وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند او چه پاسخی به آنها می دهد صفحه 31 پیام های آسمان هشتم

سارا

شیطان جواب میدهد: خداوند راه راست را به شما نشان داد و من نیز وسوسه های خود را ، و در نهایت این شما بودید که از وسوسه های من پیروی کردید و از راه راست خودتان را دور کردید . سارا

نویسنده

شیطان میگوید:خداوند به شما وعده های راست دادو من وعده های دروغ شما خودتان وعده های راست خداوند را باور نکردید و وعده های دروغ من را باور کردید.پس به جای سرزنش کردن من خودتان را سرزنش کنید.

ناشناس

گوه خوردی به حرف منگوش دادی😂

نویسنده

میخواستی گوش نمیکردی 😂

@milad_ttc

غلط کردین کثافت ها😂😂😂😊

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۱ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند او چه پاسخی به آنها می دهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شیطان می گوید: خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ، شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور گردید پس به جای سرزنش من، خودتان را سرزنش کنید.

سارا : شیطان جواب میدهد: خداوند راه راست را به شما نشان داد و من نیز وسوسه های خود را ، و در نهایت این شما بودید که از وسوسه های من پیروی کردید و از راه راست خودتان را دور کردید ..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
یخ فروش جهنم 1 سال قبل
2

شیطان می‌گوید حالا برید به چخ رفتید😂

ناشناس 1 سال قبل
-2

آفرین

ممد 1 سال قبل
0

شیطان میگه افرین

morie 1 سال قبل
1

میخواستی گول نخوری حالا من ریسم یا تو👌🏿🥴

gg 1 سال قبل
0

نمیدونم

امین 2 سال قبل
0

من بودم ترک کردم

ناشناس 2 سال قبل
0

ارامستان

فاطمه 2 سال قبل
0

استاد سید محمد عرشیانفر توضیح داده است

علی حضرت قلی 2 سال قبل
0

😉

لوفی 2 سال قبل
1

احتمالا میگه : راه بازه ، جاده درازه یکم قران میخوندی عبادت میکردی لاقل الان کمتر عذاب میکشیدی🗿🚬

ناشناس 2 سال قبل
-1

خداوند راه راست را به شما نشان داد و من نیز وسوسه های خود را ، و در نهایت این شما بودید که از وسوسه های من پیروی کردید و از راه راست خودتان را دور کردید ..

ناشناس 2 سال قبل
0

شیطان میگوید : خیلی اسگلی به حرف من گوش دادی😂🤙

ایدا 2 سال قبل
2

شیطان می گوید: خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ، شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور گردید پس به جای سرزنش من، خودتان را سرزنش کنید.

0
ژیلا صادقی 1 سال قبل

من بیشتر با این موافقم⁦^_^⁩

سارا 2 سال قبل
29

شیطان جواب میدهد: خداوند راه راست را به شما نشان داد و من نیز وسوسه های خود را ، و در نهایت این شما بودید که از وسوسه های من پیروی کردید و از راه راست خودتان را دور کردید . سارا

6
ژیلا صادقی 2 سال قبل

من بیشتر با این موافقم ⁦^_^⁩

ناشناس 2 سال قبل
20

گوه خوردی به حرف منگوش دادی😂

1
لوفی 2 سال قبل

والا🗿

نویسنده 2 سال قبل
18

میخواستی گوش نمیکردی 😂

ناشناس 2 سال قبل
10

به من چهمیخواستی گوش ندی😏

نویسنده 2 سال قبل
26

شیطان میگوید:خداوند به شما وعده های راست دادو من وعده های دروغ شما خودتان وعده های راست خداوند را باور نکردید و وعده های دروغ من را باور کردید.پس به جای سرزنش کردن من خودتان را سرزنش کنید.

@milad_ttc 2 سال قبل
16

غلط کردین کثافت ها😂😂😂😊

متین 2 سال قبل
6

شیطان فقط مارا دعوت به گناه می کند به زور انسان را مجبور نمی کند که آن گناه را انجام دهد فقط دعوت می کنه انجام دادن یا ندادن به دست خودمان است.

نویسنده 2 سال قبل
-1

میگوید من با دروغ هایم سعی در گمراه کردن شما را دارم . خداوند به شما تذکر داده است و همچنان فرصت جبران شما خودتان نخواستید که از این فرصت بهره ببرید .

نویسنده 2 سال قبل
-2

نمیدونم🤪

نویسنده 2 سال قبل
10

شیطان می گوید: خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ، شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور گردید پس به جای سرزنش من، خودتان را سرزنش کنید.

برای پاسخ کلیک کنید