نظر شما درباره ی آن چهار واژه چیست صفحه 16 فارسی ششم

جواب درک مطلب صفحه ۱۶ کتاب فارسی پایه ششم نظر شما درباره ی آن چهار واژه چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نظر من این است که ما می توانیم با بررسی دقیق خود، سایر مخلوقات، به شناختی بهتر از خالق برسیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
-1

نظری ندارم🥲

نویسنده 11 ماه قبل
1

نظر گروه احلاگ رابا گروه تفکرمقایسه ویک شباهتآنهارابیان کنید

نویسنده 11 ماه قبل
-2

جواب نظره شما درباره ان واژه چیست

نویسنده 11 ماه قبل
0

نظر من این است ک ما میتوانیم با بررسی دقیق تر خود،سایر مخلوقات،ب شناختی بهتر از خالق برسیم☆

ستایش ایلدوست 11 ماه قبل
0

من نمیدونم لطفا بگیددددددددددممنون عزیزان

ناشناس 11 ماه قبل
0

به نظر من این است که مامی توانیم با بررسی دقیق خودسایر مخلوقات به شناختی بهتر از خالق برسیم

محمدمهدی 11 ماه قبل
0

عالی خیلی عالی

نویسنده 11 ماه قبل
2

نظر من این است که ما میتونیم با برسی دقیق خودمون و سایر مخلوخات به شناختی بهتر از خالق برسیم

ناشناس 11 ماه قبل
0

نظر من این است که ما می توانیم با برسی دقیق خودمون و سایر مخلوقات به شناختی بهتر از خالق برسیم

نویسنده 11 ماه قبل
1

اسمن زهرا طوسی هست

نویسنده 11 ماه قبل
-2

نظر شما

نویسنده 11 ماه قبل
0

نظر من این است که ما می توانیم

نویسنده 11 ماه قبل
-2

الپلنتتقفتننفههعنختتته

نویسنده 11 ماه قبل
1

در کلمه رنگ و بوی خودش را دارداسما

برای پاسخ کلیک کنید