نقش تلمبه پمپ را در ساختمان چندین طبقه توضیح دهید صفحه 86 علوم نهم

نویسنده

فشار آب در نقاط هم تراز برابر است بنابراین آب فقط تا طبقه ای که در سطح هم تراز خود قرار دارد میرود و برای آب رسانی به سایر طبقه های بالایی از پمپ استفاده می کنند تا اب را با فشار به بقیه طبقه ها برساند زهرا حیدری

s

زیرا فشار اب تا طبقه ای که هم ارتفاع و هم تراز خود است بالا میرود پس در نتیجه طبقات بالاتر از اب بهره نمیبرند پس از پمپ استفاده میکنند تا اب را با فشار به طبقات بالا تر برساند

جواب فکر کنید صفحه ۸۶ کتاب علوم پایه نهم نقش تلمبه پمپ را در ساختمان چندین طبقه توضیح دهید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : پمپ سبب می شود که فشار آب افزایش یافته و به طبقه های بالا آب برسد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
s 1 سال قبل
3

زیرا فشار اب تا طبقه ای که هم ارتفاع و هم تراز خود است بالا میرود پس در نتیجه طبقات بالاتر از اب بهره نمیبرند پس از پمپ استفاده میکنند تا اب را با فشار به طبقات بالا تر برساند

ناشناس 1 سال قبل
-2

جواب کامل

نویسنده 2 سال قبل
2

ریحانه عینی

نویسنده 2 سال قبل
28

فشار آب در نقاط هم تراز برابر است بنابراین آب فقط تا طبقه ای که در سطح هم تراز خود قرار دارد میرود و برای آب رسانی به سایر طبقه های بالایی از پمپ استفاده می کنند تا اب را با فشار به بقیه طبقه ها برساند زهرا حیدری

برای پاسخ کلیک کنید