انشا صحنه ورود یک موش به خانه صفحه 42 نگارش هشتم

مهدی

من فردا انشا دارم نمیتونم ازش استفاده کنم چون معلممون میفهمه😫😫😫😫

مطهره

شما که سلیقه ندارید چرا الکی چرت و پرت به هم میبافید

ناشناس

خیییییییییلی بدبود صفربگیری بهتره😜😜😜

علی

در کل بد نبود

هانیه

هر هر هر 🤣🤣

انشا صفحه ۴۲ کتاب نگارش پایه هشتم توصیف دیده ها صحنه ورود یک موش به خانه مقدمه نتیجه درباره درمورد با موضوع طنز خوب و دقیق دیدن از سایت نکس لود دریافت کنید.

صحنه ورود یک موش به خانه هشتم

انشا صحنه ورود یک موش به خانه مقدمه نتیجه

مقدمه : به نام خدایی که تمام هستی را آفرید و در این عالم هستی موجودات زیادی را قرار داد که در شکلها و اندازه های گوناگون هستند بعضی از این موجودات بسیار بزرگ و بعضی بسیار کوچک هستند یکی از این موجودات کوچک که مظهر ترس نامیده شده است موش است حیوانی که وزنش شاید از صد گرم کمتر و اندازه آن از یک مشت بسته انسان نیز کوچکتر است .

بدنه : فیل را تصور کنید که با آن عظمت از موش می ترسد و به محض دیدن موش کوچولو فرار را بر قرار ترجیح می دهد و با چنان سرعتی پا به فرار می گذارد که یوز پلنگ با آن همه سرعت به گرد پایش هم نمی رسد حال تصور کنید که این موش کوچولوی وحشتناک بخواهد وارد خانه ای بشود واقعا”اهل خانواده باید چه کار کنند آیا فرار کنند وترک شهر ودیار کنند یا به جیغ و داد و فریاد بسنده کنند یا اینکه آتش نشانی را خبر کنند و یا شاید با دیدن این موجود مظهر ترس و وحشت در جا سکته ناقص کنند ؟
من راه چهارم را ترجیح میدهم زیرا وقتی این موجود وحشتناک با آن چشمهای ریز مشکی و با آن سبیلهای از بنا گوش در رفته وارد خانه ام بشود در جا جان به جان آفرین تسلیم می کنم . نه تنها ترس از موش در میان خانمها دیده می شود بلکه بسیاری از آ قایان شجاع و قدرتمند نیز از این حیوان وحشتناک می ترسند براستی علت ترس از موش چیست ؟ شاید سرعت زیادش واینکه زود در جایی مخفی میشود باعث و حشتناکی این حیوان بیچاره است یا شاید ترس از اینکه از پاچه شلوار کسی بالا برود باعث ترس از آن می شود . به هر حال هر کس برای ترسش دلیلی دارد و لی من به قدری از موش وحشت دارم که هیچ دلیلی برایش پیدا نمی کنم .

نتیجه : در محلی که ما زندگی می کنیم به دلیل ماسه ای بودن زمین تا به حال موش دیده نشده است ولی اگر روزی ، روزگاری در اینجا موش دیده شود دیگر امنیت وجود ندارد و در جایی هم که امنیت نباشد زندگی بسیار سخت می شود و باید مهاجرت کرد ولی آیا جایی وجود دارد که در انجا موش نباشد ، آیااین حیوان موذی که تعدادشان از تعداد انسانها نیز بیشتر است و در همه جای این کره خاکی وجود دارد.ونسلشان هم روز به روز بیشتر می شود آیا روزی دست از سر انسانها بر می دارند یا خیر.
به امید روزی که به غیر از موشهای آزمایشگاهی دیگر موشی در این دنیا نباشد.

انشا با موضوع ورود موش به خانه

مقدمه : موش، حیوانی که شاید بعضی از ما از ان بترسیم که خود من یکی از انها هستم.

بدنه : روی مبل نشسته بودم که خش خشی حس کردم. سرم را بالا اوردم ولی چیزی ندیدم، پس بیخیال شدم و مشغول کارم شدم. اما چند لحظه بعد باز همان صدا را شنیدم با این تفاوت مه این سری موش بزرگ قهوه ای رنگق را دیدم که دارد وارد خانه میشود.
پا به فرار گذاشتم و تا می توانستم جیغ زدم و از طرفی هم از‌چشمان گشاد شده ی از فرط تعجبِ موش خنده ام گرفته بود گویی نمی داند چرا این قدر داد و فریاد راه انداخته ام.
اما کنجکاو شدم ببینم چه میکند پس نشستم و اماده باش بودم ک اگر نزدیک شد بتوانم زود در بروم اما اون نگاهی به سمت چپ کرد و سپس سمت راست و در انتها کمی به جلو امد و به سمت اشپزخانه دوید و پشت یخچال قایم شد و من هرچه دنبال او و یا ردی از او گشتم پیدا نکردم و ان روز این گونه بود که در دفتر حاطراتم ثبت شد.

نتیجه : پس بهتر است ترس هایمان را رفع منیم و با انها کنار بیاییم چون ممکن است روزی با انها روبرو شویم و مثل خر در گل فرو برویم.

تحقیق صحنه ورود یک موش به خانه

فکرش را بکن تازه از حمام آمده باشی و بخار و گرمای حمام کاملا خسته ات کرده باشد، بعد بروی روی تختت دراز بکشی تا کمی حالت جا بیاید، بعد یکدفعه یک صدای خر خر بشنوی، انگار کسی دارد قایمکی کاغذی را مچاله می کند، بعد کمی دور و برت را نگاه کنی و ببینی چیزی شبیه یک تکه طناب طوسی از زیر مبل بیرون آمده است. بله، بلند می شوی که بروی و ببینی که چیست، که میبینی یک موش کوچولوی کثیف و با مزه دارد پایه های مبل گرانتان را می خورد. وای وای که چه احساس بدی است، نمی دانی باید چه کار کنی، می خواهی بکشی اش، دلت نمی آید، می خواهی بگیری اش و بیرونش بیندازی، نمی توانی چندشت می شود.

می خواهی لباست را عوض کنی و خانه را ترک کنی، اما می دانی موقعی که برگردی به احتمال زیاد این آقا موش عزیز نصف اثاث خانه را جویده و باید جیغ های مادر عزیز را به گوش جان بخری که : موش همه چی مونو خورد، زندگیمونو برد، آخرشم مرد. . . خلاصه گیج و سردرگمی و چیزی به ذهنت نمی رسد، که یکدفعه یک فکر عجیب به ذهنت می رسد. پیش خودت می گویی زنگ بزنم آتش نشانی بیاید و کلکش را بکند، اما وقتی تصور می کنی که ماشین های بزرگ آتش نشانی با آن همه تجهیزات را برای کشتن یک موش به اینجا کشانده ای، خودت خجالت می کشی و نمی دانی در مقابل نگاه پر خشم و توام با نیش و کنایه آتش نشانان عزیز چه واکنشی نشان بدهی. در همین حالی که ناگهان یک فکر ساده به ذهنت می رسد ؛ یک تکه پنیر، درِ باز و موشی که خداحافظی می کند با خانه. . .

توصیف صحنه ورود یک موش به خانه

پدر داشت نماز می خواند، مادر در آشپزخانه بود، من روی کتابهایم داشتم چرت می زدم، داداش کوچکم با اسیاب بازی هایش بازی می کرد چه کسی می دانست چند دقیقه بعد چه اتفاقی خواهد افتاد! پدر به یک آن با صدای بلند گفت الله اکبر، مادرم فکر کرد گوشی موبایل پدر زنگ می زند مادر دوید تا گوشی پدر را پیدا کند، در همان هنگام تلفن خانه زنگ خورد من از خواب بیدار شدم و دیدیم کسی گوشی تلفن را بر نمی دارد، به هر زحمتی شده و به بد و بیراه گفتم به خودم به سمت گوشی تلفن رفتم، دایی بود از تبریز زنگ زده بود با بی حوصلگی جوابش را می دادم، خوابم می آمد، پدرم همچنان با صدای بلند الله اکبر می گفت و را طبق معمول تند تند نمازش را می خواند اما ابنبار کمی سرعتش بیشتر شده بود.

مادر کت پدر را با عصبانیت بر روی زمین کوبید و گفت: کجاست این موبایل بی صاحب و زیر لب چیزهای هم نثار پدر و خود کرد. دادش کوچکم همچنان داشت کنار اسباب بازی ها با آرامش بازی می کرد حتی برعکس همیشه خیلی هم خوشحالی می کرد و گاهی با صدای بلند می خندید. مادر نزد پدر آمد و گفت گوشی یت زنگ نمی زند که چرا الله اکبر را بلند گفتی؟! دایی گفت چی شده دعواست؟ پدرم سلام را که تمام کرد گفت موش!! موش!!! اونو از دست بچه بگیرررر! و دوید سمت داداش کوچکم

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

پریچهر : خانواده اش را در حادثه ای تلخ از دست داده بود.با صدای رعد و برق ترسناکی از جایش پرید و زیر برگ گلی پنهان شد ک مبادا باران پوستش را خیس کند .
با اینکه خیلی عجیب بود اما او عاشق آشپزی بود آخر کجای دنیا دیده اید ک یک موش بتواند آشپزی کند .
ب خانه سر آشپزی ک سال ها پیش فوت کرده بود و حالا پیر زن بد جنسی در آن زندگی میکرد نگاه کرد.
هرجور ک شده باید ب داخل آن خانه میرفت و کتاب آشپزی آن سرآشپز را بدست می آورد،باید میفهمید ک رمز موفقیت آن آشپز چ چیزی بوده.
فکری ب سرش زد،ب پشت بام خانه سر آشپز رفت و تصمیم گرفت از لوله شومینه وارد خانه شود اما باید مطمئن میشد ک شومینه روشن نیست نزدیک لوله شومینه رفت اما گرمایی احساس نکرد.
آرام و بیصدا از لوله شومینه وارد خانه شد.پیر زن بد جنس روی صندلی چوبی خوابش برده بود و تلویزیون داشت آشپزیه سر آشپز معروف را نشان میداد.
موش سر آشپز رو ب روی تلویزیون غرق حرف های سر آشپز شد.گویی در دنیای دیگری بود.
ناگهان صدای شلیک تفگ بادی پیر زن باعث شد از رویای خویش بیرون بیاید و پا ب فرار بگذارد.
پیر زن ک همچنان دنبالش میدوید و با صدای بلدی جیغ میزد موووووش!!!
موش سرآشپز با سرعت ب سمت آشپزخانه رفت و پشت شیشه های ادویه پیر زن قایم شد اما پیر زن بدون توجه ب ادویه ها ب سمت موش شلیک میکرد.
موش سر آشپز کتاب آشپزیه سرآشپز را دید،با سرعت ب شمت آن دوید بدون اینکه ب شلیک های پی در پی پیر زن توجه کند کتاب را روی دوش خود گذاشت.
چشمش ب پنجره آشپزخانه افتاد ک باز بود،دو پا داشت دو پای دیگر هم قرض گرفت و از پنجره خارج شد و از دست پیر زن فرار کرد.

مهدی : یروز روی مبل نشته بودم و مثل همیشه سرم تو گوشی بود و داشتم بهترین استفاده را از وقتم میکردم و در شبکه های اجتماعی وبگردی یا ولگردی میکردم که یهو صدای جیغ مادرم را شنیدم که درون اشپزخانه بود ، با خودم گفتم حتما دستشو بریده ، البته داخل پرانتز بگم که در نظر مادرم یک بریدگی کوچک مثل قطع شدن یک عضو از بدن است. به خاطر همین با سرعت به سمت اشپزخانه رفتم دیدم مادر رفته بالای کابینت و با ترس و لرز میگه مو ، مو ، موش. من هم که از موش میترسیدم به سرعت از اشپزخانه فرار کردم و پدرم را که در دبلیو سی بود صدا زدم و گفتم بیا که یک موش اومده خونه و الانه که ما سکته کنیم. نمیدونم پدرم کارش تموم شده بود یا نه ولی کارشو خلاصه کرد ، اومد بیرون و رفت به سمت اشپزخونه. اول مادرمو از اشپزخونه خارج کرد بعد دنبال موش گشت ولی چون موش رفته بود زیر کابینت ها نمیتونست پیداش کنه. بعدش به من گفت یه وسیله بلند بیار تا بتونم از زیر کابینت فراریش بدم. من هم رفتم دسته طی را به پدرم بدم ، به محض اینکه وارد اشپزخونه شدم ، چشمتون روز بد نبینه موش با یک حالت هراسان از زیر کابینت بیرون اومد که فرار کنه و من انچنان جیغی کشیدم که گوش پدرم تا دو ساعت سوت میکشید. خلاصه سرتون رو درد نیارم به هر زحمتی که بود پدرم موش رو گرفت و ما رو راحت کرد. البته هنوز حال مادرم خوب نشده و در توهم دیدن موش سیر میکنه.

ریحانه پارسافر : مامان گفت:ازالان به بعدهرکی اسم موش و بیاره من می دونم بااون وای به حالش.

منتظر شما هستیم …

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
محمد متین 1 ماه قبل
0

اعتمادد بالاس ک اینو نوشتی من برای جهشی میخوانم اینو بنویسم بدبختم😑

حانیه 4 ماه قبل
1

این چه انشاییی بود دیگه😐

A 4 ماه قبل
1

التماس دعا برای فردا🙏🏻🙏🏻🥺

عالی😜😜😍😎😜 5 ماه قبل
0

عالی😜😜😜😎😎😍

هادیه 6 ماه قبل
1

چرته اصلابدردنمیخوره

نسا 8 ماه قبل
5

خیلی مزخرف بود

هلیا 8 ماه قبل
1

افتضاح بود 🤮🤮

0
رقیه ویسی 8 ماه قبل

سخت که نیست

الناز 8 ماه قبل
9

سلام بچه ها از این مطلب چطور استفاده کنم کسی تونست از این مطلب استفاده کنه ؟ لطفا راهنماییم کنید

0
زینب 8 ماه قبل

اخه چرا اینکه خیلی خوبه

خشگل همتون 8 ماه قبل
4

ینی این قد بد بود

2
فاطی 8 ماه قبل

عالیییییی بود امیدوارم من فردا 20 بگیرم

مطهره 8 ماه قبل
22

شما که سلیقه ندارید چرا الکی چرت و پرت به هم میبافید

حسین پلنگ 8 ماه قبل
3

اصلا خوب نبود لطفا انشا بهتری بزارید

ناشناس 8 ماه قبل
20

خیییییییییلی بدبود صفربگیری بهتره😜😜😜

11
فاطمه 8 ماه قبل

درسته خیلی بد بود

مهدی 8 ماه قبل
27

من فردا انشا دارم نمیتونم ازش استفاده کنم چون معلممون میفهمه😫😫😫😫

2
اره معلما میفهمن 8 ماه قبل

فک کنم کل اینارو یکی یکی میخونن تا بفهمن کی کپی کرده

2
مطهره 8 ماه قبل

من باید الان بفرسم😭😭😭

نویسنده 8 ماه قبل
6

می تونستید به جای دبلیو سی بنوسید بیرون درداخل حیاط بود امیرحسین فریادرس

علی 8 ماه قبل
1

عالی بود

روشا 8 ماه قبل
2

خیلی بد بود 👎👎👎👎👎👎👎👎

0
علی 8 ماه قبل

آره با بود

نویسنده 8 ماه قبل
0

بهتر است یکم مقدمه را کم کنید وبه صورت گفتاری باشد نه نوشتاری فاطمه

نویسنده 8 ماه قبل
-1

خیلی بد بود🤐

حدیثه 8 ماه قبل
-1

اگر نظر من را در مورد موش می پرسین که چندشاور حتی یه بار هم تو خونمون موش ندیدم

0
Joho 4 ماه قبل

کجا چندشه به اون بانمکی

0
Joho 4 ماه قبل

کجا چندشه به اون بانمکی

hamed 8 ماه قبل
8

ببخشید ولی خیلی سطح پایین بود….🤦🏻‍♂️

X 8 ماه قبل
1

فردا امتحان دارم ولی این درحد کلاس اولیاس ایناچیه ی انشای درس حسابی میخوایم ما

عالی 8 ماه قبل
-1

خیلی عالی بود

نویسنده 8 ماه قبل
6

من از موش خیلی مترسم

11
هانیه 8 ماه قبل

هر هر هر 🤣🤣

5
نویسنده 8 ماه قبل

این تو سایته بالایی بود همن ه اینه همن

عمران 8 ماه قبل
7

عالی و خیلی خوب بود من که راضی هستم 😘

Maral 8 ماه قبل
-1

خوب بودش

زهراداغرى 8 ماه قبل
-1

خوبه

نویسنده 8 ماه قبل
3

خوب بود

علی 8 ماه قبل
11

در کل بد نبود

8
حسین 8 ماه قبل

اره

هانیه 8 ماه قبل
1

خوب بود

-2
مرضیه 8 ماه قبل

بله خوب بود

مریم محمودی 8 ماه قبل
1

واقعا عالیه

فاضل 8 ماه قبل
-1

خیلی انشای عالی بود من که خوشم اومد

نویسنده 8 ماه قبل
-1

عالیه

نویسنده 8 ماه قبل
-1

یک انشاعی میخوام که تا بحال هیچ کس ندیده باشید

کیمیا 8 ماه قبل
-1

خیلی جالب بود

نویسنده 8 ماه قبل
-1

صحنه وار رد شدن موش در خانه

امیررضا 8 ماه قبل
-1

عالی بود

نویسنده 8 ماه قبل
-1

مطالب را بصورت ساده

نویسنده 8 ماه قبل
3

میشه نقد و سنجش این موضوع را قرار دهید

ناشناس 8 ماه قبل
-1

خوبه

افرا 8 ماه قبل
-1

عالیه بیسته

𝑰 𝒍𝒐𝒗𝒆 𝒚𝒐𝒖 𝒎𝒚 𝒍𝒐𝒗𝒆 8 ماه قبل
1

👍 خوب بود 💞🤤

نادیا 8 ماه قبل
-1

خوب بود😊😽

مهسا 8 ماه قبل
-1

توی خونه بودم یهو دیدم یه موش کوچولو توی تاقچه گل رو میخوره سرم پایین انداختم وقتی بلند کردم دیدم نیست چنان جیغی زدم که خواهرم از خواب بیدار شد گف چته وحشی گفتم موش موش گف ساکت شو بابا موش کجا بو رفتم آب بخورم بالا کمد دیدم دوباره جیغ زدم خواهرم اومد وقتی موش رو دید از حال رفت نمیدونستم چی کا کنم برم پیش خواهرم مراقب باشم یا دنبال موش باشم

نویسنده 8 ماه قبل
-1

انشا فقط مقدمه باشد

ناشناس 8 ماه قبل
-1

بله عالی بود♥️♥️😘😘

نویسنده 8 ماه قبل
4

من اصلا ازموش نمیترسم ولی به خاطر کثیف بودنش ازش خوشم نمیادت

0
Joho 4 ماه قبل

منم نمیترسم کاری با کثیف بودنشم ندارم ولی در کل چون بیماری های بدی داره موش خونگی و واکسن زده بهتره😐😂

عالیست 👌👌👌👌 8 ماه قبل
3

عالیه عزیزم 👍👍👍👍

خوبه 👍 8 ماه قبل
0

یس 👍💞💞💞💞

شاهدا حاجی زاده 8 ماه قبل
2

عالیه🥰راضیم

ناشناس 8 ماه قبل
0

عالی بود

فاطمه الهایی سحر 8 ماه قبل
3

عالی بود مرسی ☺☺

ساینا امیرپور 8 ماه قبل
3

حالم داره به هم می خوره با این انشاهاتون😒🤢🤮🥴😕………

برای پاسخ کلیک کنید