یک نمونه از تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند بیان کنید صفحه 42 پیام های آسمان نهم

ناشناس

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کردامیرعلی

نویسنده

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کردامیرعلی

نویسنده

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کرد و موفق شدامیرحسین شکرالهی

نویسنده

محمد :حضرت ابراهیم فرزند خود را برای امر الهی قسط قربانی داشت

نویسنده

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کرد

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۴۲ کتاب پیام های آسمان پایه نهم یک نمونه از تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حضرت ایّوب که می دید تمامی مشکلات و سختی هایی که در زندگی برایش پیش می آید، به خواست خدا و برای امتحان کردن اوست، در برابر تمامی آن ها صبر کرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
اراتعز 2 سال قبل
-2

گوز

ناشناس 2 سال قبل
-1

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد که زن و بچه خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد و با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کرد

مریم برادری 2 سال قبل
3

۱ تسلیم در برابر امر خداوند ۲ استقامت و پایداری در راه خدا مبارزه با عقاید باطل و خرافات

مریم برادری 2 سال قبل
2

درسته

نویسنده 2 سال قبل
23

محمد :حضرت ابراهیم فرزند خود را برای امر الهی قسط قربانی داشت

11
ناشناس 2 سال قبل

آفرین

نویسنده 2 سال قبل
7

درسته

نویسنده 2 سال قبل
30

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کردامیرعلی

ناشناس 2 سال قبل
53

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کردامیرعلی

نویسنده 2 سال قبل
26

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کرد و موفق شدامیرحسین شکرالهی

نویسنده 2 سال قبل
7

1-به دستور خداوند حضر ابراهیم خانواده ی خود را در سرزمینی بدون آب و آبادانی سکونت داد.2-حضرت موسی به دستور خداوند فرعون را به یکتاپرستی دعوت کرد و خواستار آزادی بنی اسرائیل شد .

عسل 2 سال قبل
6

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کرد و موفق شد

نویسنده 2 سال قبل
4

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد پسر خود اسمائیل را قربانی کنددادگر

نویسنده 2 سال قبل
11

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کرد

نویسنده 2 سال قبل
-2

من خرم بلد نیستم

برای پاسخ کلیک کنید