نوشته های زیر را بخوانید و ویژگی های رفتاری شخصیت های آن را در متن مشخص کنید صفحه 64 و 65 نگارش یازدهم

Zahra.s

درس سوم _ کارگاه نوشتن _ تمرین(۱)الف)ظاهری: نوجوان _ نامش محمد ابراهیم _ کار در میوه فروشیرفتاری: سخت کوش _ متعهد به کارش _ آینده نگرب)ظاهری: سیدرفتاری: متفکر _ باایمانRubika:@ImZaRaW

تخس دیوونه

تمرین اولالف)ویژگی های رفتاری:کوشا و پرتلاش ،با اراده،علاقه نداشتن به تنبلی و وقت را بیهوده صرف کردن

پریسا قربانی

ویژگی طاهری: نوجوانویژگی رفتاری: متعهد به کار معتقد، باایمان، عاشق کار بودن

مرضیه عسگرپور

الف )ویژگی ظاهری:نوجوانویژگی های رفتاری:متعهد به کار -عاشق کارکردن-با ایمان

نویسنده

به نظرم ویژگی های رفتاری دومی رو خیلی درست ننوشتی

جواب کارگاه نوشتن صفحه ۶۴ و ۶۵ کتاب نگارش پایه یازدهم نوشته های زیر را بخوانید و ویژگی های رفتاری شخصیت های آن را در متن مشخص کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

تمرین (1) نوشته زیر را بخوانید و ویژگی های ظاهری و رفتاری شخصیت های آن را در متن مشخص کنید.
الف) نوجوان که بود تابستان ها سرکار می رفت. یک روز قرار شد همراه خانواده به باغی در خارج از شهر برویم و استراحتی بکنیم؛ وقتی موضوع را به محمد ابراهیم گفتیم، گفت: «من نمی آیم، کار دارم، من توی یک مغازه کار می کنم.» گفتم: «الان که تابستان است و درس و مشق نداری. زندگی هم که روبه راه است پس چرا کار می کنی؟» گفت: «نمی خواهم دام دنبال بازی باشم. دوست دارم سرکار بروم.» پرسیدم: «حالا چه کار می کنی؟» گفت: «توی یک مغازه میوه فروشی کار می کنم.» گفتم: «چرا میوه فروشی! می رفتی تو یک بزازی کار می کردی که لااقل کارش تر و تمیزتر است.» گفت: «اتفاقا چون کارش سخت تر و بیشتر است آن را انتخاب کرده ام. در مغازه بزازی همه اش باید یک گوشه بنشینم و چرت بزنم.»شهید همت، عربلو
ب) نشستن در گوشه خاکریز و به فکر فرو رفتن، کار همیشه سید بود. او به دوردست ها خیره می شد و پرواز آرام کبوترها را که از میان دود و غبار انفجار می گذشتند، دنبال می کرد؛ درست مثل زمانی که از کنار گنبد حضرت عبدالعظیم پر می کشیدند. شهید آوینی، جعفری مطلق

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : تمرین (1)
الف) ویژگی های ظاهری : نوجوان
ویژگی های رفتاری : متعهد به کار – عاشق کار کردن – تمایل نداشتن به بازی گوشی
ب) ویژگی های ظاهری: ویژگی خاصی ذکر نشده است.
ویژگی های رفتاری : معتقد – با ایمان

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

تحلیل پایه دوم ابتدایی درس پرچم

ناشناس 2 سال قبل
2

عالی بود

نویسنده 2 سال قبل
2

اها

تخس دیوونه 2 سال قبل
13

تمرین اولالف)ویژگی های رفتاری:کوشا و پرتلاش ،با اراده،علاقه نداشتن به تنبلی و وقت را بیهوده صرف کردن

ناشناس 2 سال قبل
6

تمرین اولالف)ویژگی های رفتاری:کوشا و پرتلاش ،با اراده،علاقه نداشتن به تنبلی و وقت را بیهوده صرف کردن.

پریسا قربانی 2 سال قبل
8

ویژگی طاهری: نوجوانویژگی رفتاری: متعهد به کار معتقد، باایمان، عاشق کار بودن

ناشناس 2 سال قبل
-1

ویژگی های ظاهری :نوجوانویژگی های رفتاری :متعهد ب کار .عاشق کارکردن تمایل نداشتن به بازی های گوشیویژگی های رفتاری :معتقد . با ایمانویژگی های ظاهری :ویژگی های خاصی که ذکر نشده است

نویسنده 2 سال قبل
0

المیرا بایزیدیالف .سخت کوشب.متفکردرزندگی ودردین

نویسنده 2 سال قبل
4

خوبه

نویسنده 2 سال قبل
4

الف ظاهر نوجوان: رفتاری: عشق ورزیدن به کارشاحساس بزرگیسحر

نویسنده 2 سال قبل
4

تمرین یک الف: ویژگی ظاهری نوجوانرفتاری تمایل نداشتم به بازی گوشی متعهد به کار عاشق کار کردنب ظاهری ویژگی خاصی گفته نشدهرفتاری با ایمان معتقد

. 2 سال قبل
-1

سلام عالی

نویسنده 2 سال قبل
3

عالی

Zahra.s 2 سال قبل
17

درس سوم _ کارگاه نوشتن _ تمرین(۱)الف)ظاهری: نوجوان _ نامش محمد ابراهیم _ کار در میوه فروشیرفتاری: سخت کوش _ متعهد به کارش _ آینده نگرب)ظاهری: سیدرفتاری: متفکر _ باایمانRubika:@ImZaRaW

نویسنده 2 سال قبل
0

شخصیت های آن در متن

حسین 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
6

به نظرم ویژگی های رفتاری دومی رو خیلی درست ننوشتی

نویسنده 2 سال قبل
2

من خودم موندم چی بنویسم حالا بیام توضیح بدم؟!

نویسنده 2 سال قبل
0

نویسنده 2 سال قبل
0

بله درسته

مرضیه عسگرپور 2 سال قبل
7

الف )ویژگی ظاهری:نوجوانویژگی های رفتاری:متعهد به کار -عاشق کارکردن-با ایمان

نویان 2 سال قبل
0

عالی👌

نویسنده 2 سال قبل
0

بله

نویسنده 2 سال قبل
-1

بسیار عالی

نویسنده 2 سال قبل
2

پدر بزگم به اندازه تمام موهای سپیدی که در سر داردروزهای خوب وبد راازسر گذرانده است تجربه های تلخ و شیرین کسب کرده واشک ها ولبخندهای زیادی رادیده است این رابه راحتی درچین و چروک های روی دست وصورت می توان دید

نویسنده 2 سال قبل
0

فردی درون گرا و با تقوا بود

نویسنده 2 سال قبل
-1

پ

نویسنده 2 سال قبل
2

الف: سخت کوش

نویسنده 2 سال قبل
0

عاولی

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی هستین

نویسنده 2 سال قبل
0

نویسنده 2 سال قبل
0

) نشستن در گوشه خاکریز و به فکر فرو رفتن، کار همیشه سید بود. او به دوردست ها خیره می شد و پرواز آرام کبوترها را که از میان دود و غبار انفجار می گذشتند، دنبال می کرد؛ درست مثل زمانی که از کنار گنبد حضرت عبدالعظیم پر می کشیدند.

برای پاسخ کلیک کنید