هم اکنون ریس جمهور کشور ما چه کسی است؟ وزیر آموزش و پرورش کیست؟ صفحه 53 مطالعات اجتماعی پنجم

نویسنده

من جواب میخام نه اینکه جواب بدم

ناشناس

نخیر

اگه خوشم بیاد پیام میزارم

رئیس جمهور جناب آقای ابراهیم رئیسی و وزیر آموزش و پرورش آقای یوسف نوری ❤️♥️♥️♥️♥️♥️🖤

جواب فعالیت صفحه ۵۳ کتاب مطالعات اجتماعی پایه پنجم هم اکنون ریس جمهور کشور ما چه کسی است؟ وزیر آموزش و پرورش کیست؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : روحانی. محسن حاجی میرزایی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
امنه 2 سال قبل
-1

آقای دکتر حسن روحانی

مرد شب 2 سال قبل
1

سام

اگه خوشم بیاد پیام میزارم 2 سال قبل
2

جناب آقای رئیسی و وزیر وزیر آموزش و پرورش جناب آقای یوسف نوری

اگه خوشم بیاد پیام میزارم 2 سال قبل
4

رئیس جمهور جناب آقای ابراهیم رئیسی و وزیر آموزش و پرورش آقای یوسف نوری ❤️♥️♥️♥️♥️♥️🖤

اگه خوشم بیاد پیام میزارم 2 سال قبل
1

اسم رـٔیس جمهور آقای آقای رئیسی

و من آموزش پرورش رو نمیدونم😔

نویسنده 3 سال قبل
7

من جواب میخام نه اینکه جواب بدم

السا 3 سال قبل
0

سسس

ناشناس 3 سال قبل
4

نخیر

ناشناس 3 سال قبل
1

می خواهم به شما غیر از این مو ضوع چیزی بگویمشما جواب سوال را می دهید و بعد به ما می گویید ما جواب سوال را بنویسیم از روی اطلاعاتی که داریماین که تقلب حساب می شودبا تشکر

2
ناشناس 2 سال قبل

شما درست میگید

جانان💙 3 سال قبل
1

می خواهم به شما غیر از این مو ضوع چیزی بگویمشما جواب سوال را می دهید و بعد به ما می گویید ما جواب سوال را بنویسیم از روی اطلاعاتی که داریماین که تقلب حساب می شودبا تشکر

برای پاسخ کلیک کنید