واژه معادل کلمه به خدای تعالی بازگشتن صفحه 15 فارسی دوازدهم

نویسنده

معادل کلمه انابت

ناشناس

بله

جواب کارگاه متن پژوهی قلمرو زبانی صفحه ۱۵ کتاب فارسی پایه دوازدهم واژه معادل کلمه به خدای تعالی بازگشتن از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : انابت

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 سال قبل
3

بله

انابت 2 سال قبل
0

فاطمه رعیت نژاد

نویسنده 2 سال قبل
1

مردن محمد جواد مهدوی

-1
محمد 2 سال قبل

عالی

محمد 2 سال قبل
0

سلام ببخشید سوال داشتممعادل معنایی به خدای تعالی بازگشتن در درس اول چیست

محمد 2 سال قبل
1

سلام ببخشید سوال داشتممعادل معنایی به خدای تعالی بازگشتن در درس اول چیست

ناشناس 2 سال قبل
0

عاای

نویسنده 2 سال قبل
0

عالی

محمد 2 سال قبل
2

خیلی عالی و خوب است

نویسنده 2 سال قبل
3

معادل کلمه انابت

نویسنده 2 سال قبل
0

گوینده که بطی درآب روشنایی ستاره میدید پنداشت که ماهی است قصدی میکرد

کیمیا 2 سال قبل
2

عالی بود

حسام محمد قلیزاده 2 سال قبل
0

عالی

نویسنده 2 سال قبل
0

۳

مریم پورمند 2 سال قبل
-1

عالی.

غ 2 سال قبل
1

⁦🙌🏻⁩⁦👌🏻⁩

برای پاسخ کلیک کنید