وزش کدام یک از بادها کشور مارا تحت تاثیر قرار میدهد صفحه 12 مطالعات اجتماعی هشتم

حسن شمس الدینی

بادهای مدیترانه ای

آوا

باد های باران اور مدیترانه ای

نویسنده

موسمی

جواب فعالیت صفحه ۱۲ کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم وزش کدام یک از بادها کشور مارا تحت تاثیر قرار میدهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : 1) بادهای غربی 2) بادهای مدیترانه ای 3) بادهای گرم و خشک جنوب وجنوب غربی 4) بادهای موسمی در قسمت کوچکی از جنوب شرقی کشور.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
-1

امیرزا مرحله ۴۳۷ به بعد

دلذوبناعزوذاژرنا 2 سال قبل
0

4

حسن شمس الدینی 2 سال قبل
6

بادهای مدیترانه ای

آوا 2 سال قبل
4

باد های باران اور مدیترانه ای

نویسنده 2 سال قبل
3

موسمی

نویسنده 2 سال قبل
0

۰

نویسنده 2 سال قبل
0

وزش باد

نویسنده 2 سال قبل
1

۲

نویسنده 2 سال قبل
0

ن

ناشناس 2 سال قبل
1

موسمی

نویسنده 2 سال قبل
-2

باران آور

نویسنده 2 سال قبل
1

باد های مدیترانه ای عباس امیری منش

نویسنده 2 سال قبل
-1

ه

نویسنده 2 سال قبل
0

باد های باران آور مدیترانه ای

نویسنده 2 سال قبل
-1

ل

نویسنده 2 سال قبل
0

خیلی دوست دارم عالی است

علی رضا علی پور 2 سال قبل
-1

۱. بادهای عربی از اقیانوس اطلس در فصل زمستان ۲. باد های موسمی از اقیانوس آرام و هند در تابستان ۳ بادهای مدیترانه ای از سمت دریای مدیترانه در زمستان

نویسنده 2 سال قبل
0

کواد

نویسنده 2 سال قبل
0

وزش کدام باد ها کشور ایران را تحت تاثیر قرار میدهد

نویسنده 2 سال قبل
0

ع

نویسنده 2 سال قبل
1

مدیترانه ای

برای پاسخ کلیک کنید