هنگامی که با شانه پلاستیکی موهای خشک و تمیز را شانه می کنید رشته های مو به دنبال شانه کشیده می شوند صفحه 77 علوم هشتم

آرمان

منم الان دنبال جواب همین سوالم

نویسنده

وقتی که شانه پلاستیکی را با موهای خشک و تمیز مالش میدهیم شانه بار……وموبار……پیدا میکند

پری

چون بار مو مثبت و شانه پلاستیکی منفی است و بار های ناهم نام هم را جذب می‌کنند برای همین به هم جذب می شوند متوجه شدی عزیزم ؟

جواب فعالیت صفحه ۷۷ کتاب علوم تجربی پایه هشتم هنگامی که با شانه پلاستیکی موهای خشک و تمیز را شانه می کنید رشته های مو به دنبال شانه کشیده می شوند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : در اثر مالش، یک جسم الکترون از دست داده مثبت شده وجسم دیگر الکترون می گیرد منفی می شود اجسامی که بار مثبت ومنفی دارند همدیگر را می ربایند.
شانه پلاستیکی در اثر مالش دارای بار منفی می شود مولکول های آب نیز دارای یک سر مثبت هستند که جذب شانه می شوند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
بتو چه نمیخوام اسمم و بگم 1 سال قبل
0

گی بود گی

بتو چه نمیخوام اسمم و بگم 1 سال قبل
0

گی بود گی

بتو چه نمیخوام اسمم و بگم 1 سال قبل
0

گی بود هیچی گی گی بوره شما هفت جد و اقبا رو

نویسنده 3 سال قبل
6

وقتی که شانه پلاستیکی را با موهای خشک و تمیز مالش میدهیم شانه بار……وموبار……پیدا میکند

1
عزیزی 2 سال قبل

شانه منفی و مو مثبت

F_k 3 سال قبل
0

وقتی موهای خودرا شانه میکنیم چرا موها به دنبال شانه کشیده میشود؟؟؟خواهشن بگید

3
پری 2 سال قبل

چون بار مو مثبت و شانه پلاستیکی منفی است و بار های ناهم نام هم را جذب می‌کنند برای همین به هم جذب می شوند متوجه شدی عزیزم ؟

7
آرمان 3 سال قبل

منم الان دنبال جواب همین سوالم

برای پاسخ کلیک کنید