نظر شما درباره قضاوت مورچه درباره شفیره چیست صفحه 112 تفکر و سبک زندگی هشتم

نویسنده

اول اینکه انسان نباید بدون علم و آگاهی درمورد کسی زود قضاوت کنهبعد اینکه مورچه به خودش مغرور شد و بدون اینکه شناختی از شفیره و زندگی پروانه داشته باشه براساس ظاهرشفیره قضاوت کردوقضاوت براساس ظاهر و بدون علم و اگاهی سرانجامی جز اشتباه و قضاوت نادرست ندارد.

شیدا

زودقضاوت نکنیم.زمان بهترین فرصت برای اثبات است

نویسنده

مورچه شفیع رو از روی ظاهر قضاوت کرد درحالی که چیزی درباره اون نمیدونست واین کار اون درست نبود

فاطمه

انسان نباید در مورد هر چیزی زود قضاوت کند

ناشناس

انسان نباید، بدون علم و آگاهی در مورد کسی یا چیزی زود قضاوت کند

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۱۲ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم نظر شما درباره قضاوت مورچه درباره شفیره چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی 2 سال قبل
0

علی

M🧸 2 سال قبل
0

من کارشناس هستم

در این باره هر سوالی دارید در خدمتم🌹🙏

M🧸 2 سال قبل
3

کسی که عجله داره بدتر قضاوت میکنه

شیدا 2 سال قبل
6

زودقضاوت نکنیم.زمان بهترین فرصت برای اثبات است

نویسنده 2 سال قبل
1

انسان نبایدبدون علم وآگاهی درموردکسی یاچیزی قضاوت کنه

ناشناس 2 سال قبل
0

نمیدونم

ناشناس 2 سال قبل
3

قبل از هر چیزی فکر کنیم و زود قضاوت نکنیم

3
فهیمه به پیک 2 سال قبل

اول از هر چیزی اطلاعات به دست اوریم ونباید بدون آگاهی زود درباره هرچیزی قضاوت کنیم

نویسنده 2 سال قبل
2

انسان نباید بدون علم واگاهی درمورد کسی یا چیزی قضاوت کند

فاطمه 2 سال قبل
4

انسان نباید در مورد هر چیزی زود قضاوت کند

بارانه 2 سال قبل
2

سوال ۱ را کسی بلده دریافت شما چیه؟

نویسنده 2 سال قبل
4

مورچه شفیع رو از روی ظاهر قضاوت کرد درحالی که چیزی درباره اون نمیدونست واین کار اون درست نبود

ناشناس 2 سال قبل
3

انسان نباید، بدون علم و آگاهی در مورد کسی یا چیزی زود قضاوت کند

خادم الشهدا 2 سال قبل
-1

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
1

باید سعی کنیم زود قضاوت نکنیم

نویسنده 2 سال قبل
15

اول اینکه انسان نباید بدون علم و آگاهی درمورد کسی زود قضاوت کنهبعد اینکه مورچه به خودش مغرور شد و بدون اینکه شناختی از شفیره و زندگی پروانه داشته باشه براساس ظاهرشفیره قضاوت کردوقضاوت براساس ظاهر و بدون علم و اگاهی سرانجامی جز اشتباه و قضاوت نادرست ندارد.

سامانه 2 سال قبل
-2

جواب بگید

-1
مریم کوهستانی 2 سال قبل

نمی دونم کاش بقیه جواب رو اریال کنند

نویسنده 2 سال قبل
1

نمیدونم

1
. 2 سال قبل

مورچه اعتماد به نفس بیجایی داشت و به آن هم گفت تو زندانی هستی و مثل من آزاد نیستی و قبل از اینکه قضاوت کنه فکر نکرد و بدون آگاهی نظرش را گفت و اطلاعات کافی نداشت.

نویسنده 2 سال قبل
0

از روی ظاهر قضاوت نکنیم

برای پاسخ کلیک کنید