واکنش شاهزاده خانم به پاسخ باغبان چه بود صفحه 14 تفکر و سبک زندگی هشتم

نسیم

تعجب کرد- چون میدید که فقط باغبان نظر مخالف بقیه داشت

امیر

نمیدونم

فاطمه

باغبان با اینکه نا بینا بود حقیقت را گفت بدون اینکه از قدرت شاهزاده خانم بترسد ولی بقیه با اینکه میدونستن نقاشی شاهزاده قشنگ نیست ولی از ترس دروغ میگفتند

نویسنده

تعجب کرد .چون میدید باغبان نظر مخالف بقیه داشت .

فاطمه

باغبان با اینکه نا بینا بود حقیقت را گفت بدون اینکه از قدرت شاهزاده خانم بترسد ولی بقیه با اینکه میدونستن نقاشی شاهزاده قشنگ نیست ولی از ترس دروغ میگفتند

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۴ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم واکنش شاهزاده خانم به پاسخ باغبان چه بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم هرکی میدونه توی نظرات بفرسته.

نسیم : تعجب کرد – چون میدید که فقط باغبان نظر مخالف بقیه داشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 30 روز قبل
0

شاهزاده خانم به کارش پی برد

نسیم 11 ماه قبل
12

تعجب کرد- چون میدید که فقط باغبان نظر مخالف بقیه داشت

ناشناس 11 ماه قبل
0

واکنش شاهزاده خانم ب پاسخ ب باغبان چ بود چرا صفحه ی ۱۴ تفکر

8
فاطمه 11 ماه قبل

باغبان با اینکه نا بینا بود حقیقت را گفت بدون اینکه از قدرت شاهزاده خانم بترسد ولی بقیه با اینکه میدونستن نقاشی شاهزاده قشنگ نیست ولی از ترس دروغ میگفتند

-1
ناشناس 11 ماه قبل

ممنونم خیلی عالیه

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم به خدا

ناشناس 11 ماه قبل
5

والاه نمیدونم😂

الهام 11 ماه قبل
0

خوب

ناشناس 11 ماه قبل
4

نمی دونمب پیر ب پیغمبر نمی دونم 😭😭

محمد 11 ماه قبل
5

شاهزاده ناراحت بود از جواب باغبان

سلام 11 ماه قبل
-1

آن

نویسنده 11 ماه قبل
6

نمیدانم😓

فاطمه 11 ماه قبل
7

باغبان با اینکه نا بینا بود حقیقت را گفت بدون اینکه از قدرت شاهزاده خانم بترسد ولی بقیه با اینکه میدونستن نقاشی شاهزاده قشنگ نیست ولی از ترس دروغ میگفتند

امیر 11 ماه قبل
8

نمیدونم

مریم 11 ماه قبل
3

نمیدونم والا🤔

سلام😂😂😂😂 11 ماه قبل
4

نمیدونم😭😭😭😭😭😭

ناشناس 11 ماه قبل
4

خوب

نویسنده 11 ماه قبل
4

تعجب کرد

نویسنده 11 ماه قبل
1

واکنش شاهزاده خانم به پاسخ باغبان چه بود

نویسنده 11 ماه قبل
6

تعجب کرد چون میدید که فقط باغبان نظر مخالف بقیه داشت

نویسنده 11 ماه قبل
7

تعجب کرد .چون میدید باغبان نظر مخالف بقیه داشت .

نویسنده 11 ماه قبل
0

واکنش آن این بود که باغبان چطوری نظره همه را جلب می کند و برای همین واکنش شاهزاده خانوم این بود

ناشناس 11 ماه قبل
0

راه دستیابی به حقیقت چیست تفکر هشتم درس 2 لطفا یک جواب بده

ناشناس 11 ماه قبل
0

عالب

نویسنده 11 ماه قبل
0

شاهزاده خانم تعجب کرد چون میدید که فقط باغبان نظرش مخالف بقیه افراد بودکوثر ابراهیمیان اقدم

نویسنده 11 ماه قبل
0

قاغلتنبب

برای پاسخ کلیک کنید