وطن چگونه میتواند نگهبان وجود ما باشد صفحه 52 فارسی ششم

نویسنده

ما همه چیز را از وطن خود داریم وهمیشه به ان افتخار می کنیم

نویسنده

ما هویت خودمان را از وطن خود میگیریم و آرمان های خود را بر اساس این هویت می سازیم اگر وطن ما این هویت را از دست بدهد در واقع ما هویت خود را از دست داده ایم.

نویسنده

به کمک سربازان وطن و خودمان وطن راحتی امنی میکنیم. رومینا زینیوند

جواب درک مطلب صفحه ۵۲ کتاب ادبیات فارسی پایه ششم وطن چگونه میتواند نگهبان وجود ما باشد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : ما هویّت فرهنگی و تاریخی خود را از وطن خود میگیریم و آرمان های خود را بر اساس این هویّت می سازیم اگر وطن ما این هویّت را از دست بدهد در واقع ما هویت خود را از دست داده ایم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناصر 5 روز قبل
0

عالی

نویسنده 5 روز قبل
4

ما هویت خودمان را از وطن خود میگیریم و آرمان های خود را بر اساس این هویت می سازیم اگر وطن ما این هویت را از دست بدهد در واقع ما هویت خود را از دست داده ایم.

نویسنده 5 روز قبل
3

به کمک سربازان وطن و خودمان وطن راحتی امنی میکنیم. رومینا زینیوند

نویسنده 5 روز قبل
2

عالی

نویسنده 5 روز قبل
1

ما باید هویت وطنمان را حفظ کنیم زیرا ما متولد ایرانیم و باید از دلو جون از وطنمان دفاعکنیم تا وطن از ما دفاع کند

ستایش 5 روز قبل
1

عالی است⭐⭐

نویسنده 5 روز قبل
4

ما همه چیز را از وطن خود داریم وهمیشه به ان افتخار می کنیم

یه بنده خدا 5 روز قبل
-1

وطن در برازنده هویت آرمان و فرهنگ ما نقش موثر دارد

عالی 5 روز قبل
2

وطن در زنده هویت فرهنگ ما را دارد

درارار 5 روز قبل
-2

اوداد

نویسنده 5 روز قبل
-1

مبادباا

برای پاسخ کلیک کنید