واقعیت ها و حقایقی که به وسیله حواس پنجگانه از آنها آگاه نمیشویم چند مورد نام ببرید چگونه می توان درباره آنها شناخت پیدا کرد صفحه 66 تفکر و سبک زندگی هفتم

نیایش

خیلی چیز ها واقعیت ها و…. را نمیتوان با هواس پنجگانه فهمید چون آنهارا باید درک کنیم و با قلبمون و احساسی که داریم درک کنیم .مثل وجود فرشتگان ما فرشتگان را نمیبینیم ولی به وجود داشتن آنها اعتقاد داریم یعنی با احساساتمان آن را درک میکنیم

من ممه هستم

وجود خداوند

فاطی

وجودخداوند رو نمیتونیم بوسیله حواس پنجگانه درک کنیم وفقط باقلبمون میتونیم وجود ان رو حس کنیم

نویسنده

وجود خدا رو نمی تونیم با حواس پنجگانه حس کنیم فقط با قلبمون

جواب فعالیت تکمیلی در کلاس صفحه ۶۶ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هفتم واقعیت ها و حقایقی که به وسیله حواس پنجگانه از آنها آگاه نمیشویم چند مورد نام ببرید چگونه می توان درباره آنها شناخت پیدا کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

فاطی : وجودخداوند رو نمیتونیم بوسیله حواس پنجگانه درک کنیم وفقط باقلبمون میتونیم وجود ان رو حس کنیم.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 روز قبل
2

به وسیله کر بودن

ناشناس 1 روز قبل
-1

لطفا جواب ها را بدهید

بی نام 1 روز قبل
2

لطفا جواب ها را بدهید

کوثر 1 روز قبل
1

خواهش میکنم و لطفا جواب بدید

فاطی 1 روز قبل
4

وجودخداوند رو نمیتونیم بوسیله حواس پنجگانه درک کنیم وفقط باقلبمون میتونیم وجود ان رو حس کنیم

محمد حسین 1 روز قبل
0

وجود خداوند را نمیتوانیم با استفاده از حواس پنجگانه درک کنیم بلکه فقط با قلبمان میتوانیم وجود آن را حس کنیم.

ناشناس 1 روز قبل
-1

مثل هوا، گرماوسرما، ترس ، باد ، درداینها رو نمیتونیم با چشم ببینیم با استفاده از عقل میفهمیم

. 1 روز قبل
-1

هوا، گرماوسرما،باد ،درد، ترس،اینها رو نمیتونیم با چشم ببینیم با استفاده از عقل می فهمیم

ناشناس 1 روز قبل
-1

هوا ، گرما، سرما، درد، باد، ترساینها رو نمیتونیم با چشم ببینیم با استفاده از عقل می فهمیم

محمد مرتضایی 1 روز قبل
-1

واقیعت حقایقی وجود دارند به وسیله حواس پنجگانه آنها نمی شویم چند مورد نام ببرید آنها آشنا پیدا کردچیست

نویسنده 1 روز قبل
1

نیروی جاذبه و الکتریسیته را هم به وسیله حواس پنج گانه نمیتوان فهمید

فاطمه چگینی 1 روز قبل
2

چرا جواب نداره

نویسنده 1 روز قبل
-1

هوا . باد . ترس . گرما و سرما

دوست 1 روز قبل
0

خدا ، درد ، ترس ،چون که ما این ها را با استفاده از درک و فهم خودمان می فهمیم

امیر 1 روز قبل
0

وجود خدا ایثار

نیایش 1 روز قبل
6

خیلی چیز ها واقعیت ها و…. را نمیتوان با هواس پنجگانه فهمید چون آنهارا باید درک کنیم و با قلبمون و احساسی که داریم درک کنیم .مثل وجود فرشتگان ما فرشتگان را نمیبینیم ولی به وجود داشتن آنها اعتقاد داریم یعنی با احساساتمان آن را درک میکنیم

ناشناس 1 روز قبل
-2

نمد واقعا نمد

4
من ممه هستم 1 روز قبل

وجود خداوند

ناشناس 1 روز قبل
1

خداهوا ترس

نویسنده 1 روز قبل
0

وجود عشق و محبت…نمیتوان آن را دید ، بو کرد ، شنید ، حس کرد و یا مزه کرد اما حقیقتی است که وجود داردآذین

نویسنده 1 روز قبل
3

وجود خدا رو نمی تونیم با حواس پنجگانه حس کنیم فقط با قلبمون

امیرعلی 1 روز قبل
-1

لطفا پاسخ بدید

نویسنده 1 روز قبل
1

وزان

نویسنده 1 روز قبل
1

نمیدوم

بهار 1 روز قبل
0

بویایی شنوایی لامسه مزه وجود فرشتگان و نیروی جاذبه الکتریسیته

نویسنده 1 روز قبل
1

بویایی شنوایی لامسه مزه وجود فرشتگان و نیروی جاذبه الکتریسیتهآرش جاویدی

نویسنده 1 روز قبل
-2

جواب نمیدونم

نویسنده 1 روز قبل
0

مهدی هستم

نویسنده 1 روز قبل
0

.

ریحان 1 روز قبل
0

لطفا جواب رو بزارید چون من باید یک تحقیق درباره ی این موضوع بنویسم

نویسنده 1 روز قبل
-1

کس ننه درس

برای پاسخ کلیک کنید