یک نمونه از تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند بیان کنید صفحه 42 پیام های آسمان نهم

ناشناس

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کردامیرعلی

نویسنده

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کردامیرعلی

نویسنده

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کرد و موفق شدامیرحسین شکرالهی

نویسنده

محمد :حضرت ابراهیم فرزند خود را برای امر الهی قسط قربانی داشت

نویسنده

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کرد

جواب خودت را امتحان کن صفحه ۴۲ کتاب پیام های آسمان پایه نهم یک نمونه از تسلیم پیامبران الهی در برابر دستورات خداوند بیان کنید از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : حضرت ایّوب که می دید تمامی مشکلات و سختی هایی که در زندگی برایش پیش می آید، به خواست خدا و برای امتحان کردن اوست، در برابر تمامی آن ها صبر کرد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
ناشناس 2 ماه قبل
0

چرا پیامبران الهی در راه انجام دستورات خداوند استقامت فراوانی می کردند

ناشناس 7 ماه قبل
2

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد که زن و بچه خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد و با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کرد

مریم برادری 11 ماه قبل
8

۱ تسلیم در برابر امر خداوند ۲ استقامت و پایداری در راه خدا مبارزه با عقاید باطل و خرافات

مریم برادری 11 ماه قبل
0

درسته

نویسنده 11 ماه قبل
15

محمد :حضرت ابراهیم فرزند خود را برای امر الهی قسط قربانی داشت

4
ناشناس 11 ماه قبل

آفرین

نویسنده 11 ماه قبل
7

درسته

نویسنده 11 ماه قبل
33

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کردامیرعلی

ناشناس 11 ماه قبل
58

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کردامیرعلی

نویسنده 11 ماه قبل
29

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کرد و موفق شدامیرحسین شکرالهی

نویسنده 11 ماه قبل
7

1-به دستور خداوند حضر ابراهیم خانواده ی خود را در سرزمینی بدون آب و آبادانی سکونت داد.2-حضرت موسی به دستور خداوند فرعون را به یکتاپرستی دعوت کرد و خواستار آزادی بنی اسرائیل شد .

عسل 11 ماه قبل
6

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کرد و موفق شد

نویسنده 11 ماه قبل
5

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد پسر خود اسمائیل را قربانی کنددادگر

نویسنده 11 ماه قبل
11

خداوند به حضرت ابراهیم دستور داد زن و فرزند خود را در سرزمین مکه سکونت دهد حضرت ابراهیم هم تسلیم امر خدا شد با اطمینان خاطر به دستور خدا عمل کرد

نویسنده 11 ماه قبل
6

من خرم بلد نیستم

1
11 ماه قبل

تو‌گاو‌هستی

برای پاسخ کلیک کنید