یافتن صندوق چه تغییری در زندگی کشاورز ایجاد کرد صفحه 101 تفکر و پژوهش ششم

نویسنده

درس کیمیاگر صفحه ی 103

میترا

جواب سوال ۲:برای اینکه کشاورز آن را روی زمین پیدا بکند یا برای اینکه کتاب با ارزش بود.

نویسنده

باعث شد خودخواه شود طمع ایجاد شود و زندگی اش خراب شود و احساسات خود را از دست بدهد

مهوی

باران آن را خراب نکند و کسی که آنجا کشاورزی میکند به مرور زمان به صندوق دست یابد

لطفا تفکر و پژوهش ص ۱۰۱ و ص ۱۰۲ را بنویسید با جواب درست و صحیح بنویسید

لطفا تفکر و پژوهش درس کیمیا گر ص ۱۰۱ و ص۱۰۲ را با جواب درست و صحیح بنویسید

جواب گفت و گو کنید صفحه ۱۰۱ کتاب تفکر و پژوهش پایه ششم یافتن صندوق چه تغییری در زندگی کشاورز ایجاد کرد از سایت نکس لود دریافت کنید.

جواب بچه ها در نظرات پایین سایت

مهدی : نمیدونم کاش بچه ها جواب رو بفرستن.

مهلا :‌زندگی اش بد شد و باعث شد مهربانی ای که نسبت به حیوانات و گیاهان داشت را از بین ببرد.

سما : باعث شد تا طمع کار بشودو کل زندگی اش را صرف کیمیاگری و پیدا وردن طلا کند

ارین محمدی :‌باعث شد خودخواه شود طمع ایجاد شود وزندگی اش خراب شود واحساسات خودراازدس بدهد.

میخواهید جواب یا ادامه مطلب را ببینید ؟
نویسنده 4 روز قبل
3

باعث شد که حیوانات رو بده بفروشه

8
لطفا تفکر و پژوهش ص ۱۰۱ و ص ۱۰۲ را بنویسید با جواب درست و صحیح بنویسید 4 روز قبل

لطفا تفکر و پژوهش درس کیمیا گر ص ۱۰۱ و ص۱۰۲ را با جواب درست و صحیح بنویسید

محمدصالح 4 روز قبل
0

باعث شده که از زندگی آرام روزمره ی خود کاملا دور باشد.و طمع داشته باشد

ساغر 4 روز قبل
1

باعث شد زندگي. مهربانيش ازبين بره

نویسنده 4 روز قبل
1

سماباعث شد تا طمع کار بشودو کل زندگی اش را صرف کیمیاگری و پیدا وردن طلا کند

نویسنده 4 روز قبل
2

باعث شدکه کیمیاگرشود.. وطمع کاروخودخواه وهمین اخلاق وشخصیت گزاشت که کیمیاکرشود😭

5
عفط 4 روز قبل

عزتراطه

0
علی 4 روز قبل

لطف کنید جواب سوال 3 تفکر و پژوهش ششم رو بگید

نویسنده 4 روز قبل
-1

باعث شد تمام خوشی ها و زندگی اش ازبین برود

نویسنده 4 روز قبل
1

اگر بلد بودم اینجا نمییومدم😠

باعث شدازخوشبختی‌که‌داشت‌دورشود 4 روز قبل
-2

باعث شدازخوشبختی که داشت دورشود

نویسنده 4 روز قبل
-1

دررووردوگار

نویسنده 4 روز قبل
-2

باعث شد او به شدت خودخواه شود ، وبا این کار نگذارد هیچ کس کتاب را از او بگیرد وبا این کار تصمیم نادرستی گرفت واز بین رفت .

نویسنده 4 روز قبل
0

باعث شد به شدت خودخواه شود و نگذارد دست کسی به کتاب برسد و فقط خودش پیشرفت کند وبا این تصمیم نادرست از بین رفت .

نویسنده 4 روز قبل
2

عالی

0
دنیز 4 روز قبل

سلام میشه یکی جواب منو بده تعریف شما از طمع و قناعت چیست یکی کمک کنه

نویسنده 4 روز قبل
9

باعث شد خودخواه شود طمع ایجاد شود و زندگی اش خراب شود و احساسات خود را از دست بدهد

نویسنده 4 روز قبل
0

خود کیمیاگر باعث شد زندگیش بخاطر کوزه ی طلا ازهم بپاشد و ذوب شود

نویسنده 4 روز قبل
-1

باعث شد که کشاور داشتان طمع کار شود و زندگی اش بد شود

نویسنده 4 روز قبل
-1

زندگی اش بد شد و باعث مهربانی شد

0
هلیا عادل 4 روز قبل

باعث شدکه کارش یعنی کشاورزی رااز دست بدهد

مهوی 4 روز قبل
8

باران آن را خراب نکند و کسی که آنجا کشاورزی میکند به مرور زمان به صندوق دست یابد

نویسنده 4 روز قبل
0

باعث شد طمع کار شود و کل زندگی اش را صرف وردن طلا وکیمیا گری شود

نویسنده 4 روز قبل
3

جواب سوال۲:برای اینکه کشاورز آن را زمین پیدا بکند یا برای اینکه کتاب با ارزش بود.

نویسنده 4 روز قبل
1

جواب سوال۲:برای اینکه کشاورز آن را روی زمین پیدا بکند یا برای اینکه کتاب با ارزش بود.

0
آرش 4 روز قبل

طمع🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

میترا 4 روز قبل
9

جواب سوال ۲:برای اینکه کشاورز آن را روی زمین پیدا بکند یا برای اینکه کتاب با ارزش بود.

نویسنده 4 روز قبل
4

باریکلا

نویسنده 4 روز قبل
0

نمیدونم کاش دوستان جواب رو بگن🙂

نویسنده 4 روز قبل
0

نمیدونمعلی

نویسنده 4 روز قبل
0

مرد کشاورز قبل از اینکه به آن صندوق برسد مهربان و دلسوز بود او حتیٰ با حیوانات و گیاهان هم مهربان بود ولی وقتیمرد کشاورز صندوق را یافت باعث خودخواهی مرد کشاورز شد و خودخواهی و طمع جلوی چشمانش را گرفت و تمام عمر خود را صرف کیمیا گری کرد تا اینکه جان خود را از دست داد

بیتا ملکی 4 روز قبل
0

مرد کشاورز قبل از اینکه به آن صندوق برسد مهربان و دلسوز بود او حتیٰ با حیوانات و گیاهان هم مهربان بود ولی وقتیمرد کشاورز صندوق را یافت باعث خودخواهی مرد کشاورز شد و خودخواهی و طمع جلوی چشمانش را گرفت و تمام عمر خود را صرف کیمیا گری کرد تا اینکه جان خود را از دست داد

نویسنده 4 روز قبل
0

یافتن صندوق چه چه تقییری در زنگی کشاوز ایجاد کرد

نویسنده 4 روز قبل
1

باعث شد که او مهربانی خودش را نسبت به حیوانات از دست بدهم و همه ی فکرش به دنبال پیدا کردن طلا باشد

نرگس 4 روز قبل
1

باعث شد که اون خودخواه شود و مهربانی خود را نسبت به حیوانات از دست بدهد

1
هلیا عادل 4 روز قبل

عالیه

نرگس 4 روز قبل
-1

باعث شد که او خودخواه شود

فاطمه زهرا حیدری 4 روز قبل
-1

باعث شد که او خودخواه شود

1
زهره کلکو 4 روز قبل

ببخشید شما و نرگس جان چرا جوابتون یکیه

ناشناس 4 روز قبل
1

لطفا لطف کنید سوال ۳ رو هم درست بنویسید بفرستید

ناشناس 4 روز قبل
5

لطفا لطف کنید سوال ۳ رو هم بنویسید من بلد نیستم

نویسنده 4 روز قبل
-1

تمام سوالات را بنویسید

نویسنده 4 روز قبل
-2

د

نویسنده 4 روز قبل
9

درس کیمیاگر صفحه ی 103

نویسنده 4 روز قبل
-1

باعث شد دست از کشاورزی بر دارد و به کیمیا گری بپردازد

مائده 4 روز قبل
0

باعث شد زندگی کشاورز بد شودسوال۲حتما کتابی مهم بودهسوال۳ناراحت بود چون برای ساختن ساز خیلی زحمت کشیده بود

نویسنده 4 روز قبل
-2

زندگی او را خراب کردو خود و مهربانی های خود را از دست داد🌊

نویسنده 4 روز قبل
1

سوال 3: او احساس ناراحتی میکرد و همین طور احساستنهاییکسی که می خواست سوال سه رو ببینه☝️☝️☝️

هانیه 4 روز قبل
0

نویسنده 4 روز قبل
0

باعث شد دست از کشاورزی بردارد و به کیمیا گری بپردازد و طمع کار شود محمدرضا بهرامی

نویسنده 4 روز قبل
0

باعث شد که مرد از کیمیا گری دست بکشد

محمد مهدی 4 روز قبل
0

خیلی خوب بود

نویسنده 4 روز قبل
1

ندومبه اصلا ندیمع

نویسنده 4 روز قبل
0

بله باعث شد زندگی اش در خطر بیوفتد

نویسنده 4 روز قبل
0

باعث شد ک به هیچ چیز فکر نکنه فقط ب طلا

نویسنده 4 روز قبل
-1

باعث شد دست از کشاورزی بردارد وبه کیمیاگری بپردازد

نویسنده 4 روز قبل
1

سوال یک صفحه ی ۱۰۲ طمع یعنی حریص و آزمودن بودن مثل داشتن مال و ثروت زیاد اما راضی نبودن از آن و قناعت یعنی صرفه جویی کردن و خشنودی مانند رضایت از داشته های

نویسنده 4 روز قبل
-1

باعث شد دست از کشاورزی بردارد و به کیمیا گری بپردازد

نویسنده 4 روز قبل
2

برای اینکه کشاورز آن را در داخل زمین پیداکند وزندگیش بدشود

-2
هلیا عادل 4 روز قبل

عالیه

نویسنده 4 روز قبل
3

باعث شد کشاورز دیگر به کار خود یعنی کشاورزی ادامه نده و به دنبال کمیاگری و بدست آوردن طلا باشد و همین باعث شد که نابود شود

نویسنده 4 روز قبل
0

به کیمیاگری پرداخت امیرحسین

0
امیرحسین اسماعیلی 4 روز قبل

خیلی خوبه

نویسنده 4 روز قبل
-1

باعث شددست از کشاورزی بردارد و کیمیاگری بپردازد

نویسنده 4 روز قبل
0

باعث شد تمام زندگی اش را مال وجان خود را به خاطر طلا برباد دهدعلی اصغر مرادلو

نویسنده 4 روز قبل
0

باعث شد دست از کشاورز بردارد وله کیمیا گری بپردازد

نیکا 4 روز قبل
3

میشه جواب گفتو گو کنیدو بدید

0
بیا عشقم نیکای من دوست دارم عزیزم دلم 4 روز قبل

عاشقتم زندگیم شمارتو بده

نویسنده 4 روز قبل
1

۹

نویسنده 4 روز قبل
-1

👍👎

نویسنده 4 روز قبل
0

نمی دونم

نویسنده 4 روز قبل
-1

نمیدونم

نویسنده 4 روز قبل
1

زندگی اش در ماجراشد

ناشناس 4 روز قبل
2

پس کوجواب🙄

نویسنده 4 روز قبل
0

هیچ

نیکا 4 روز قبل
-1

اصلا خوشم نیومد 🤢

0
مهدا ❤❤ 4 روز قبل

کسی ص ۱۰۲ فعالیت در خانه رو بگین در ۴ خط زیاد نباشه

برای پاسخ کلیک کنید