وقتی که سلیمان مور را دید او به چه کاری مشغول بود؟ صفحه 132 فارسی پنجم

نویسنده

مور با سختی پایه ملخ را به سمته خانه حمل میکرد sasuke_y10

جواب درک مطلب صفحه ۱۳۲ کتاب ادبیات فارسی پنجم وقتی که سلیمان مور را دید او به چه کاری مشغول بود؟ از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : مورچه، به سختی و با زور زیاد پای ملخی را حمل می کرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 15 ساعت قبل
-1

وقتی که سلیمان مور رادیداو بچه کاری مشغول بود

نویسنده 15 ساعت قبل
0

وقتي كه سليمان مور راديداوبه نسيحت كردن شروع كرد اسم من اسماء

علیخان باقری 15 ساعت قبل
2

وقتی سلیمان مور را دید مشغول چی کاری بود

نویسنده 15 ساعت قبل
3

مور با سختی پایه ملخ را به سمته خانه حمل میکرد sasuke_y10

نویسنده 15 ساعت قبل
0

عالی

نویسنده 15 ساعت قبل
1

دانه میکاشت

نویسنده 15 ساعت قبل
0

مشق های درخاصتی خوش

برای پاسخ کلیک کنید