نظر شما درباره افرادی که می خواهند با کار نکردن یا کار کم به ثروت یا موفقیت های بزرگ دست یابند چیست؟ صفحه 159 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۵۹ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم نظر شما درباره افرادی که می خواهند با کار نکردن یا کار کم به ثروت یا موفقیت های بزرگ دست یابند چیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : باید به این موضوع برسیم که هیچ موفقیتی، چه بزرگ و چه کوچک، بدون همت، تلاش و همکاری و امید میسر نمی شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید