هنگام وضو گرفتن کسی با تلفن وی تماس بگیرد و او مشغول صحبت با او شود و بعد از پایان صحبت وضوی خود را ادامه دهد وضوی مکلف صحیح است یا باطل صفحه 68 پیام های آسمان نهم

جواب فعالیت کلاسی صفحه ۶۸ کتاب پیام های آسمان پایه نهم هنگام وضو گرفتن کسی با تلفن وی تماس بگیرد و او مشغول صحبت با او شود و بعد از پایان صحبت وضوی خود را ادامه دهد وضوی مکلف صحیح است یا باطل از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : وضو باطل است، زیرا طبق موالات که از شروط وضوی صحیح است، کارهای وضو باید پشت سرهم انجام شود و نباید بین آن ها فاصله بیفتد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
علی 3 ماه قبل
0

هنگام وضوگرفتن کسی باتلفن ما تماس بگیرید وما چند دقیقه ای مشغول صحبت بااوشویم بعد از پایان صحبت وضو ی خود را ادامه دهیم

برای پاسخ کلیک کنید