واژه معادل کلمه به خدای تعالی بازگشتن صفحه 15 فارسی دوازدهم

نویسنده

معادل کلمه انابت

محمد

سلام ببخشید سوال داشتممعادل معنایی به خدای تعالی بازگشتن در درس اول چیست

انابت

فاطمه رعیت نژاد

جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی صفحه ۱۵ کتاب فارسی پایه دوازدهم واژه معادل کلمه به خدای تعالی بازگشتن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انابت

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
انابت 9 ماه قبل
4

فاطمه رعیت نژاد

نویسنده 9 ماه قبل
0

مردن محمد جواد مهدوی

0
محمد 9 ماه قبل

عالی

محمد 9 ماه قبل
0

سلام ببخشید سوال داشتممعادل معنایی به خدای تعالی بازگشتن در درس اول چیست

محمد 9 ماه قبل
4

سلام ببخشید سوال داشتممعادل معنایی به خدای تعالی بازگشتن در درس اول چیست

0
مریم محروم 4 ماه قبل

وازه معادل به خدای تعالی باز گشتن

ناشناس 9 ماه قبل
0

عاای

نویسنده 9 ماه قبل
0

عالی

محمد 9 ماه قبل
2

خیلی عالی و خوب است

نویسنده 9 ماه قبل
4

معادل کلمه انابت

نویسنده 9 ماه قبل
0

گوینده که بطی درآب روشنایی ستاره میدید پنداشت که ماهی است قصدی میکرد

کیمیا 9 ماه قبل
1

عالی بود

حسام محمد قلیزاده 9 ماه قبل
0

عالی

نویسنده 9 ماه قبل
0

۳

مریم پورمند 9 ماه قبل
-1

عالی.

غ 9 ماه قبل
1

⁦🙌🏻⁩⁦👌🏻⁩

برای پاسخ کلیک کنید