ویژگی های حضرت زهرا به زبان کودکانه صفحه 22 هدیه های آسمان پنجم

مریم کاوند

مادر امام حسین و امام حسن بود دختر پیامبر و زن حضرت علی بود

نویسنده

بخشنده _ فداکار_ بسیار با ایمان_ راستگو- صلح دوستدر مقابل ستمکاران می ایستاد_ صبور _با اخلاق _اشتباه دیگران می بخشد

Mm

صبور مهربان با حجاب

نویسنده

خوش اخلاق بود

شادی

سلام من شادی،۱۲ساله هستم من خیلی حضرت زهرا خیلی دوست دارم 🍭😍♥♥♥با ایمان و صبور و فداکار و راستگو♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

جواب گفت و گو کنید صفحه ۲۲ کتاب هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان ابتدایی ویژگی های حضرت زهرا به زبان کودکانه از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : بسیار مهربان و صبور بودند.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 9 ماه قبل
-1

با ایما راستگو مسلمان پاک دامنو راستگو سخن گفتن با فرشتگان الگوی زنان مؤمن مهربان با خوبی سخن گفتن

سلام من النا نیکدل هستم 9 ماه قبل
0

با ایمان

راستگو

مهربان

سلام من النا نیکدل هستم 9 ماه قبل
-1

زنی باایمان راستگو خوش اخلاقی بود

کوثر 9 ماه قبل
1

خدارا بسیار زیاد عبادت میکردند

ناشناس 9 ماه قبل
1

با ایمان بخشنده

مریم کاوند 11 ماه قبل
7

مادر امام حسین و امام حسن بود دختر پیامبر و زن حضرت علی بود

محمد 11 ماه قبل
1

بانویی مهربان وباحیاوالگوزنان عالم بود

محمد 11 ماه قبل
4

باداب وباحیاوالگوزنان عالم بود

شادی 1 سال قبل
4

سلام من شادی،۱۲ساله هستم من خیلی حضرت زهرا خیلی دوست دارم 🍭😍♥♥♥با ایمان و صبور و فداکار و راستگو♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

نویسنده 2 سال قبل
4

خوش اخلاق بود

Mm 2 سال قبل
5

صبور مهربان با حجاب

نویسنده 2 سال قبل
5

بخشنده _ فداکار_ بسیار با ایمان_ راستگو- صلح دوستدر مقابل ستمکاران می ایستاد_ صبور _با اخلاق _اشتباه دیگران می بخشد

ناشناس 2 سال قبل
2

بخشنده _ فداکار_ بسیار با ایمان_ راستگو- صلح دوستدر مقابل ستمکاران می ایستاد_ صبور _با اخلاق _اشتباه دیگران می بخشد

ناشناس 2 سال قبل
1

بخشنده _ فداکار_ بسیار با ایمان_ راستگو- صلح دوستدر مقابل ستمکاران می ایستاد_ صبور _با اخلاق _اشتباه را دیگران می بخشد

ناشناس 2 سال قبل
0

ساده زندگی می کرد و به همه چیز قانع بود

برای پاسخ کلیک کنید