وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند او چه پاسخی به آنها می دهد صفحه 31 پیام های آسمان هشتم

سارا

شیطان جواب میدهد: خداوند راه راست را به شما نشان داد و من نیز وسوسه های خود را ، و در نهایت این شما بودید که از وسوسه های من پیروی کردید و از راه راست خودتان را دور کردید . سارا

نویسنده

شیطان میگوید:خداوند به شما وعده های راست دادو من وعده های دروغ شما خودتان وعده های راست خداوند را باور نکردید و وعده های دروغ من را باور کردید.پس به جای سرزنش کردن من خودتان را سرزنش کنید.

ناشناس

گوه خوردی به حرف منگوش دادی😂

نویسنده

میخواستی گوش نمیکردی 😂

@milad_ttc

غلط کردین کثافت ها😂😂😂😊

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۳۱ کتاب پیام های آسمان پایه هشتم وقتی گناهکاران اشتباهات خود را به گردن شیطان می اندازند او چه پاسخی به آنها می دهد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : شیطان می گوید: خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ، شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور گردید پس به جای سرزنش من، خودتان را سرزنش کنید.

سارا : شیطان جواب میدهد: خداوند راه راست را به شما نشان داد و من نیز وسوسه های خود را ، و در نهایت این شما بودید که از وسوسه های من پیروی کردید و از راه راست خودتان را دور کردید ..

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
امین 18 روز قبل
0

من بودم ترک کردم

ناشناس 23 روز قبل
1

ارامستان

فاطمه 7 ماه قبل
-1

استاد سید محمد عرشیانفر توضیح داده است

علی حضرت قلی 7 ماه قبل
2

😉

لوفی 7 ماه قبل
4

احتمالا میگه : راه بازه ، جاده درازه یکم قران میخوندی عبادت میکردی لاقل الان کمتر عذاب میکشیدی🗿🚬

ناشناس 7 ماه قبل
-1

خداوند راه راست را به شما نشان داد و من نیز وسوسه های خود را ، و در نهایت این شما بودید که از وسوسه های من پیروی کردید و از راه راست خودتان را دور کردید ..

ناشناس 11 ماه قبل
1

شیطان میگوید : خیلی اسگلی به حرف من گوش دادی😂🤙

-2
ناشناس 3 ماه قبل

خداوند به شماوعده های راست داد ومن وعده های دورغ . شماخودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید ووسوسه های دورغ مرا باور کردید ‌. پس به جای سرزنش من‌، خودتان را سرزنش کنید....)

ایدا 11 ماه قبل
4

شیطان می گوید: خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ، شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور گردید پس به جای سرزنش من، خودتان را سرزنش کنید.

سارا 11 ماه قبل
31

شیطان جواب میدهد: خداوند راه راست را به شما نشان داد و من نیز وسوسه های خود را ، و در نهایت این شما بودید که از وسوسه های من پیروی کردید و از راه راست خودتان را دور کردید . سارا

9
ژیلا صادقی 11 ماه قبل

من بیشتر با این موافقم ⁦^_^⁩

امیر محمد رجبی 11 ماه قبل
-2

خداوند میگوید که تو چرا به حرف شیطان گوش کردی به حرف های منو گوش نکردی

ناشناس 11 ماه قبل
21

گوه خوردی به حرف منگوش دادی😂

1
لوفی 7 ماه قبل

والا🗿

نویسنده 11 ماه قبل
18

میخواستی گوش نمیکردی 😂

ناشناس 11 ماه قبل
12

به من چهمیخواستی گوش ندی😏

نویسنده 11 ماه قبل
25

شیطان میگوید:خداوند به شما وعده های راست دادو من وعده های دروغ شما خودتان وعده های راست خداوند را باور نکردید و وعده های دروغ من را باور کردید.پس به جای سرزنش کردن من خودتان را سرزنش کنید.

@milad_ttc 11 ماه قبل
12

غلط کردین کثافت ها😂😂😂😊

متین 11 ماه قبل
7

شیطان فقط مارا دعوت به گناه می کند به زور انسان را مجبور نمی کند که آن گناه را انجام دهد فقط دعوت می کنه انجام دادن یا ندادن به دست خودمان است.

نویسنده 11 ماه قبل
-1

میگوید من با دروغ هایم سعی در گمراه کردن شما را دارم . خداوند به شما تذکر داده است و همچنان فرصت جبران شما خودتان نخواستید که از این فرصت بهره ببرید .

نویسنده 11 ماه قبل
0

نمیدونم🤪

نویسنده 11 ماه قبل
10

شیطان می گوید: خداوند به شما وعده های راست داد و من وعده های دروغ، شما خودتان وعده های راست خداوند را کنار گذاشتید و وسوسه های دروغ مرا باور گردید پس به جای سرزنش من، خودتان را سرزنش کنید.

نویسنده 11 ماه قبل
-2

تنحنکحنگممنتکککنننننننکمعجفحفنینیحقنینینینینینینقننقنقنقنقنقنقنقنقنقنقنقنقنقنقنقنقنقنقحبخزاباقخقخقتیتثجثچثمثتقتقاقحثجثجثپچثثنقتتققتنثجثپ۱پث

برای پاسخ کلیک کنید