هدف شاه از برگزاری همه پرسی اصول شش گانه چه بوده است صفحه 101 مطالعات اجتماعی نهم

زینب

۱) پیروی از سیاست های امریکا و حفظ حکومت خود- ۲) تحکیم سلطه همه جانبه سیاسی و اقتصادی امریکا به ایران

🙂

ممنون

جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم هدف شاه از برگزاری همه پرسی اصول شش گانه چه بوده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) پیروی از سیاست های امریکا وحفظ حکومت خود.
2) تحکیم سلطه همه جانبه سیاسی و اقتصادی امریکا به ایران.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
Farshad 2 سال قبل
0

صفحه 98

1. پیروی از سیاست های آمریکا و حفظ حکومت خود

زینب 2 سال قبل
9

۱) پیروی از سیاست های امریکا و حفظ حکومت خود- ۲) تحکیم سلطه همه جانبه سیاسی و اقتصادی امریکا به ایران

7
🙂 2 سال قبل

ممنون

برای پاسخ کلیک کنید