وضعیت کشور را قبل و بعد از انقلاب در عرصه های مختلف مقایسه کنید صفحه 106 پیام های آسمان نهم

نویسنده

نمره ايران به لحاظ شاخص توسعه انساني از 567/ 0 در سال 1990به 766/ 0 در سال 2014 بهبود يافته است. (بهبود رتبه از 92 به 69)ايران از حيث ميزان افزايش شاخص توسعه انساني طي دوره 2014-1990 پس از کشورهاي رواندا و چين در رتبه سوم جهان قرار گرفته است.اميد به زندگي ايران از 1/ 54 سال در 1980 به 4/ 75 سال در 2014 افزايش يافته است. (بهبود رتبه از 142 به 63)ايران از حيث ميزان افزايش شاخص اميد به زندگي طي دوره 2014-1980 دررتبه هفتم جهان قرار گرفته است.ميانگين سال هاي تحصيل ايران از 3/ 2 سال در 1980به 2/ 8 سال در 2014 افزايش يافته است. (بهبود رتبه از 109 به 100)ايران از حيث ميزان افزايش ميانگين سال هاي تحصيل طي دوره 2014- 1980 در رتبه پنجم جهان قرار گرفته است.سال هاي مورد انتظار تحصيل در ايران از 2/ 9 سال در 1990به 1/ 15 در 2014 افزايش يافته است. (بهبود رتبه از 114 به 45)ايران از حيث ميزان افزايش سال هاي مورد انتظار تحصيل طي دوره 2014-1990 در رتبه ششم جهان قرار گرفته است.نرخ مرگ ومير کودکان (در هر 1000تولد) در ايران از1/ 44 در سال 1990 به 4/ 14 در سال 2013 بهبود يافته است. (بهبود رتبه از 109 به 92)بهبود توزيع درآمد، کاهش ضريب جيني از 4360/ 0 در سال 1357 به 3988/ 0 در سال 1394احداث شهرک های صنعتی متعدد در حاشیه شهرهای کشورساخت مجموعه هاي تولیدی در روستاهای که به یک برنامه مستمر تبدیل شده است.علاوه بر افزایش تعداد کارخانجات، افزايش تنوع محصولات توليدي و رشد صادراتافزایش قابل توجه تولید فولاد از نیم میلیون تن قبل از انقلاب به ۳۸ میلیون تن در سال و کسب رتبه ۱۴ جهانیافزایش تولید سیمان از ۳/ ۶ میلیون تن به حدود ۸۰ میلیون تنافزایش تولیدات معدنی از ۲۰ میلیون تن به ۲۲۰ میلیون تنافزایش و توسعه تولید و صادرات خودرو با انواع خودروهای سبک و سنگینافزایش و توسعه انواع کارخانجات لوازم خانگی و صنعتی و دهها مورد مشابه

نویسنده

بعد انقلاب تغییرات و پیشرفت های زیادی روی دادمثل:ااز نظر نظامی ایران الان بهترین موشک ها را می تواند بدون کمک از دیگران بسازد

سیده فاطمه هاشمی

قبل از انقلاب مردم آزادی عمل نداشتند و یک جورهایی حکومت دیکتاتوری حاکم بود و بیگانگان در کشور ما نفوذ زیادی داشتند و منابع ما به غارت می رفت همچنین در قبل از انقلاب به حکومت اسلامی اهمیت چندانی نمیدادند و حتی قصد نابودی اسلام را داشتند ولی پس از انقلاب همه اینها تغییر کرد و حکومت اسلامی حاکم است

سحر

زمینه علمی؟

ناشناس

در قبل از انقلاب اوضاع کشور چندان خوب نبود و حجاب از سر زنان با زور و اجبار بر داشته شده بود و ساواک نیز به مردم رحم نمی کرد و هرکس که انقلابی بود را ب شدت مجازات میکرد و بعد از انقلاب شرایط فرق کرد و کشور از همه نظر رشد کرد

جواب پیشنهاد صفحه ۱۰۶ کتاب پیام های آسمان پایه نهم وضعیت کشور را قبل و بعد از انقلاب در عرصه های مختلف مقایسه کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

علمی نظامی پزشکی صنعتی مشارکت مردم در سرنوشت کشور آزادی بیان اقتدار سیاسی اقتصادی.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

زهرا محمدی : در قبل انقلاب همچنین وضعیت شاهی ادامه داشت و حجاب نبود ودر بعدانقلاب ک ارامش برای زنان است و دیگر نمتوانند به اجبار چادر را از سرزنان ایران در کند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
سحر 1 سال قبل
6

زمینه علمی؟

ناشناس 2 سال قبل
-1

ازز

نویسنده 2 سال قبل
23

بعد انقلاب تغییرات و پیشرفت های زیادی روی دادمثل:ااز نظر نظامی ایران الان بهترین موشک ها را می تواند بدون کمک از دیگران بسازد

۰ 2 سال قبل
-2

😶

ناشناس 2 سال قبل
5

در قبل از انقلاب اوضاع کشور چندان خوب نبود و حجاب از سر زنان با زور و اجبار بر داشته شده بود و ساواک نیز به مردم رحم نمی کرد و هرکس که انقلابی بود را ب شدت مجازات میکرد و بعد از انقلاب شرایط فرق کرد و کشور از همه نظر رشد کرد

-2
Dina 2 سال قبل

عالی

نویسنده 2 سال قبل
25

نمره ايران به لحاظ شاخص توسعه انساني از 567/ 0 در سال 1990به 766/ 0 در سال 2014 بهبود يافته است. (بهبود رتبه از 92 به 69)ايران از حيث ميزان افزايش شاخص توسعه انساني طي دوره 2014-1990 پس از کشورهاي رواندا و چين در رتبه سوم جهان قرار گرفته است.اميد به زندگي ايران از 1/ 54 سال در 1980 به 4/ 75 سال در 2014 افزايش يافته است. (بهبود رتبه از 142 به 63)ايران از حيث ميزان افزايش شاخص اميد به زندگي طي دوره 2014-1980 دررتبه هفتم جهان قرار گرفته است.ميانگين سال هاي تحصيل ايران از 3/ 2 سال در 1980به 2/ 8 سال در 2014 افزايش يافته است. (بهبود رتبه از 109 به 100)ايران از حيث ميزان افزايش ميانگين سال هاي تحصيل طي دوره 2014- 1980 در رتبه پنجم جهان قرار گرفته است.سال هاي مورد انتظار تحصيل در ايران از 2/ 9 سال در 1990به 1/ 15 در 2014 افزايش يافته است. (بهبود رتبه از 114 به 45)ايران از حيث ميزان افزايش سال هاي مورد انتظار تحصيل طي دوره 2014-1990 در رتبه ششم جهان قرار گرفته است.نرخ مرگ ومير کودکان (در هر 1000تولد) در ايران از1/ 44 در سال 1990 به 4/ 14 در سال 2013 بهبود يافته است. (بهبود رتبه از 109 به 92)بهبود توزيع درآمد، کاهش ضريب جيني از 4360/ 0 در سال 1357 به 3988/ 0 در سال 1394احداث شهرک های صنعتی متعدد در حاشیه شهرهای کشورساخت مجموعه هاي تولیدی در روستاهای که به یک برنامه مستمر تبدیل شده است.علاوه بر افزایش تعداد کارخانجات، افزايش تنوع محصولات توليدي و رشد صادراتافزایش قابل توجه تولید فولاد از نیم میلیون تن قبل از انقلاب به ۳۸ میلیون تن در سال و کسب رتبه ۱۴ جهانیافزایش تولید سیمان از ۳/ ۶ میلیون تن به حدود ۸۰ میلیون تنافزایش تولیدات معدنی از ۲۰ میلیون تن به ۲۲۰ میلیون تنافزایش و توسعه تولید و صادرات خودرو با انواع خودروهای سبک و سنگینافزایش و توسعه انواع کارخانجات لوازم خانگی و صنعتی و دهها مورد مشابه

نویسنده 2 سال قبل
-1

..

عیسی علی زاده 2 سال قبل
0

توجه به حقوق زنان:در حالی كه رژیم پهلوی با تظاهر به الفاظ و عباراتی فریبنده نظیر آزادی، همگام به تمدن منحط غرب عملا سیاست خود را در راستای به ابتذال كشاندن زنان و تزلزل در بنیان خانواده ها پایه ریزی كرده بود، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه و عنایت به مقام رفیع زن و نقش و جایگاه ویژه آن در خانواده و اجتماع، توجه كافی به زن و حقوق او نموده و وی را از حمایت قانونی بیشتری برخوردار ساخته است.

سیده فاطمه هاشمی 2 سال قبل
6

قبل از انقلاب مردم آزادی عمل نداشتند و یک جورهایی حکومت دیکتاتوری حاکم بود و بیگانگان در کشور ما نفوذ زیادی داشتند و منابع ما به غارت می رفت همچنین در قبل از انقلاب به حکومت اسلامی اهمیت چندانی نمیدادند و حتی قصد نابودی اسلام را داشتند ولی پس از انقلاب همه اینها تغییر کرد و حکومت اسلامی حاکم است

1
امیرحسین 2 سال قبل

سلام خوبین؟ببخشید من در هیچ سایتی جواب را پیدا نکردممجبور شدم از متن شما کپی کنممن را ببخشید

ناشناس 2 سال قبل
1

قبل انقلاب همه چی خوب بود و مردم آزادانه زندگی میکردند

2
Modrs 2 سال قبل

بهتر برید سرچ کنید وضعیت ایران قبل انقلاب تا بفهمید و به دانشتون اضافه بشه

1
نگار 2 سال قبل

یکم مطلب بخونی و بی فکر حرف نزنی بهتره

نویسنده 2 سال قبل
-1

سلام

نویسنده 2 سال قبل
2

اگر میدونستم میومدم از تو سایت ببینم؟ امیر ارشان لیلاچیان

برای پاسخ کلیک کنید