هم اکنون ریس جمهور کشور ما چه کسی است؟ وزیر آموزش و پرورش کیست؟ صفحه 53 مطالعات اجتماعی پنجم

نویسنده

من جواب میخام نه اینکه جواب بدم

ناشناس

نخیر

ناشناس

می خواهم به شما غیر از این مو ضوع چیزی بگویمشما جواب سوال را می دهید و بعد به ما می گویید ما جواب سوال را بنویسیم از روی اطلاعاتی که داریماین که تقلب حساب می شودبا تشکر

ناشناس

شما درست میگید

اگه خوشم بیاد پیام میزارم

اسم رـٔیس جمهور آقای آقای رئیسی

و من آموزش پرورش رو نمیدونم😔

جواب فعالیت صفحه ۵۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم هم اکنون ریس جمهور کشور ما چه کسی است؟ وزیر آموزش و پرورش کیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : روحانی. محسن حاجی میرزایی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
امنه 1 ماه قبل
1

آقای دکتر حسن روحانی

مرد شب 11 ماه قبل
-1

سام

اگه خوشم بیاد پیام میزارم 12 ماه قبل
2

جناب آقای رئیسی و وزیر وزیر آموزش و پرورش جناب آقای یوسف نوری

اگه خوشم بیاد پیام میزارم 12 ماه قبل
1

رئیس جمهور جناب آقای ابراهیم رئیسی و وزیر آموزش و پرورش آقای یوسف نوری ❤️♥️♥️♥️♥️♥️🖤

اگه خوشم بیاد پیام میزارم 12 ماه قبل
3

اسم رـٔیس جمهور آقای آقای رئیسی

و من آموزش پرورش رو نمیدونم😔

نویسنده 1 سال قبل
6

من جواب میخام نه اینکه جواب بدم

السا 1 سال قبل
0

سسس

ناشناس 1 سال قبل
4

نخیر

دنیا 1 سال قبل
-2

نخیر

ناشناس 1 سال قبل
3

می خواهم به شما غیر از این مو ضوع چیزی بگویمشما جواب سوال را می دهید و بعد به ما می گویید ما جواب سوال را بنویسیم از روی اطلاعاتی که داریماین که تقلب حساب می شودبا تشکر

3
ناشناس 1 سال قبل

شما درست میگید

جانان💙 1 سال قبل
-1

می خواهم به شما غیر از این مو ضوع چیزی بگویمشما جواب سوال را می دهید و بعد به ما می گویید ما جواب سوال را بنویسیم از روی اطلاعاتی که داریماین که تقلب حساب می شودبا تشکر

برای پاسخ کلیک کنید