واکنش شاهزاده خانم به پاسخ باغبان چه بود صفحه 14 تفکر و سبک زندگی هشتم

نسیم

تعجب کرد- چون میدید که فقط باغبان نظر مخالف بقیه داشت

امیر

نمیدونم

فاطمه

باغبان با اینکه نا بینا بود حقیقت را گفت بدون اینکه از قدرت شاهزاده خانم بترسد ولی بقیه با اینکه میدونستن نقاشی شاهزاده قشنگ نیست ولی از ترس دروغ میگفتند

نویسنده

تعجب کرد .چون میدید باغبان نظر مخالف بقیه داشت .

فاطمه

باغبان با اینکه نا بینا بود حقیقت را گفت بدون اینکه از قدرت شاهزاده خانم بترسد ولی بقیه با اینکه میدونستن نقاشی شاهزاده قشنگ نیست ولی از ترس دروغ میگفتند

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۴ کتاب تفکر و سبک زندگی پایه هشتم واکنش شاهزاده خانم به پاسخ باغبان چه بود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمی دونم هرکی میدونه توی نظرات بفرسته.

نسیم : تعجب کرد – چون میدید که فقط باغبان نظر مخالف بقیه داشت.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

شاهزاده خانم به کارش پی برد

نسیم 2 سال قبل
12

تعجب کرد- چون میدید که فقط باغبان نظر مخالف بقیه داشت

ناشناس 2 سال قبل
0

واکنش شاهزاده خانم ب پاسخ ب باغبان چ بود چرا صفحه ی ۱۴ تفکر

8
فاطمه 2 سال قبل

باغبان با اینکه نا بینا بود حقیقت را گفت بدون اینکه از قدرت شاهزاده خانم بترسد ولی بقیه با اینکه میدونستن نقاشی شاهزاده قشنگ نیست ولی از ترس دروغ میگفتند

-1
ناشناس 2 سال قبل

ممنونم خیلی عالیه

نویسنده 2 سال قبل
0

نمیدونم به خدا

ناشناس 2 سال قبل
5

والاه نمیدونم😂

الهام 2 سال قبل
0

خوب

ناشناس 2 سال قبل
4

نمی دونمب پیر ب پیغمبر نمی دونم 😭😭

محمد 2 سال قبل
5

شاهزاده ناراحت بود از جواب باغبان

سلام 2 سال قبل
-1

آن

نویسنده 2 سال قبل
6

نمیدانم😓

فاطمه 2 سال قبل
7

باغبان با اینکه نا بینا بود حقیقت را گفت بدون اینکه از قدرت شاهزاده خانم بترسد ولی بقیه با اینکه میدونستن نقاشی شاهزاده قشنگ نیست ولی از ترس دروغ میگفتند

امیر 2 سال قبل
8

نمیدونم

مریم 2 سال قبل
3

نمیدونم والا🤔

سلام😂😂😂😂 2 سال قبل
4

نمیدونم😭😭😭😭😭😭

ناشناس 2 سال قبل
4

خوب

نویسنده 2 سال قبل
4

تعجب کرد

نویسنده 2 سال قبل
1

واکنش شاهزاده خانم به پاسخ باغبان چه بود

نویسنده 2 سال قبل
6

تعجب کرد چون میدید که فقط باغبان نظر مخالف بقیه داشت

نویسنده 2 سال قبل
7

تعجب کرد .چون میدید باغبان نظر مخالف بقیه داشت .

نویسنده 2 سال قبل
0

واکنش آن این بود که باغبان چطوری نظره همه را جلب می کند و برای همین واکنش شاهزاده خانوم این بود

ناشناس 2 سال قبل
0

راه دستیابی به حقیقت چیست تفکر هشتم درس 2 لطفا یک جواب بده

ناشناس 2 سال قبل
0

عالب

نویسنده 2 سال قبل
0

شاهزاده خانم تعجب کرد چون میدید که فقط باغبان نظرش مخالف بقیه افراد بودکوثر ابراهیمیان اقدم

نویسنده 2 سال قبل
0

قاغلتنبب

برای پاسخ کلیک کنید