واژه معادل کلمه قطع کردن مقرری صفحه 15 فارسی دوازدهم

ناشناس

قطع کردن روزی

جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی صفحه ۱۵ کتاب فارسی پایه دوازدهم واژه معادل کلمه قطع کردن مقرری از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نبرد

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
-1

بله

ارمين طرفي 2 سال قبل
2

معناي واژهي معادل قطع كردن مقرري

-1
ارمين طرفي 2 سال قبل

يعني قطع كردن رزق روزي يا قطع كردن راه كسي

sarina 2 سال قبل
0

وظیفه بریدن

ناشناس 2 سال قبل
0

قطع حقوق

ناشناس 2 سال قبل
3

قطع کردن روزی

نویسنده 2 سال قبل
0

بد بذ

نویسنده 2 سال قبل
-1

نمیدونم

نگار 2 سال قبل
1

مقرری که تو معنی واژگان کتاب شد روزی قطع کردن ینی قطع روزی ؟ 🤔💔

-1
ارمين طرفي 2 سال قبل

يعني قطع كردن رزق روزي يا قطع راهكسي

ناشناس 2 سال قبل
-1

اون انابت هست عزیز

هادی کریمی 2 سال قبل
-1

خوب است

Fatemeh 2 سال قبل
-1

نبرد

-1
کالی 2 سال قبل

نه بابا

نویسنده 2 سال قبل
-2

نبرد

کالی 2 سال قبل
-1

قطع مقرر یعنی نمیدونم😂

برای پاسخ کلیک کنید