هدف آمریکا از ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی ایران چه بود؟ صفحه 101 مطالعات اجتماعی نهم

نویسنده

امریکابرای جلوگیری از وقوع قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کرد که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغیراتی ایجاد کند.

نویسنده

-برای از بین بردن زمینه قیامهای مردمی

نویسنده

من نمیدونم ک!من از شما میپرسم شما دارین باز از ما میپرسین

نویسنده

جواباصلیش اینه ک من میگم: 👇آمریکایی ها برای از بین بردن زمینه های قیام مردم و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیحه کردند کدر امور مختلف اجتماعیو اقتصادی کشور ایجاد کند…

رقیه

هدف شاه از ایجادتغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی در ایران چه بود؟؟؟؟؟؟؟؟

جواب فعالیت صفحه ۱۰۱ کتاب مطالعات اجتماعی پایه نهم هدف آمریکا از ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی ایران چه بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : الف) آمریکایی ها برای از بین بردن زمینه قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند.
ب) این تصویب نامه در حقیقت تهاجم آشکاری بود به هویت دینی جامعه اسلامی. هدف تخریب ارزش های دینی بود شاید بتوان گفت با این دو شرط برای کاندیداها و مردم کم کم دین اسلام به حاشیه می رفت.

مهدیه :‌آمریکا برای از بین بردن روحیه مردم ایران و برای تزلزل بنیان کشور این کارراکرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نگین 6 روز قبل
6

هدف آمریکا از ایجاد تغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی ایران چ بود؟

-1
رعنا 6 روز قبل

خیلی خوب ممنون

نویسنده 6 روز قبل
9

-برای از بین بردن زمینه قیامهای مردمی

نویسنده 6 روز قبل
16

امریکابرای جلوگیری از وقوع قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کرد که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغیراتی ایجاد کند.

رقیه 6 روز قبل
6

هدف شاه از ایجادتغییرات در امور اجتماعی و اقتصادی در ایران چه بود؟؟؟؟؟؟؟؟

نویسنده 6 روز قبل
-1

برای تصرف کامل کشور ایران

نویسنده 6 روز قبل
1

۷

هانیه 6 روز قبل
0

هدف آمریکا از انجام تغییرات در ایران چه بود؟

نویسنده 6 روز قبل
1

هدفش سر رفتن حوصله اش بودآریانا

نویسنده 6 روز قبل
1

نمیدونم

نویسنده 6 روز قبل
2

۱-از بین بردن قیام مردمی۲_حفظ حکومت پهلوی را به شاه توصیه می کردند

رعنا 6 روز قبل
2

هدف آمریکا از ایجاد تعغیرات در امور اجتماعی واقتصادی ایران چه بود

نویسنده 6 روز قبل
0

نتتت

نویسنده 6 روز قبل
0

از بین بردن زمینه های قیام مردم علیه حکومت پهلوی

نویسنده 6 روز قبل
8

من نمیدونم ک!من از شما میپرسم شما دارین باز از ما میپرسین

نویسنده 6 روز قبل
7

جواباصلیش اینه ک من میگم: 👇آمریکایی ها برای از بین بردن زمینه های قیام مردم و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیحه کردند کدر امور مختلف اجتماعیو اقتصادی کشور ایجاد کند…

1
مجتبی (ایگرگ) 6 روز قبل

مرسی!

نویسنده 6 روز قبل
-1

۸۸۸۸

نویسنده 6 روز قبل
0

ن هیچی نمیدونم که زدم گوگل

نویسنده 6 روز قبل
0

هدف آمریکایی ها

نویسنده 6 روز قبل
0

برای تحریک کردم ذهن مردم ایران

ناشناس 6 روز قبل
0

اگ شما بلدین ب منم بگین😑

نویسنده 6 روز قبل
0

یابسلنن

نویسنده 6 روز قبل
1

آمریکا برای از بین بردن روحیه مردم ایران و برای تزلزل

دنیا 6 روز قبل
1

حوصلش سر رفته بوده حتما

دیانا 6 روز قبل
1

حوصلش سر رفته بوده حتما

Shadmehr 6 روز قبل
1

آمریکایی ها برای از بین بردن زمینه قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند.ب) این تصویب نامه در حقیقت تهاجم آشکاری بود به هویت دینی جامعه اسلامی. هدف تخریب ارزش های دینی بود شاید بتوان گفت با این دو شرط برای کاندیداها و مردم کم کم دین اسلام به حاشیه می رفت.

نویسنده 6 روز قبل
0

آمریکا برای جلوگیری از وقوع قیام های مردمی و حفظ حکومت پهلوی به شاه توصبه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغیراتی ایجاد کندمثل اصول ششگانه، تصویب نامه انجمن ایالتی و ولایتی، قیام پانزده خرداد….

نویسنده 6 روز قبل
0

آمریکایی ها برای از بین بردن زمینه قیام های مردمی وحفظ حکومت پهلوی به شاه توصیه کردند که در امور مختلف اجتماعی و اقتصادی کشور تغییراتی ایجاد کند .

نویسنده 6 روز قبل
1

موجب افزایش سلطه آمریکا بر ایران و وابستگی بیشتر سیاسی و اقتصادی کشور ما به بیگانگان میشد

برای پاسخ کلیک کنید