هدف شاه از برگزاری همه پرسی اصول شش گانه چه بوده است صفحه 101 مطالعات اجتماعی نهم

جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم هدف شاه از برگزاری همه پرسی اصول شش گانه چه بوده است از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) پیروی از سیاست های امریکا وحفظ حکومت خود.
2) تحکیم سلطه همه جانبه سیاسی و اقتصادی امریکا به ایران.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
برای پاسخ کلیک کنید