نشان دهید اتم های کربن، هیدروژن و اورانیوم بار الکتریکی ندارند صفحه 22 علوم هشتم

نویسنده

زیرا در این اتم ها تعداد بار های مثبت و منفی هر اتم با هم برابر است و در نتیجه خنثی میشود

نویسنده

مجموع بارهای مثبت و منفی ان صفر است و تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابر هستند c=p

جواب فعالیت صفحه ۲۲ کتاب علوم تجربی پایه هشتم نشان دهید اتم های کربن، هیدروژن و اورانیوم بار الکتریکی ندارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : کربن : 6 پروتون و 6 الکترون هیدروژن : 1 پروتون و 1 الکترون اورانیوم : 92 پروتون و 92 الکترون. نتیجه گیری : تعداد بار مثبت و منفی در عناصر یکی است در نتیجه اتم در حالت عادی خنثی است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
چصخل اعظم 1 سال قبل
-1

نمد

سهیل 2 سال قبل
-2

بله درسته

پریسا ابراهیمی 2 سال قبل
0

به نظرم خوب بود

ناشناس 2 سال قبل
-2

عالی بود

ابولفضل 2 سال قبل
1

نمیدانم ابولفضل وزیرلو

نویسنده 2 سال قبل
4

مجموع بارهای مثبت و منفی ان صفر است و تعداد الکترون ها و پروتون ها با هم برابر هستند c=p

ناشناس 2 سال قبل
0

چون در هر اتمی تعداد الکترون که بار منفی داره با پروتون که بار مثبت داره برابره این باعث میشه دو ذره با هم خنثی (بدون بار) بشه نوترون هم که باری نداره پس جمعا بار اتم خنثی است

نویسنده 2 سال قبل
-2

تمذنند

نویسنده 2 سال قبل
4

زیرا در این اتم ها تعداد بار های مثبت و منفی هر اتم با هم برابر است و در نتیجه خنثی میشود

نویسنده 2 سال قبل
-2

ممنون

نویسنده 2 سال قبل
0

چمیدونم 🤣

برای پاسخ کلیک کنید