نشان دهید اتم های کربن، هیدروژن و اورانیوم بار الکتریکی ندارند صفحه 22 علوم هشتم

جواب فعالیت صفحه ۲۲ کتاب علوم تجربی پایه هشتم نشان دهید اتم های کربن، هیدروژن و اورانیوم بار الکتریکی ندارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کربن : 6 پروتون و 6 الکترون هیدروژن : 1 پروتون و 1 الکترون اورانیوم : 92 پروتون و 92 الکترون. نتیجه گیری : تعداد بار مثبت و منفی در عناصر یکی است در نتیجه اتم در حالت عادی خنثی است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
پریسا ابراهیمی 4 ماه قبل
1

به نظرم خوب بود

ناشناس 4 ماه قبل
1

عالی بود

ابولفضل 4 ماه قبل
1

نمیدانم ابولفضل وزیرلو

نویسنده 4 ماه قبل
-2

راحله فردی

نویسنده 4 ماه قبل
1

مجموع بارهای مثبت و منفی ان صفر است و تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابر هستند c=p

ناشناس 4 ماه قبل
0

چون در هر اتمی تعداد الکترون که بار منفی داره با پروتون که بار مثبت داره برابره این باعث میشه دو ذره با هم خنثی (بدون بار) بشه نوترون هم که باری نداره پس جمعا بار اتم خنثی است

نویسنده 4 ماه قبل
0

تمذنند

نویسنده 4 ماه قبل
0

زیرا در این اتم ها تعداد بار های مثبت و منفی هر اتم با هم برابر است و در نتیجه خنثی میشود

نویسنده 4 ماه قبل
-2

ممنون

نویسنده 4 ماه قبل
0

چمیدونم 🤣

بی ناموصا 4 ماه قبل
0

کص کشا مادر قهوه کس ننتن

برای پاسخ کلیک کنید