هدف اختراع و نوآوری جابربن حیان چه بود چیست صفحه 4 کتاب کار و فناوری هفتم

ن

چرامطلب روکامل نمیدین

سبحان

زکریای رازی الکل رو کشف کرد نه جابر این حیان در ضمن الکل کشفه نه اختراع

نویسنده

استفاده از لعاب برای دوام بیشتر

جواب پاسخ جدول صفحه ۴ کتاب کار و فناوری هفتم هدف اختراع و نوآوری جابربن حیان چه بود چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

اختراع و نو آوری جابر بن حیان

هدف اختراع و نو آوری جابر بن حیان

اختراع و نوآوری : ظروف سفالی براق هدف اختراع و نوآوری : استفاده از لعاب برای دوام بیشتر
اختراع و نوآوری : قلم نوری هدف اختراع و نوآوری : امکان خواندن در تاریکی

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 ماه قبل
2

اختراع جابربن حیان

ناشناس 2 ماه قبل
-1

چی بگم؟

زهره 2 ماه قبل
1

اختراع جابربن حیان چه بود و هدفش از اختراع چه بود

ناشناس 2 ماه قبل
-1

درسن

پویا 2 ماه قبل
-1

بد نیست

ناشناس 2 ماه قبل
0

ماخو نفهمیدم

ااااااا 2 ماه قبل
0

خیلی مسخره است😒

یه آرمی طرفدار BTS 2 ماه قبل
1

جواب کجاس ؟ :|

2
... 2 ماه قبل

چرت نگو :|

ناشناس 10 ماه قبل
2

خوارزمی

ن 11 ماه قبل
15

چرامطلب روکامل نمیدین

نویسنده 11 ماه قبل
4

استفاده از لعاب برای دوام بیشتر

سبحان 11 ماه قبل
5

زکریای رازی الکل رو کشف کرد نه جابر این حیان در ضمن الکل کشفه نه اختراع

خلجی 11 ماه قبل
1

چرا مطلب کامل نمیزارین باج میخواین

برای پاسخ کلیک کنید