ویژگی های ظاهری گویچه های قرمز چیست صفحه 33 آزمایشگاه علوم تجربی دهم

الناز

گویچه های قرمز ظاهری گرد با وسط فرو رفته هستند که فرورفتگی آن به خاطر خروج هسته از آن هست که نشانه بالغ بودن آن هست اما گویچه های قرمز نا بالغ دارای هسته هستند لذا وقتی بالغ شوند هسته خارج میشود .

نویسنده

شکل آنها گرد است و داخل آنها پر است از هموگلوبین

جواب پرسش صفحه ۳۳ کتاب آزمایشگاه علوم تجربی پایه دهم ویژگی های ظاهری گویچه های قرمز چیست از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : گویچه های قرمز زیر میکروسکوپ گرد و شبیه سکه فرورفته دیده می شوند و داخل آنها هسته و اندامک های دیگر مشاهده نمی شود.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 5 ماه قبل
5

شکل آنها گرد است و داخل آنها پر است از هموگلوبین

الناز 5 ماه قبل
5

گویچه های قرمز ظاهری گرد با وسط فرو رفته هستند که فرورفتگی آن به خاطر خروج هسته از آن هست که نشانه بالغ بودن آن هست اما گویچه های قرمز نا بالغ دارای هسته هستند لذا وقتی بالغ شوند هسته خارج میشود .

برای پاسخ کلیک کنید