واژه معادل کلمه قطع کردن مقرری صفحه 15 فارسی دوازدهم

جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی صفحه ۱۵ کتاب فارسی پایه دوازدهم واژه معادل کلمه قطع کردن مقرری از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نبرد

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ارمين طرفي 20 روز قبل
1

معناي واژهي معادل قطع كردن مقرري

1
ارمين طرفي 20 روز قبل

يعني قطع كردن رزق روزي يا قطع كردن راه كسي

sarina 8 ماه قبل
1

وظیفه بریدن

ناشناس 8 ماه قبل
1

قطع حقوق

ناشناس 8 ماه قبل
1

قطع کردن روزی

نویسنده 8 ماه قبل
0

بد بذ

نویسنده 8 ماه قبل
1

نمیدونم

نگار 8 ماه قبل
2

مقرری که تو معنی واژگان کتاب شد روزی قطع کردن ینی قطع روزی ؟ 🤔💔

0
ارمين طرفي 20 روز قبل

يعني قطع كردن رزق روزي يا قطع راهكسي

ناشناس 8 ماه قبل
0

اون انابت هست عزیز

هادی کریمی 8 ماه قبل
1

خوب است

Fatemeh 8 ماه قبل
1

نبرد

-1
کالی 8 ماه قبل

نه بابا

نویسنده 8 ماه قبل
-1

نبرد

کالی 8 ماه قبل
0

قطع مقرر یعنی نمیدونم😂

برای پاسخ کلیک کنید