وقتی چراخ قوه یا اسباب بازی متحرک را به کار می اندازید انرژی ذخیره شده در باتری به چه شکل هایی از انرژی تبدیل میشود صفحه 73 علوم ششم

جواب فکر کنید صفحه ۷۳ کتاب علوم تجربی پایه ششم وقتی چراخ قوه یا اسباب بازی متحرک را به کار می اندازید انرژی ذخیره شده در باتری به چه شکل هایی از انرژی تبدیل میشود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حرکتی.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
1

غ

پرند 1 سال قبل
2

انرژی ذخیره ای به صوتی و حرکتی و نوری

ناشناس 2 سال قبل
-1

وقتی چراغ قوه یااسبابازی متحرک را به کار می اندازید انرژی ذخیره شده درباتری به چه شکل هایی از انرژی تبدیل می شود

متین نوروزی 2 سال قبل
-2

شیمیایی الکتریکی حرکتی صوتی

ناشناس 2 سال قبل
2

انرژی حرکتی

معصومه قاسمی 3 سال قبل
-1

وقتی چرا قوه یا اباب بازی متحرک کاری می اندازید تغیر انرژی مشاهده میکنین بگویید

ناشناس 3 سال قبل
-1

حرکتی

برای پاسخ کلیک کنید