نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد؟ صفحه 62 علوم ششم

سینا قدری

خودرویی که نوک آن مثل نوک هواپیما باشد

جواب فکر کنید صفحه ۶۲ کتاب علوم تجربی پایه ششم نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) خودروهایی که زاویه ی شیشه ی جلوی آن ها بیش تر باشد.
2) خودرویی که بدنه ی آن صاف و یکنواخت باشد.
3) خودرویی که انتهایش دراز و کشیده باشد (ماشین مسابقه).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
rose 2 ماه قبل
0

نیروی مقاومت هوا بر روی ماشین مسابقه اثر کمتری دارد

ناشناس 5 ماه قبل
1

خیلی این سایت بدرد نخوره یه سوال میگی جوابشو نمییاره

ناشناس 5 ماه قبل
-1

بله

ناشناس 5 ماه قبل
-1

بله

ایلار 6 ماه قبل
-1

عالیییی

Somayh سمیه محمدی 6 ماه قبل
2

26 روز قبل

2

اتو موبیل هایی که شکل کشیده و دراز دارندو در نتیجه هوا به آسانیاز سطوح آن عبور میکنند.برخورد داری از چنین شکلی،یعنی آنکه تاثیر مقاومت هوا بر روی آن نا چیز و حد اقل خواهد بود. به این نوع اجسام ،اجسام(آیرود ینامیک)میگویند که دارای شکل صاف و گرد بوده و قسمت عقب آن ها نیز کشیده و نوک تیز«سمیه محمدی»

ناشناس 6 ماه قبل
0

مقاومت

ناشناس 6 ماه قبل
1

خودروهایی که شکل کشیده و دراز دارند

سینا قدری 7 ماه قبل
7

خودرویی که نوک آن مثل نوک هواپیما باشد

نویسنده 7 ماه قبل
2

اتو موبیل هایی که شکل کشیده و دراز دارندو در نتیجه هوا به آسانیاز سطوح آن عبور میکنند.برخورد داری از چنین شکلی،یعنی آنکه تاثیر مقاومت هوا بر روی آن نا چیز و حد اقل خواهد بود. به این نوع اجسام ،اجسام(آیرود ینامیک)میگویند که دارای شکل صاف و گرد بوده و قسمت عقب آن ها نیز کشیده و نوک تیز است..{زهرا مجدمی}

نویسنده 7 ماه قبل
2

نمیدونم

برای پاسخ کلیک کنید