یک کارگاه تولیدی لباس باید در هفته حداقل 560000 تومان سود داشته باشد اگر قیمت فروش هر لباس 15 درصد بیشتر از هزینه تولید آن باشد الگوریتی بنویسید که هزینه تولید یک لباس را بپرسد و حداقل تعداد لباسی را که باید در هفته تولید شود محاسبه کند صفحه 7 کار و فناوری نهم

حامد

کار و فناوری صفحه ۷ کا در کلاس

جواب کار کلاسی صفحه ۷ کتاب کار و فناوری پایه نهم یک کارگاه تولیدی لباس باید در هفته حداقل 560000 تومان سود داشته باشد اگر قیمت فروش هر لباس 15 درصد بیشتر از هزینه تولید آن باشد الگوریتی بنویسید که هزینه تولید یک لباس را بپرسد و حداقل تعداد لباسی را که باید در هفته تولید شود محاسبه کند از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : برای خلاصه کردن جواب باید ابتدا مسئله را خوب فهمید سپس از متغییر ها یا علائمی برای خلاصه کردن جواب استفاده کرد.
مانند:
در این الگوریتم متغیری که هزینه تولید یک لباس است را A می نامیم
با ضرب A در 15 درصد مقدار سود حاصل از فروش هر لباس به دست می آید که به آن p می گوییم
وقتی 560،000 بر p تقسیم شود حداقل تعداد لباس هایی که در یک هفته باید تولید شود به دست می آید. گرد کردن یک عدد اعشاری به سمت بالا به خاطر رند کردن جواب است.
1. شروع
2. هزینه تولید یک لباس را در متغیر A قرار دهید.
3. مقدار سود حاصل از فروش هر لباس A ضربدر 15 درصد است که آن را P می نامیم
4. حداقل تعداد لباس های دوخته شده 560000 تقسیم بر P است که آن را X می نامیم
5. گردکردن X به سمت بالا
6. پایان

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
حامد 2 سال قبل
11

کار و فناوری صفحه ۷ کا در کلاس

برای پاسخ کلیک کنید