نخستین خط تماما ایرانی چه نام دارد صفحه 127 فرهنگ و هنر هشتم

ناشناس

کتاب

جواب خودارزیابی صفحه ۱۲۷ کتاب فرهنگ و هنر پایه هشتم نخستین خط تماما ایرانی چه نام دارد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

ناشناس : اولین خط تماماً ایرانی نمونه های از خط تعلیق می‌باشد که در صفحه ی 123 کتاب هنر هشتم ب آن اشاره شده است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
دانیال 1 سال قبل
-1

خط تعلیق

نویسنده 2 سال قبل
0

یک بیت از یک شعر

نویسنده 2 سال قبل
-1

نخستین خط تماما ایرانی خط تعلیق استمن از توی اینترنت این رو در اوردم امیدوارم کمک کرده باشمAVA F سرور ماست

ناشناس 2 سال قبل
3

کتاب

نویسنده 2 سال قبل
0

خط هایی که میشناسید

نویسنده 2 سال قبل
0

خط میخی خط صاف خط کوژ

نویسنده 2 سال قبل
-2

خط تَعلیق یا ترسل اولین شیوه از خوشنویسی اسلامی است که خاص ایرانیان پدید آمده است. به نظر می رسد این شیوه از خوشنویسی در اواسط سدهء هفتم از ترکیب و توسعهء دو خط توقیع و رقاع و تحت تاثیر خطوط ایرانی پیش از اسلام و با توجه به ذوق و روحیه ایرانی به وجود آمده باشد.

سینا محبوب 2 سال قبل
-2

خط تَعلیق یا ترسل اولین شیوه از خوشنویسی اسلامی است که خاص ایرانیان پدید آمده است. به نظر می رسد این شیوه از خوشنویسی در اواسط سدهء هفتم از ترکیب و توسعهء دو خط توقیع و رقاع و تحت تاثیر خطوط ایرانی پیش از اسلام و با توجه به ذوق و روحیه ایرانی به وجود آمده باشد.

برای پاسخ کلیک کنید