نوع تراکم جمعیت را در مکان های زیر مشخص کنید علت این نوع تراکم در هر کشور صفحه 47 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۴۷ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم نوع تراکم جمعیت را در مکان های زیر مشخص کنید علت این نوع تراکم در هر کشور از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بنگلادش (زیاد. علت: آب وهوای گرم ومرطوب،خاک حاصلخیز، باران فراوان و رودهای پرآب) ژاپن (زیاد. علت: آب وهوای گرم ومرطوب،خاک حاصلخیز، باران فراوان و پیشرفت علم وصنعت ) لیبی و چاد (کم. علت: آب وهوای گرم وخشک، باران کم، نامناسب بودن خاک، تبخیرشدید) آلمان (زیاد. علت: آب وهوای معتدل، خاک های حاصلخیز، سرزمین های پست وهموار، باران فراوان، پیشرفت علم وصنعت) استرالیا(کم. علت: سرزمین خشک وکم باران، خاک های نامرغوب) ، کانادا (کم. علت: آب وهوای سرد، بارندگی کم، زمین های یخ بسته وسیع).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید