نمونه هایی از اعمال ذکر کنید که دارای آثار طولانی خوب یا بد هستند و بعد از مرگ انسان ادامه می یابند صفحه 67 دین و زندگی دهم

نویسنده

آثار خوب:وقف کردن اموال.تربیت فرزندان صالحی که دعا گوی اویند.کاشت درختی که بعد از مرگش رشد میکندآثار بد:ایجاد انحراف اخلاقی.نشذ مطالب نامناسب و…

نویسنده

آثار خوب: کمک ب نیازمندان_ اهدای خون و عضو در هنگام مشکل و گرفداری هم نوع خود

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۷ کتاب دین و زندگی پایه دهم نمونه هایی از اعمال ذکر کنید که دارای آثار طولانی خوب یا بد هستند و بعد از مرگ انسان ادامه می یابند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : آثار خوب: کمک به محرومان – ساخت مدرسه.
آثار بد: مدسازی های غلط – ایجاد آداب و رسوم بد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 2 سال قبل
1

اثار خوب:هدیه کتاب آموزنده، وقف مسجد، وقف بیمارستان، وقف اماکن خیریه، انفاقآثار بد: ایجاد انحرافات فکری و اخلاقی در دیگران ، تولید ونشر مطالب نامناسب و غیر اخلاقی

نویسنده 2 سال قبل
6

آثار خوب: کمک ب نیازمندان_ اهدای خون و عضو در هنگام مشکل و گرفداری هم نوع خود

1
نویسنده 2 سال قبل

ساخت مدرسه / وقف اموال / اهدای عضو / ساخت بیمارستان و مسجدآثار خوب 👆

نویسنده 2 سال قبل
7

آثار خوب:وقف کردن اموال.تربیت فرزندان صالحی که دعا گوی اویند.کاشت درختی که بعد از مرگش رشد میکندآثار بد:ایجاد انحراف اخلاقی.نشذ مطالب نامناسب و…

نویسنده 2 سال قبل
-1

نماز خواندن،کار های نیک

محمد 2 سال قبل
2

نماز خواندن،کار های نیک

ناشناس 2 سال قبل
1

مثلا فردی یک مسجد را بنا میکند و هر شخصی که در آن مکان نماز بخواند و کار مومنانه ای انجام بدهد صوابی برای فردی که آن مسجد را بنا کرده است انقال میشودو همینطور کسی که مثلا کازینو ای ساخته است هر فردی که در آنجا کار قباحی را انجام دهد یک اثر منفی در پرورنده آخرت ان شخص دارد

عالیه 2 سال قبل
2

بسیار مفید بود

نویسنده 2 سال قبل
1

ساخت مدرسه از نوع خوب ومد سازی های اشتباه از نوع خوب

برای پاسخ کلیک کنید