وطن چگونه میتواند نگهبان وجود ما باشد صفحه 52 فارسی ششم

نویسنده

ما همه چیز را از وطن خود داریم وهمیشه به ان افتخار می کنیم

نویسنده

ما هویت خودمان را از وطن خود میگیریم و آرمان های خود را بر اساس این هویت می سازیم اگر وطن ما این هویت را از دست بدهد در واقع ما هویت خود را از دست داده ایم.

جواب درک مطلب صفحه ۵۲ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم وطن چگونه میتواند نگهبان وجود ما باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ما هویّت فرهنگی و تاریخی خود را از وطن خود میگیریم و آرمان های خود را بر اساس این هویّت می سازیم اگر وطن ما این هویّت را از دست بدهد در واقع ما هویت خود را از دست داده ایم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
جان 1 سال قبل
2

وطن حاوی هویت آرمان ها فرهنگ و تاریخ ماست که تمام وجود ما با آن شکل گرفته ایت.

ناصر 2 سال قبل
-1

عالی

نویسنده 2 سال قبل
5

ما هویت خودمان را از وطن خود میگیریم و آرمان های خود را بر اساس این هویت می سازیم اگر وطن ما این هویت را از دست بدهد در واقع ما هویت خود را از دست داده ایم.

نویسنده 2 سال قبل
2

به کمک سربازان وطن و خودمان وطن راحتی امنی میکنیم. رومینا زینیوند

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
2

ما باید هویت وطنمان را حفظ کنیم زیرا ما متولد ایرانیم و باید از دلو جون از وطنمان دفاعکنیم تا وطن از ما دفاع کند

ستایش 2 سال قبل
-2

عالی است⭐⭐

نویسنده 2 سال قبل
5

ما همه چیز را از وطن خود داریم وهمیشه به ان افتخار می کنیم

عالی 2 سال قبل
0

وطن در زنده هویت فرهنگ ما را دارد

برای پاسخ کلیک کنید