نویسنده در این متن کدام ویژگی های شخصیت امام خمینی (ره) را معرفی می کند؟ صفحه 139 فارسی یازدهم

جواب درک و دریافت صفحه ۱۳۹ کتاب فارسی پایه یازدهم نویسنده در این متن کدام ویژگی های شخصیت امام خمینی (ره) را معرفی می کند؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بیگانه نویسی، هوشیاری، باارده بودن، ظلم ستیزی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید