نمونه هایی از مواد طبیعی که خاصیت پیزوالکتریک دارند صفحه 81 کاربرد فناوری های نوین یازدهم

Xaniar

کوارتزنیشکرنمک راشلزبرجد هندیاستخوانتاندونابریشممینا و عاج دندان

گلی

صفحه81پودمان3سال11

جواب تحقیق کنید صفحه ۸۱ کتاب کاربرد فناوری های نوین پایه یازدهم نمونه هایی از مواد طبیعی که خاصیت پیزوالکتریک دارند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 10 روز قبل
1

لطفا

به ت چع 23 روز قبل
0

بابا این چه وضعشه جواب اینا نیست ریدم تش

به ت چع 23 روز قبل
0

بابا این چه وضعشه جواب اینا نیست ریدم تش

زهرا رنجبر 2 ماه قبل
0

نمونه هایی از مواد طبیعی که خاصیت پیزو الکتریک دارند چیست؟

گلی 1 سال قبل
3

صفحه81پودمان3سال11

Xaniar 1 سال قبل
3

کوارتزنیشکرنمک راشلزبرجد هندیاستخوانتاندونابریشممینا و عاج دندان

برای پاسخ کلیک کنید