هدف آمریکا از ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی ایران چه بود؟ صفحه 101 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

امریکابرای جلوگیری از وقوع قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کرد که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغیراتی ایجاد کند.

نویسنده

-برای از بین بردن زمینه قیامهای مردمی

نویسنده

من نمیدونم ک!من از شما میپرسم شما دارین باز از ما میپرسین

علیرضا نجاتی

اگه بلد بودم نمیومدم پیش تو که

...

جلوگیری از وقوع های مردمی و حفظ حکومت پهلوی بود.

جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم هدف آمریکا از ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی ایران چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) آمریکایی ها برای از بین بردن زمینه قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند.
ب) این تصویب نامه در حقیقت تهاجم آشکاری بود به هویت دینی جامعه اسلامی. هدف تخریب ارزش های دینی بود شاید بتوان گفت با این دو شرط برای کاندیداها و مردم کم کم دین اسلام به حاشیه می رفت.

مهدیه :‌آمریکا برای از بین بردن روحیه مردم ایران و برای تزلزل بنیان کشور این کارراکرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
0

نفوذ داخلی

... 2 سال قبل
7

جلوگیری از وقوع های مردمی و حفظ حکومت پهلوی بود.

علیرضا نجاتی 2 سال قبل
8

اگه بلد بودم نمیومدم پیش تو که

االتببا 2 سال قبل
0

ننیدونم

نویسنده 2 سال قبل
2

۱- افزایش نفوذ خود در ایران

۲- جلو گیری از وقوع قیام های مردمی

۳-حفظ حکومت پهلوی

mobin 2 سال قبل
2

پیشگیری ازقیام مردمی وحفظ حکومت پهلوی: اصلیش اینه

ارمین 2 سال قبل
1

امریکا برای از بین بردن قیام مردم حفظ حکومت پهلوی

نویسنده 2 سال قبل
15

-برای از بین بردن زمینه قیامهای مردمی

نویسنده 2 سال قبل
31

امریکابرای جلوگیری از وقوع قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کرد که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغیراتی ایجاد کند.

رقیه 2 سال قبل
6

هدف شاه از ایجادتغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی در ایران چه بود؟؟؟؟؟؟؟؟

2
اگه فهمیدی به منم بگو 2 سال قبل

راستش اصلا با این درس دادن معلما دیگه فکری نمیمونه برا آمریکا

نویسنده 2 سال قبل
-1

۷

هانیه 2 سال قبل
0

هدف آمریکا از انجام تغییرات در ایران چه بود؟

0
اگه فهمیدی به منم بگو 2 سال قبل

فصل ۷و۸ بگرد دنبال جوابت

نویسنده 2 سال قبل
1

هدفش سر رفتن حوصله اش بودآریانا

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 2 سال قبل
4

۱-از بین بردن قیام مردمی۲_حفظ حکومت پهلوی را به شاه توصیه می کردند

نویسنده 2 سال قبل
0

نتتت

نویسنده 2 سال قبل
-1

از بین بردن زمینه های قیام مردم علیه حکومت پهلوی

نویسنده 2 سال قبل
8

من نمیدونم ک!من از شما میپرسم شما دارین باز از ما میپرسین

نویسنده 2 سال قبل
5

جواباصلیش اینه ک من میگم: 👇آمریکایی ها برای از بین بردن زمینه های قیام مردم و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیحه کردند کدر امور مختلف اجتماعیو اقتصادی کشور ایجاد کند…

0
مجتبی (ایگرگ) 2 سال قبل

مرسی!

نویسنده 2 سال قبل
-1

۸۸۸۸

نویسنده 2 سال قبل
0

ن هیچی نمیدونم که زدم گوگل

نویسنده 2 سال قبل
-1

هدف آمریکایی ها

نویسنده 2 سال قبل
0

برای تحریک کردم ذهن مردم ایران

ناشناس 2 سال قبل
0

اگ شما بلدین ب منم بگین😑

نویسنده 2 سال قبل
-1

یابسلنن

نویسنده 2 سال قبل
0

آمریکا برای از بین بردن روحیه مردم ایران و برای تزلزل

دنیا 2 سال قبل
1

حوصلش سر رفته بوده حتما

دیانا 2 سال قبل
2

حوصلش سر رفته بوده حتما

Shadmehr 2 سال قبل
2

آمریکایی ها برای از بین بردن زمینه قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند.ب) این تصویب نامه در حقیقت تهاجم آشکاری بود به هویت دینی جامعه اسلامی. هدف تخریب ارزش های دینی بود شاید بتوان گفت با این دو شرط برای کاندیداها و مردم کم کم دین اسلام به حاشیه می رفت.

نویسنده 2 سال قبل
3

آمریکا برای جلوگیری از وقوع قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصبه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغیراتی ایجاد کندمثل اصول ششگانه، تصویب نامه انجمن ایالتی و ولایتی، قیام پانزده خرداد….

نویسنده 2 سال قبل
1

آمریکایی ها برای از بین بردن زمینه قیام های مردمی وحفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند .

نویسنده 2 سال قبل
2

موجب افزایش سلطه آمریکا بر ایران و وابستگی بیشتر سیاسی و اقتصادی کشور ما به بیگانگان میشد

برای پاسخ کلیک کنید