نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد؟ صفحه 62 علوم ششم

سینا قدری

خودرویی که نوک آن مثل نوک هواپیما باشد

نویسنده

نمیدونم

نویسنده

اتو موبیل هایی که شکل کشیده و دراز دارندو در نتیجه هوا به آسانیاز سطوح آن عبور میکنند.برخورد داری از چنین شکلی،یعنی آنکه تاثیر مقاومت هوا بر روی آن نا چیز و حد اقل خواهد بود. به این نوع اجسام ،اجسام(آیرود ینامیک)میگویند که دارای شکل صاف و گرد بوده و قسمت عقب آن ها نیز کشیده و نوک تیز است..{زهرا مجدمی}

ناشناس

خودروهایی که شکل کشیده و دراز دارند

Somayh سمیه محمدی

26 روز قبل

2

اتو موبیل هایی که شکل کشیده و دراز دارندو در نتیجه هوا به آسانیاز سطوح آن عبور میکنند.برخورد داری از چنین شکلی،یعنی آنکه تاثیر مقاومت هوا بر روی آن نا چیز و حد اقل خواهد بود. به این نوع اجسام ،اجسام(آیرود ینامیک)میگویند که دارای شکل صاف و گرد بوده و قسمت عقب آن ها نیز کشیده و نوک تیز«سمیه محمدی»

جواب فکر کنید صفحه ۶۲ کتاب علوم تجربی پایه ششم نیروی مقاومت هوا بر چه نوع خودروهایی اثر کمتری دارد؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) خودروهایی که زاویه ی شیشه ی جلوی آن ها بیش تر باشد.
2) خودرویی که بدنه ی آن صاف و یکنواخت باشد.
3) خودرویی که انتهایش دراز و کشیده باشد (ماشین مسابقه).

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-2

چه بدونم

Kimia 1 سال قبل
3

جواب درسته یانه چون من برای امتحان می خوام

1
Kimia 1 سال قبل

بگین جواب و لطفاً

1
Kimia 1 سال قبل

بگین جواب و لطفاً

rose 2 سال قبل
2

نیروی مقاومت هوا بر روی ماشین مسابقه اثر کمتری دارد

ناشناس 2 سال قبل
3

خیلی این سایت بدرد نخوره یه سوال میگی جوابشو نمییاره

ناشناس 2 سال قبل
1

بله

ایلار 2 سال قبل
-2

عالیییی

Somayh سمیه محمدی 2 سال قبل
3

26 روز قبل

2

اتو موبیل هایی که شکل کشیده و دراز دارندو در نتیجه هوا به آسانیاز سطوح آن عبور میکنند.برخورد داری از چنین شکلی،یعنی آنکه تاثیر مقاومت هوا بر روی آن نا چیز و حد اقل خواهد بود. به این نوع اجسام ،اجسام(آیرود ینامیک)میگویند که دارای شکل صاف و گرد بوده و قسمت عقب آن ها نیز کشیده و نوک تیز«سمیه محمدی»

ناشناس 2 سال قبل
2

مقاومت

ناشناس 2 سال قبل
3

خودروهایی که شکل کشیده و دراز دارند

سینا قدری 2 سال قبل
9

خودرویی که نوک آن مثل نوک هواپیما باشد

نویسنده 2 سال قبل
3

اتو موبیل هایی که شکل کشیده و دراز دارندو در نتیجه هوا به آسانیاز سطوح آن عبور میکنند.برخورد داری از چنین شکلی،یعنی آنکه تاثیر مقاومت هوا بر روی آن نا چیز و حد اقل خواهد بود. به این نوع اجسام ،اجسام(آیرود ینامیک)میگویند که دارای شکل صاف و گرد بوده و قسمت عقب آن ها نیز کشیده و نوک تیز است..{زهرا مجدمی}

نویسنده 2 سال قبل
3

نمیدونم

برای پاسخ کلیک کنید