هدف آمریکا از ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی ایران چه بود؟ صفحه 101 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

امریکابرای جلوگیری از وقوع قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کرد که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغیراتی ایجاد کند.

نویسنده

-برای از بین بردن زمینه قیامهای مردمی

نویسنده

من نمیدونم ک!من از شما میپرسم شما دارین باز از ما میپرسین

نویسنده

جواباصلیش اینه ک من میگم: 👇آمریکایی ها برای از بین بردن زمینه های قیام مردم و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیحه کردند کدر امور مختلف اجتماعیو اقتصادی کشور ایجاد کند…

رقیه

هدف شاه از ایجادتغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی در ایران چه بود؟؟؟؟؟؟؟؟

جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم هدف آمریکا از ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی ایران چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) آمریکایی ها برای از بین بردن زمینه قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند.
ب) این تصویب نامه در حقیقت تهاجم آشکاری بود به هویت دینی جامعه اسلامی. هدف تخریب ارزش های دینی بود شاید بتوان گفت با این دو شرط برای کاندیداها و مردم کم کم دین اسلام به حاشیه می رفت.

مهدیه :‌آمریکا برای از بین بردن روحیه مردم ایران و برای تزلزل بنیان کشور این کارراکرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 4 ماه قبل
0

نفوذ داخلی

... 4 ماه قبل
1

جلوگیری از وقوع های مردمی و حفظ حکومت پهلوی بود.

علیرضا نجاتی 4 ماه قبل
3

اگه بلد بودم نمیومدم پیش تو که

االتببا 5 ماه قبل
1

ننیدونم

نویسنده 7 ماه قبل
1

۱- افزایش نفوذ خود در ایران

۲- جلو گیری از وقوع قیام های مردمی

۳-حفظ حکومت پهلوی

mobin 8 ماه قبل
2

پیشگیری ازقیام مردمی وحفظ حکومت پهلوی: اصلیش اینه

ارمین 8 ماه قبل
2

امریکا برای از بین بردن قیام مردم حفظ حکومت پهلوی

نویسنده 9 ماه قبل
12

-برای از بین بردن زمینه قیامهای مردمی

نویسنده 9 ماه قبل
30

امریکابرای جلوگیری از وقوع قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کرد که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغیراتی ایجاد کند.

رقیه 9 ماه قبل
5

هدف شاه از ایجادتغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی در ایران چه بود؟؟؟؟؟؟؟؟

1
اگه فهمیدی به منم بگو 4 ماه قبل

راستش اصلا با این درس دادن معلما دیگه فکری نمیمونه برا آمریکا

نویسنده 9 ماه قبل
-2

برای تصرف کامل کشور ایران

نویسنده 9 ماه قبل
0

۷

هانیه 9 ماه قبل
0

هدف آمریکا از انجام تغییرات در ایران چه بود؟

0
اگه فهمیدی به منم بگو 4 ماه قبل

فصل ۷و۸ بگرد دنبال جوابت

نویسنده 9 ماه قبل
2

هدفش سر رفتن حوصله اش بودآریانا

نویسنده 9 ماه قبل
0

نمیدونم

نویسنده 9 ماه قبل
4

۱-از بین بردن قیام مردمی۲_حفظ حکومت پهلوی را به شاه توصیه می کردند

رعنا 9 ماه قبل
-2

هدف آمریکا از ایجاد تعغیرات در امور اجتماعی واقتصادی ایران چه بود

1
اگه فهمیدی به منم بگو 4 ماه قبل

صحفه ی ۱۰۱

نویسنده 9 ماه قبل
0

نتتت

نویسنده 9 ماه قبل
-1

از بین بردن زمینه های قیام مردم علیه حکومت پهلوی

نویسنده 9 ماه قبل
8

من نمیدونم ک!من از شما میپرسم شما دارین باز از ما میپرسین

نویسنده 9 ماه قبل
5

جواباصلیش اینه ک من میگم: 👇آمریکایی ها برای از بین بردن زمینه های قیام مردم و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیحه کردند کدر امور مختلف اجتماعیو اقتصادی کشور ایجاد کند…

1
مجتبی (ایگرگ) 9 ماه قبل

مرسی!

نویسنده 9 ماه قبل
-1

۸۸۸۸

نویسنده 9 ماه قبل
0

ن هیچی نمیدونم که زدم گوگل

نویسنده 9 ماه قبل
-1

هدف آمریکایی ها

نویسنده 9 ماه قبل
0

برای تحریک کردم ذهن مردم ایران

ناشناس 9 ماه قبل
0

اگ شما بلدین ب منم بگین😑

نویسنده 9 ماه قبل
-1

یابسلنن

نویسنده 9 ماه قبل
0

آمریکا برای از بین بردن روحیه مردم ایران و برای تزلزل

دنیا 9 ماه قبل
1

حوصلش سر رفته بوده حتما

دیانا 9 ماه قبل
2

حوصلش سر رفته بوده حتما

Shadmehr 9 ماه قبل
1

آمریکایی ها برای از بین بردن زمینه قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند.ب) این تصویب نامه در حقیقت تهاجم آشکاری بود به هویت دینی جامعه اسلامی. هدف تخریب ارزش های دینی بود شاید بتوان گفت با این دو شرط برای کاندیداها و مردم کم کم دین اسلام به حاشیه می رفت.

نویسنده 9 ماه قبل
2

آمریکا برای جلوگیری از وقوع قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصبه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغیراتی ایجاد کندمثل اصول ششگانه، تصویب نامه انجمن ایالتی و ولایتی، قیام پانزده خرداد….

نویسنده 9 ماه قبل
1

آمریکایی ها برای از بین بردن زمینه قیام های مردمی وحفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند .

نویسنده 9 ماه قبل
2

موجب افزایش سلطه آمریکا بر ایران و وابستگی بیشتر سیاسی و اقتصادی کشور ما به بیگانگان میشد

برای پاسخ کلیک کنید