هم نشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟ صفحه 93 پیام های آسمان نهم

منم

هاهاها نمد اگ میدونستم ک نمیزدم گوگل😐😂

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۹۳ کتاب پیام های آسمان پایه نهم هم نشین بد در روایات به چه چیزهایی تشبیه شده است؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شمشیری که ظاهرش براق و اثرش خطرناک است.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 8 روز قبل
0

شمشیری زهر الود

منم 8 روز قبل
5

هاهاها نمد اگ میدونستم ک نمیزدم گوگل😐😂

نویسنده 8 روز قبل
2

شمشیری زهر آلودشمشیری که ظاهر زیبا و باطن خطرناک داردمهدیه

نویسنده 8 روز قبل
1

شمشیر زهر آلود

نویسنده 8 روز قبل
0

به شمیری زهر آلود

ناشناس 8 روز قبل
1

شمشیری زهر الود که ظاهرشان براق زیباست اما بسیار خطرناک اند

ناشناس 8 روز قبل
1

شمشیر زیبا اما زهر الود

علی 8 روز قبل
2

شمشیری زهر آلود گرچه ظاهرش زیبا و براق است ولی بسیار خطرناک است.

نویسنده 8 روز قبل
-1

شمشیر زهر الود

نویسنده 8 روز قبل
0

هم نشین بد به شمشیر زهرآلود تشبیه شده که ظاهری براق و دلفریب دارد

برای پاسخ کلیک کنید