت اصلی داستان را بررسی و تحلیل کنید صفحه 133 فارسی یازدهم

جواب قلمرو فکری صفحه ۱۳۳ کتاب فارسی پایه یازدهم نحوه برخورد خانواده و اطرافیان با شخصیت اصلی داستان را بررسی و تحلیل کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آنها کمکی به یافتن مشکل او نکردند و در عدم اعتماد به نفس او مقصر بودند بلکه اعتماد به نفس او را خراب کردند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید