یک برگه کاغذی بردارید و با سرعت زیاد حرکت دهید چه اتفاقی می افتد چه نیرویی سبب خم شدن کاغد می شود صفحه 60 علوم ششم

نویسنده

کاغذ نواری به سمت بالا حرکت کرد نیروی بادفاطمه سراب مودب

زینب سادات موسوی

کاغذ به سمت بالا حرکت میکند و فشار هوا به وجود می اید

ونیروی مقاومت هوا وجود داردو

نویسنده

من بلد نیستم

بع تو چع ؟!

والا من امدم از شما میپرسم شما هم از ما 😐🤦🏼😂

جواب آزمایش کنید صفحه ۶۰ کتاب علوم تجربی پایه ششم یک برگه کاغذی بردارید و با سرعت زیاد حرکت دهید چه اتفاقی می افتد چه نیرویی سبب خم شدن کاغد می شود از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 1 سال قبل
0

تتا

بع تو چع ؟! 2 سال قبل
3

والا من امدم از شما میپرسم شما هم از ما 😐🤦🏼😂

زینب سادات موسوی 2 سال قبل
4

کاغذ به سمت بالا حرکت میکند و فشار هوا به وجود می اید

ونیروی مقاومت هوا وجود داردو

نویسنده 2 سال قبل
3

من بلد نیستم

نویسنده 2 سال قبل
2

نکس لود لطفا بیار

نویسنده 2 سال قبل
4

کاغذ نواری به سمت بالا حرکت کرد نیروی بادفاطمه سراب مودب

نویسنده 2 سال قبل
1

نیروی مقاومت هوا باعث کند شدن و خم شدن کاغذ می شودخانم حمیدی

نویسنده 2 سال قبل
0

سلام من خودمم نمی فهمم

ایسودا EXOL 2 سال قبل
0

من بلد نیستم

نویسنده 2 سال قبل
0

.

برای پاسخ کلیک کنید