نظر شما درباره ی آن چهار واژه چیست صفحه 16 فارسی ششم

جواب درک مطلب صفحه ۱۶ کتاب فارسی پایه ششم نظر شما درباره ی آن چهار واژه چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نظر من این است که ما می توانیم با بررسی دقیق خود، سایر مخلوقات، به شناختی بهتر از خالق برسیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
0

نظر گروه احلاگ رابا گروه تفکرمقایسه ویک شباهتآنهارابیان کنید

نویسنده 2 سال قبل
-1

نظر من این است ک ما میتوانیم با بررسی دقیق تر خود،سایر مخلوقات،ب شناختی بهتر از خالق برسیم☆

ستایش ایلدوست 2 سال قبل
0

من نمیدونم لطفا بگیددددددددددممنون عزیزان

ناشناس 2 سال قبل
0

به نظر من این است که مامی توانیم با بررسی دقیق خودسایر مخلوقات به شناختی بهتر از خالق برسیم

محمدمهدی 2 سال قبل
0

عالی خیلی عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

نظر من این است که ما میتونیم با برسی دقیق خودمون و سایر مخلوخات به شناختی بهتر از خالق برسیم

ناشناس 2 سال قبل
-1

نظر من این است که ما می توانیم با برسی دقیق خودمون و سایر مخلوقات به شناختی بهتر از خالق برسیم

نویسنده 2 سال قبل
0

اسمن زهرا طوسی هست

نویسنده 2 سال قبل
0

نظر من این است که ما می توانیم

نویسنده 2 سال قبل
0

در کلمه رنگ و بوی خودش را دارداسما

برای پاسخ کلیک کنید